Fra utdelingen av Frivillighetsprisen 2020. Fra venstre daglig leder Knut S. Brinchmann, vinneren av frivillighetsprisen Vera Schnabel og ordfører Ida Maria Pinnerød.

Frivillighetsprisen 2021

Frivillighetsprisen er en del av Bodø kommunes arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. Bli med og nominér din hverdagshelt i Bodø!

Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi en pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en ekstra stor innsats til beste for sine medmennesker i Bodø. Ifølge Knut Støre Brinchmann, daglig leder i Bodø Frivilligsentral, ønsker man med dette å løfte frem og kaste lys over de som står på ekstra for andre. 

- Ja, det er jo mange i dag som bruker mye tid på frivillig arbeid. Dette arbeidet betyr mye for mange, og tilbudene som skapes gjennom frivillig sektor og våre mange hverdagshelter er noe som kommer oss alle til gode en eller annen gang i livet, uttaler Brinchmann. 

Årets Frivillighetspris deles ut av Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød i Bystyrets møte den 9. desember.

Daglig leder Knut S. Brinchmann og prosjektmedarbeider Ingrid Simonsen i Bodø Frivilligsentral. Foto: Bodø Frivilligsentral

KAN OGSÅ NOMINERE ENKELTPERSONER

I 2020 var det Vera Schnabel, trener i Bodø Bokseklubb som vant Frivillighetsprisen. Så det trenger ikke være en organisasjon eller forening som blir nominert.

- Frivillighetsprisen kan tildeles både frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som har gitt mye av seg selv til frivillighet. Her er det bare å tenke bredt, det finnes garantert mange ildsjeler og organisasjoner/foreninger i Bodø som kan være verdige vinnere, fortsetter han. 

KRITERIER FOR FRIVILLIGHETSPRISEN I BODØ

Det er visse kriterier som gjelder om man skal kunne vinne prisen: 

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnsnyttig arbeid
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over en lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode
  • Kandidaten skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats, og pågangsmot.

Daglig leder Knut S. Brinchmann gleder seg til årets Frivillighetspris skal deles ut.

SEND INN DITT FORSLAG NÅ

- Selv om fristen er 22.november for å nominére noen som fortjener å vinne årets Frivillighetspris, anbefaler vi folk å være tidlig ute, slik at man husker på å sende inn sin nominasjon, forteller Brinchmann. 

Forslag til kandidater til Frivillighetsprisen 2021 med begrunnelse for nominasjonen, sendes innen 22. november til Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann:  [email protected]