DE GODE HJELPERNE: Seniorrådgiverne Carl Erik Nyvold (t.v.) og Pål Ove Henden er to av 17 ansatte i Kunnskapsparken som står klar til å hjelpe nettopp din bedrift til å ta det neste – og kanskje helt avgjørende – skrittet.

Går glipp av million-støtte

Skrevet for Kunnskapsparken Bodø
13.12.2018 11:38

Næringslivet i Nord-Norge må bli flinkere til å innhente offentlig støtte til forskning og utvikling.

– Det er dessverre et faktum at næringslivet i Nord-Norge sakker akterut når det gjelder offentlig finansiering av spennende prosjekter, sier seniorrådgiverne Carl Erik Nyvold og Pål Ove Henden hos Kunnskapsparken Bodø.

Mangler kunnskap

Og forklaringen er like enkel som den er beklagelig; i en travel hverdag handler det fort om løpende produksjon og månedlige resultatmål. Dermed blir den langsiktige strategien skadelidende.

– Samtidig er det en mangel på kunnskap om hvilke muligheter som finnes, som for eksempel Skattefunn, sier Henden.

Saken fortsetter under bildet.

BYGGER OPP KOMPETANSEN: – Når vi går inn for å hjelpe en bedrift, så handler det om mer enn de konkrete bevilgningene. Vi bygger også opp kompetanse som gjør at neste gang klarer ledelsen å gjøre dette på egenhånd, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold hos Kunnskapsparken Bodø.

Må over terskelen

Dette er en ordning hvor en bedrift har krav på å få igjen rundt 100 kroner per time de investerer i forskning og utvikling, i form av lavere skatt. Men for å få dette til, må det formuleres en søknad.

 – Faktum er at søknaden ikke er veldig komplisert, men det er en terskel som flere bedrifter må komme seg over, sier Nyvold.

 Lønnsomme rådgivere

Det er her det kan være både lurt og direkte lønnsomt å hyre inn rådgivere. Kunnskapsparken har eksempler hvor de har lagt ned kun én uke med arbeid for en kunde, hvorpå resultatet ble en million kroner i statlig støtte. Siden etableringen har Kunnskapsparken bidratt til å skaffe flere hundre millioner i offentlig støtte til næringslivet i landsdelen.

Saken fortsetter under bildet.

SAKKER AKTERUT: – Det er dessverre et faktum at næringslivet i Nord-Norge sakker akterut når det gjelder offentlig finansiering av spennende prosjekter, sier seniorrådgiver Pål Ove Henden hos Kunnskapsparken Bodø.

 – Når vi går inn for å hjelpe en bedrift, så handler det om mer enn de konkrete bevilgningene. Vi bygger også opp kompetanse som gjør at neste gang klarer ledelsen å gjøre dette på egenhånd. Det blir voksenopplæring i en konkurranseutsatt hverdag, sier Henden og Nyvold.

Bredt samarbeid

Kunnskapsparken ble etablert i 2002 i et samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og Selskapet for industrivekst (SIVA). Bedriften, som er hundre prosent oppdragsfinansiert, har i dag 17 ansatte med tung kompetanse.

 Selskapet har en rekke private, kommunale og offentlige kunder. Når Norges Bank skal bestemme styringsrenten, er det blant annet basert på en grundig analyse utført av Kunnskapsparken. Fire ganger i året tar de temperaturen på det nordnorske næringslivet, i form av en omfattende rapport basert på inngående intervjuer med representanter for ulike næringer.

Saken fortsetter under bildet.

 VOKSER VIDERE: – Vi rigger selskapet for vekst, og tidlig i 2019 vil vi få på plass to nye medarbeidere. Hvor mange flere det blir i løpet av året gjenstår å se, sier Carl Erik Nyvold og Pål Ove Henden.

 Økende etterspørsel

Kunnskapsparken opplever en økt etterspørsel etter tjenester hvor de bidrar til at bedrifter og organisasjoner får hjelp til å treffe de rette strategiske beslutningene.

– Vi rigger selskapet for vekst, og tidlig i 2019 vil vi få på plass to nye medarbeidere. Hvor mange flere det blir i løpet av året gjenstår å se, sier Carl Erik Nyvold og Pål Ove Henden.

 Noe som kan komme godt med når selskapet skal realisere sitt mål:

 – Bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.