FLERE GENERASJONER: Konsernsjef Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk startet det hele. Nå får han følge av neste generasjon i kraft av daglig leder Kristian Lorentsen (t.v.) og Morten Lorentsen som er arbeidende styreleder i GIFAS AS.

Forvalter naturens
uvurderlige ressurser

De produserer ren mat til en hel verden, men risikoener alltid til stede. Da blir samfunnsansvaret større enn jakten på kort fortjeneste.


– Du må tenke langsiktig, sier konsernsjef Kjell Lorentsen i Gigante Havbruk.

Han er en nestor i bransjen og vet hvor fort ting kan skifte. To ganger har han stått med halvannen fot i skifteretten. Alt var svart. Krisen komplett. Men de red av stormen og kom seg helskinnet i land.

GODE TEAM

I 1991 var det 680 aktører innen norsk oppdrettsnæring. I dag er tallet 70. Muligheten til stor inntjening har alltid vandret hånd i hånd med faren for kollaps.

– Det handler om å bygge gode team, sier Lorentsen.

Saken fortsetter under bildet.

FAMILIERÅDET: Hvert år samles familien og aksjeeierne til noen viktige familieråd. Fra venstre: Bodil Storholm, Hilde Mangset Lorentsen, Jenny, Andreas Budalen, Kristian Mangset Lorentsen, Cecilie Enoksen, Emma, Ole, Ida, Vilde, Ingrid, Arve Storholm, Monica Nilsen, Linda Storholm, Maja Teigen, Julie Løvik Lorentsen og Morten Mangset Lorentsen.

Han er fiskeskipperen som studerte fiskeriøkonomi. En mann som så mulighetene. En mann som også innså at alene kan du ikke skape noe som helst. Han lærte seg tidlig å delegere.

FAMILIERÅDET

Og han forsto at når du driver et familieselskap, så er det viktig å samle kreftene.

– Vi kaller det familieråd. Da samler vi alle aksjonærene og finner ut hvordan vi skal stake ut den nye kursen. Så er det også viktig å rekruttere ledere fra familiene. Finne en naturlig utvikling som gjør at vi kan levere en arv over til en ny generasjon i trygg forvissning om at fremtiden er så sikker vi kan få den.

Det som begynte i det små har blitt et stort konsern med eierskap i en lang rekke selskaper. Et konsern som er med på verdiskapingen fra rogn til en eksportklar merkevare.

Saken fortsetter under bildet.

SOLID GRUNNMUR: – Dette er en bransje med høy risiko på flere områder. Da er det viktig å ha en solid egenkapital som gjør deg i stand til å ri av den neste stormen, sier Kjell Lorentsen

DEN DYPE RESPEKTEN

Og er det noe som preger filosofien til Lorentsen og Gigante Havbruk, så er det en dyp respekt for at de forvalter naturens uvurderlige ressurser. Noe som igjen innebærer at hverdagen fort blir uforutsigbar.

– Risikoen er alltid der. Da handler det om å være forberedt.

Da snakker vi om fire nøkkelområder:

  • Marked
  • Finans
  • Politikk
  • Produksjon

Innenfor alle disse fire område kan det skje endringer – over natten. Det er også derfor Gigante Havbruk har prioritert å bygge opp en trygg grunnmur. De har en omsetning på rundt en milliard kroner og en egenkapital på samme beløp.

– Vi skal alltid være rustet til å ri av den neste stormen som kommer.

Saken fortsetter under bildet.

 BÆREKRAFTIG UTVIKLING; – For oss er målet god fiskevelferd, sosialt ansvar og å skape så små klimaavtrykk som mulig i vår virksomhet, sier Martin Lorentsen.

FOLK OG FISK

Gigantes verdier er forankret i en anerkjennelse av at folk og fisk kommer først.

– For oss er målet god fiskevelferd, sosialt ansvar og å skape så små klimaavtrykk som mulig i vår virksomhet.

Hvilket er grunntanken i det som blir en stor satsing på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Der skal selskapet Gigante Salmon etablere et landbasert lakseoppdrettsselskap.

– Dette er basert på et gjennomstrømmingssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur. Vi eliminerer utfordringene knyttet til konvensjonell sjøbasert oppdrett, som lus og rømming, samtidig som vi bedrer fiskevelferden og reduserer utslipp og miljøbelastning, understreker Lorentsen.

Saken fortsetter under bildet.

TRYGGE JOBBER:  – Målet er å skape trygge arbeidsplasser langs en kyst hvor vi kan rekruttere fra små samfunn. Oppdrettsnæringen har vært limet i så måte, sier Kristian Lorentsen.

EN EVENTYRLIG REISE

Og det er her vi kommer inn på ordet langsiktig, nok en gang. Prosjektet startet i 2016. Høsten 2023 er det meningen at man skal starte produksjonen med 1,1 million smolt.

Det er hårete planer, men per nå går alt på skinner.

For Kjell Lorentsen har det vært en lang reise, men selv om den tidvis har vært turbulent, så føler han seg privilegert:

– Vi bygger på det naturen har gitt oss. Resultatet er trygge arbeidsplasser langs en kyst hvor vi kan rekruttere fra små samfunn. Oppdrettsnæringen har vært limet i så måte.

TRENGER NYE VYER

Men selv om tallene er gode, så er Kjell Lorentsen også opptatt av at man ikke må legge alle eggene i én kurv:

– Skal kyst-Norge og Nord-Norge utvikler seg videre, trenger vi flere bein å stå på. Vi er helt avhengig av at det kommer folk med nye idéer, nye initiativer.

Det var havet som la grunnlaget for Nord-Norges utvikling. Det er havet som skal danne grunnlaget for Nord-Norges fremtid.

På sitt kontor i Sjøgata i Bodø sitter Kjell Lorentsen og planlegger en roligere hverdag. Neste generasjon er representert med begge sønnene i selskapet.

– Når to brødre skal jobben sammen er det viktig at de har hver sin båt. Så kan disse båtene godt være registrert i samme rederi, sier Lorentsen

I praksis er det løst slik at Martin Lortentsen har ansvar for virksomheten i Salten og GIFAS, mens Kristian Lorentsen følger oppdrettsvirksomheten på Helgeland og fellesfunksjonene i konsernet.

Du kan leser mer om Gigante Havbruk her.