MÅ SKAPE HANDLINGSROM: – For meg er en god leder en person som er kreativ, lyttende, fremoverlent, skaper merverdi, staker ut kursen og som gir medarbeiderne tilstrekkelig med handlingsrom, sier Hanne Engen, leder for produkt- og teknologi- utvikling i NRK.

Forvalter en
unik merkevare

Skrevet for nrk
05.03.2021 10:15

NRK skal være hele Norges rikskringkaster. Det stiller svært store krav til de menneskene som skal sørge for at fungerer.

– Det er klart at ansvaret er formidabelt, men teknol- ogien blir stadig bedre, sier Hanne Engen, leder for produkt- og teknologiutvikling i NRK.

Det er hennes folk som hele tiden skal sørge for at NRK ligger i front, at du som seer, lytter og leser får ta del i alt det innovative innholdet som skapes. Og hver dag jobbes det å lage nye flater, nye presentasjonsmåter som skaper ytterligere engasjement hos en samlet befolkning.

KOMMER TIL BODØ

Produkt- og teknologiutviklingsmiljøet i NRK består av rundt 370 ansatte som designer, utvikler, forvalter og drifter NRKs publikumsprodukter som NRK TV, NRK Radio, Yr, NRK Super, NRK.no.

Men nå flytter NRK utviklingen av værtjenesten Yr fra Oslo til Bodø. 15 nye medarbeidere skal rekrutteres når man skal bygge og utvikle ett ny miljø i fylkes- hovedstaden.

Når avdelingen nå kommer til Bodø, er det fordi NRK mener at fylkeshovedstaden har gode forutsetninger for å skape et sterkt utviklingsmiljø.

–  Vi vet fra før at NRK Nordland er et av de distrikts- kontorene som har kommet lengst i den digitale trans- formasjonen og som har klart å skape en god arena for kreative løsninger, sier Engen.

Saken fortsetter under bildet.

BANEBRYTENDE ETABLERING: Marius Lillelien, distriktdirektør i NRK (f.v), Heidrun Reisæter, teknologidirektør i NRK, og kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen i Bodø. Her etablerer NRK 15 nye teknologi-stillinger. FOTO: EMIL H. INDSETVIKEN / NRK Foto: NRK

Men hvordan er det så å være sjef for en stab med særdeles høyt utdannede, som jobber med tidvis svært kompliserte løsninger?

GOD TIL Å LYTTE

– For meg er en god leder en person som er kreativ, lyt- tende, fremoverlent, skaper merverdi, staker ut kursen og som gir medarbeiderne tilstrekkelig med handlings- rom, sier Engen.

Det er ikke til å komme forbi at NRK er en helt spesiell bedrift. De skaper produkter som alle har et forhold til. NRK er også en bedrift som nyter en stor grad av tillit hos det norske folket. Dette er rett og slett en helt unik merkevare med en nesten uerstattelig plass i folks hverdag.

– Oppdraget vårt i NRK er å være hele Norges rikskring- kaster. Vi sørger for at alle i Norge får tilgang på god og sann informasjon. Våre tjenester og tilbud skal føre oss tettere sammen, slik at vi kan lære av hverandre og om hverandre, påpeker Engen.

VIKTIG SAMFUNNSOPPDRAG

Dette betyr i neste omgang at hun, som leder, er nødt til å sikre seg at medarbeiderne hennes forstår de ulike behovene som finnes ute hos seere, lyttere og lesere.

– Vi jakter hele tiden på folk med ulik erfaring, bakgrunn og forutsetninger. Det er dette vi definerer som samfunnsoppdraget vårt.

Og det er åpenbart at Engen, på linje med andre ledere i NRK, gjør mye rett. For bedriften er flere ganger kåret til en av landets beste arbeidsplasser innen medie- og kommunikasjonsbransjen.

Saken fortsetter under bildet.

Når Engen kort skal beskrive hvordan hun jobber, så starter det alltid med å lytte:  – Vi har så mange flinke folk hos oss. Da er det min plikt å lytte nøye til innspill, idéer og tanker. Det kommer det alltid noe godt ut av.

FOLK MÅ TRIVES

– For meg som sjef er det helt sentralt at folk skal trives. Nå finnes det ingen klar fasit på hva som skal til for at det skal skje, men jeg er en stor tilhenger av frihet under ansvar. Noe som særlig spiller inn når vi skal skape et miljø som være i forkant av den teknologiske utviklingen, understreker Engen.

Selv beskriver hun seg selv om en tydelig leder med klare tanker om retningen de skal ta. Og er det noe hun ikke kan utstå, så er det negativ innstilling til om ting kan løses.

– Alt kan løses, man må bare tenke litt alternativt noen ganger. Konstruktive innspill og ulike perspektiver er derimot helt nødvendig for å komme frem til de beste løsningene.

Når Engen kort skal beskrive hvordan hun jobber, så starter det alltid med å lytte:

– Vi har så mange flinke folk hos oss. Da er det min plikt å lytte nøye til innspill, idéer og tanker. Det kommer det alltid noe godt ut av.

Neste skritt er å treffe en beslutning og stå for konsekvensene av den. Sørge for at den blir fulgt opp og at man er på rett kurs.

SAVNER DET SOSIALE

Like viktig som dette er å skape et miljø hvor folk har det hyggelig sammen. Det sosiale spiller en helt sentral rolle.

– Akkurat der har pandemien stukket kjepper i hjulene, det er ingen tvil om det. Jeg kjenner virkelig på savnet av den impulsive samtalen over en kopp kaffe. Det er ikke få gullkantede prosjekter som har startet nettopp der. Over en kopp kaffe og med noen skjøre tanker om noe som kan vokse seg til noe stort.

Saken fortsetter under bildet.

UNIKE BILDER: Når NRK i fjor sendte konge- parets biltur gjennom Oslo, satt en samlet nasjon klistret til skjermene. For dette var en unik historie. Vi ble vitne til noe som aldri hadde skjedd før. Foto: NRK

EN SAMLENDE KRINGKASTER

Når NRK i fjor sendte kongeparets biltur gjennom Oslo, satt en samlet nasjon klistret til skjermene. For dette var en unik historie. Vi ble vitne til noe som aldri hadde skjedd før. Dette var selvfølgelig et resultat av meget grundige forberedelser. Så grundige at når sendingen kom i gang, virket det hele naturlig og spontant.

– Ja, vi var stolte av den sendingen. Og i den grad den kan være et eksempel på at alt er mulig, så viser den NRK på sitt beste, som en kringkaster som klarer å samle nasjonen. Og da blir jeg ikke så rent lite stolt, med tanke på alle de medarbeiderne som har stått på før og under sendingen. Det er på slike dager det er godt å være leder.