SPENNENDE FREMTID: Daglig leder Geir Wenberg og resten av staben på Salten Aqua jobber med mange spennende prosjekter. – Akkurat nå er lønnsomheten svært god, men i denne bransjen kan du aldri ta noe for gitt, sier Wenberg.

Fra full krise
til suksess

Drømmen om verdiskaping, arbeidsplasser og lokale merkevarer ble nesten torpedert av markedskollaps, røde tall og en oppdrettsnæring i fritt fall. Men Geir Wenberg og Salten Aqua nektet å gi opp.

– Det var full krise.

Administrerende direktør i Salten Aqua-gruppen, Geir Wenberg, kommer aldri til å glemme de brutale årene som fulgte etter at selskapet ble opprettet i 2000. For plutselig var det bråstopp.

– En voldsom overproduksjon kjørte lakseprisene i kjelleren. En rekke selskaper gikk konkurs.

Beinhardt arbeid

Mens dagens laksepris ligger på rundt 70 kroner per kilo, var de i perioden 2001-2004 helt nede i 14 kroner. Og det fantes ingen trylleformel, alt handlet om beinhardt arbeid. Og et voldsomt dugnadsløft i hele bransjen.

– Jeg satt selv om skrev avtaler hvor vi fikk opptil 14 måneders betalingsutsettelse, forteller Wenberg.

Det vil si at de kjøpte fôr og vaksine på krita, med løfte om å betale når laksen ble slaktet.

Vante folk

Der og da kom det godt med at eierne og ledelsen i selskapet hadde vært ute en vinternatt før.

– Vi har rodd ut i en 14 fots båt og fôret fisken for hånd. Vi har hentet frem verktøykista og skrudd på utstyr som sviktet. Dette er en bransje vi kan, hvilket er helt avgjørende for å lykkes.

Saken fortsetter under bildet.

MODERNE SLAKTERI: På Sør-Arnøy har Salten Aqua bygget opp et topp moderne slakteri – N 950. Med sine 50 ansatte er dette hjørnesteinsbedriften i et lokalsamfunn med 260 innbyggere.

Hopper vi frem til i dag, er bildet det stikk motsatte. I fjor hadde Salten Aqua-gruppen en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et resultat på smått utrolige 370 millioner kroner. 2017 skal bli enda bedre.

– Ja, det er et aldri så lite eventyr, sier Wenberg.

De ansatte betyr alt

Wenberg er den første til å presisere at dette aldri hadde vært mulig uten høyt kvalifiserte og lojale medarbeidere.

– Du blir aldri bedre enn det svakeste leddet og våre ansatte legger ned et utrolig engasjement i jobben. Vi prøver også, så langt det er mulig, å rekruttere lokalt. Det handler om tilhørighet og forståelse av hva vi driver med.

Saken fortsetter under bildet.

AVANSERT TEKNIKK: Det begynte med en 14 fots båts og fôring for hånd. I dag har Salten Aqua-gruppen investert i avansert teknologi som sørger for at fisken får optimale forhold.

Komplett verdikjede

Salten Aqua har jobbet hardt og langsiktig for å sikre seg kontroll over alle ledd i verdiskapingen. I dag omfatter gruppen sju selskaper som jobber med alt fra stamfisk, smolt, slakting og salg. Siste brikke i så måte er etableringen av en kassefabrikk knyttet til slakteriet N 950 på Sør-Arnøy.

– Før måtte vi frakte inn kassene med trailer og ferge, noe som selvfølgelig er en dårlig løsning rent miljømessig, sier Wenberg.

En lokal kasseproduksjon gjør det også mye lettere å holde hygienenivået så høyt som mulig.

Hjørnesteinsbedrift

I dag produserer Salten Aqua-gruppen – inklusive leveranser fra eksterne kunder – rundt 25.000 tonn laks årlig på slakteriet, hvilket betyr at det går ut fem trailere hver eneste dag fra Sør-Arnøy. N 950, med sine 50 ansatte, er da også hjørnesteinsbedriften i et lokalsamfunn med 260 innbyggere.

En annen viktig brikke for gruppen, er satsingen på lokal videreforedling:

– Når folk ser en av våre merder, skal de tenke på den gode røykelaksen, den smakfulle gravlaksen, sier Wenberg.

Han og kollegene møtte massiv motstand da de ville satse på denne delen av markedet, men etter kort tid har de oppnådd suksess her også. Store butikkjeder åpner hyllene for de etterspurte varene fra Saltenlaks.

Saken fortsetter under bildet.

MILJØET VIKTIG: Ren mat og bærekraftig utvikling er utgangspunktet for verdiskapingen til Salten Aqua-gruppen. De legger ned et stort og kontinuerlig arbeid for å sikre at miljøet alltid har førsteprioritet.

Godt miljø er god butikk

Parallelt med den økonomiske suksessen, har Salten Aqua hele tiden jobbet steinhardt for å sikre den miljømessige profilen. Gruppen har alle toppsertifikatene innen mathygiene og de legger stor vekt på en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

– USA, som blir et stadig viktigere marked, stiller svært strenge krav til nettopp denne typen sertifisering, og dette er noe vi nå får betalt for.

Politisk risiko

Når du, som Salten Aqua, selger laks til over 100 land, er du også prisgitt det politiske klimaet. Da Russland – over natten – stengte Norge ute, forsvant 25 prosent av markedet til gruppen. Det samme skjedde da Kina strammet inn på adgangen i etterkant av bråket rundt fredsprisutdelingen.

– Derfor er det viktig at man ikke legger alle eggene i én kurv, men hele tiden vurderer sammensetningen av porteføljen, understreker Wenberg 

Støtter lokalsamfunnet

Som en stor næringsaktør i Salten, følger det også med et betydelig samfunnsansvar. Det har Salten Aqua vært tydelige på fra dag én, og i dag har de inngått hele 68 sponsoravtaler i Salten.

I tillegg har de blant annet vært en avgjørende bidragsyter til SKS Arena på Fauske, sørget for kunstgressbane i Saltdal , brytehall på Fauske og investert i ny fremtid for Rognan Hotell.

– For oss er det en ekstra drivkraft at de ulike lokalsamfunnene kan blomstre, sier Wenberg.

Saken fortsetter under bildet.

KJEMIEN MÅ STEMME: – Når skal velge bank er det ikke nok med gode betingelser, du må finne folk du jobber godt sammen med, sier Geir Wenberg. Her i samtale med senior bedriftsrådgiver Bertil Aas i Sparebank 1 Nord-Norge.

På linje med SNN

Dette er også en filosofi som Sparebank 1 Nord-Norge kjenner seg igjen i.

– Det er utrolig gøy å plutselig møtes på et felles sponsor-treff, sier senior bedriftsrådgiver Bertil Aas.

Han har ansvaret for bankens samarbeid med Salten Aqua og legger ikke skjul på at de har stor sans for at konsernet består av folk som ikke gir opp selv om de møter motgang.

– Det at de havnet i en krise, men jobbet seg ut av den, står det all mulig respekt av. Derfor synes vi det er givende å få samarbeide med en bedrift som vet at hardt arbeid er eneste veien til suksess 

Solid partner i ryggen

For Geir Wenberg og Salten Aqua er det like avgjørende at de har en bank som kan reagere fort, som er lokal og som har folk man kan bygge relasjoner til:

– Lån og renter er selvfølgelig helt avgjørende, men til sjuende og sist koker det ned til at du finner folk du kan kommunisere med.

Nettopp det er ingen selvfølge. Wenberg og Salten Aqua har tidligere erfart hvor bittert det er å bli dumpet – helt uberettiget – av en bank.

– Når vi nå skal satse videre er det svært betryggende å vite at vi har Sparebank 1 Nord-Norge med på laget.