GOD PLANLEGGING: Alle jobber hos Fasaderenovering begynner med grundig planlegging. Fra venstre tømrermester og ansvarlig for snekkeravdelingen, Jonas Haldorsen, driftsleder Bård Hansen, og tømrerne Sebastian Luranc og Oddbjørn Leraand.

Flere fag under
samme tak

28 dedikerte håndverkere med bred kompetanse gjør Fasaderenovering til en sterk og fleksibel nordnorsk aktør. Og det skaper en spennende og interessant arbeidsplass. Nå trenger de flere folk.


 – Her får du virkelig sjansen til å bruke alt du kan på svært ulike oppdrag, både små og store, sier driftsleder Bård Hansen.
 
Med en økende oppdragsmasse er Fasaderenovering hele tiden på jakt etter flinke fagfolk – akkurat nå har de behov for flere tømrere og betongarbeidere.

Saken fortsetter under bildet.

 VARIERT HVERDAG: Oddbjørn Leraand sørger for at jobben blir korrekt utført når Fasaderenovering skal ordne et takopplett.
 Det bredden i kompoetansen som er noe av nøkkelen til Fasaderenoverings suksess. De besitter spisset kunnskap som setter selskapet i stand til å takle helt spesielle oppdrag. Samtidig har de en stab som kan løse mer hverdagslige utfordringer.
 
FORNØYDE KUNDER
Det er denne blandingen som gjør at Fasaderenovering blir foretrukket av stadig flere kunder. Hvilket bringer oss til det som er målet for bedriften, hver dag, hver uke:
Fornøyde kunder. Før, under og etter at jobben er utført.

Saken fortsetter under bildet.

KVALITET I ALLE LEDD: Oddbjørn Leraand (t.v.) diskuterer neste oppdrag med tømrermester Jonas Haldorsen.
 I dag har Fasaderenovering er flertall av tømrere, men de har også fagfolk som kan håndtere mur, overflatebehandling, blikk og taktekking.
 
LEKKASJE-EKSPERTENE
En annen spesialitet som firmaet besitter, er tung erfaring innen det å spore opp lekkasjer. Noe som fort kan bli til et aldri så lite rebusløp. Men etter å ha jobbet i flere år med nettopp dette og med topp moderne utstyr, er Fasaderenovering en bedrift som gjerne blir hyret inn når problemene fremstår som uløselige.
 
– Konkurransekraften i vår brede portefølje gjør at vi blir en attraktiv aktør, både som selvstendig og som underentreprenør, sier Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

PRESISJONSARBEID: Sebastin Luranc bruker tommestokken og sjekker at alle målene stemmer.
 Et eksempel på at Fasaderenovering har stor tillit i markedet, er at de nå er hyret inn når det fredete Røsvik Handelssted skal renoveres. Med en bygningsmasse som stammer helt tilbake fra 1830-tallet, krever det kunnskap og innsikt når arbeidet skal gjennomføres.
 
SATSER PÅ LÆRLINGER
Fasaderenovering legger stor vekt på å skape et godt arbeids- miljø. Medarbeiderne skal ha topp utstyr, enten det gjelder klær, verktøy eller biler. De er stolte over å være en lærlingebedrift, er Miljøfyrtårn-sertifisert og Startbank-godkjent.
 
– Vi føler et klart ansvar for å være en aktør som kan bidra til at unge mennesker får en fot innenfor denne bransjen. Det handler om å sikre fremtidens fagfolk, sier Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

   IDE-DUGNAD: – Hva er den beste løsningen her? Tømrermester Jonas Haldorsen (t.v.) kommer med forslag til Oddbjørn Leraand
 KREATIVE HODER
­ Det som er unikt hos oss er at du får muligheten til å jobbe på svært ulike prosjekter. Du blir involvert i planleggingen og din stemme blir hørt.
 
– Når man jobber med rehabilitering og ombygging handler det også om å komme opp med kreative løsninger. Evnen til å tenke utenfor boksen er noe vi setter høyt, sier tømrermester og ansvarlig for snekkeravdelingen, Jonas Haldorsen.
 
HER ER NOE AV DET FASADERENOVERING HÅNDTERER:

TØMRING:
Utfører alle typer påbygg, rehab innvendig og utvendig.
TAKTEKKING:
Installerer og rehabiliterer alle kjente typer tak, også flate tak og verandaløsninger. Rehabiliterer skifertak på alle typer bygg.
BLIKKENSLAGER:
Et eget blikkenslagerverksted produserer beslag, pipehatter og det som ellers trengs for å kunne utføre en profesjonell jobb.
BETONGARBEID:
Utfører alle typer betongoppdrag. Alt fra å bygge støttemurer, påstøp, gulvavrettinger, fasaderehabiliteringer med mer.Kompetanse innen fukt og spesialmørtler.
OVERFLATEBEHANDLING:
Behandler alle overflater på alt fra bolighus, kirker, næringsbygg, asfaltverk med mer. Satt opp med utstyr for å sandblåse, sprøyte- male og manuelt male alle flater som stål, trevirke og betong.

Du kan leser mer om Fasaderenovering her.