Uante muligheter: Daglig leder i Polar Quality, Ole Kristian Kjellbakk, er overbevist om at produksjon av norsk sjømat har ubegrensede muligheter i årene som kommer.

– Fremtiden er blå

Skrevet for Polar Quality

2017 kan bli tidenes rekordår for Polar Quality, men potensialet er enda større.

– Det hersker ingen tvil om at den nordnorske fremtiden er blå. Det er de marine næringene som må stå for verdiskaping og vekst, sier daglig leder Ole Kristian Kjellbakk.

Klar vekst

Etter et knalltøft 2016 hvor marginene ble presset fra alle hold og en høy laksepris gjorde det tøft å tjene penger, har det løsnet i 2017. Ved utgangen av september har selskapet økt omsetningen med 17,8 prosent og volumet med 7,5 prosent.

Saken fortsetter under bildet.

Miljøvennlig: Produksjon av laks er en av de mest miljøvennlige måten å skaffe mat i stort volum.

Dette kan imidlertid bare være starten på et stort, nordnorsk eventyr. For næringen er ung og det er mye som er ugjort.

Må ta knekken på lusa

– Akkurat nå er det utfordringen med lakselus som legger en umiddelbar brems på økt satsing, sier Kjellbakk.

Den lille lusa har nemlig vist seg være ekstremt tilpasningsdyktig og har slått tilbake mot ulike former for bekjempelse. Dog, Kjellbakk er overbevist om at det bare er et tidsspørsmål før problemet er løst:

– For å si det sånn; vi er bare nødt til å knekke denne koden.

Saken fortsetter under bildet.

I verdensklasse: Den norske laksen er en like sterk merkevare ute i verden som Coca Cola og Pepsi.

Brennhet merkevare

Kjellbakk tror ikke folk i Norge er klar over hvilken unik merkevare norsk laks er.

– I utlandet rangereser denne helt på linje med Coca-Cola og Pepsi. Det samme ser vi skjer med skrei, som er et ypperlig produkt for high-end markeder verden rundt.

Fiskeoppdrett en av de mest miljøvennlige og effektive måtene å produsere mat til en verden som trenger stadig mer protein.

Fremtidige løsninger

Da er den nordnorske kysten perfekt for lakseproduksjon. Selv om det begynner å bli mangel på ideelle lokasjoner, jobbes det for fullt med å se på løsninger hvor anleggene kan ligge lenger fra land.

For en full omlegging til å drive landbasert oppdrett, har Kjellbakk absolutt ingen tro på.

Saken fortsetter under bildet.

En ekte delikatesse: Det er store verdier å hente når nordnorske aktører blir flinkere til videreforedle laksen og ikke kun være en råvareprodusent, 

Økt verdiskaping

Det han derimot virkelig brenner for, er økt verdiskaping. Nord-Norge må gå fra rollen som råvareprodusent og bli mye bedre på videreforedling. Og ikke minst, bedre på salg.

– Det er et klart poeng for oss at vi lærer opp egne folk som blir boende her i området. Jeg kunne hentet en superflink selger fra Vestlandet, men da vet jeg at han eller hun forsvinner om ikke alt for lenge.

Lokal støttespiller

Så er Kjellbakk også meget tydelig på at næringen har en forbannet plikt til å støtte opp om de lokalsamfunnene hvor produksjonen skjer. Da ikke bare i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, men også direkte tilskudd til kultur, frivillig arbeid og infrastruktur.

Salten Aqua-gruppen, hvor Polar Quality er med, er da også en av de aller største støttespillerne i denne sammenhengen.