Folk i helsevesenet fortjener en klapp på skulderen i disse tider. Foto: Unsplash

Gikk sammen for å
berømme helsearbeidere

Skrevet for Respons Nu
07.04.2021 14:36 - OPPDATERT 08.04.2021 11:13

Sigdal Kjøkken, Sulland Bodø, Østbø, Privatmegleren Bodø og Joker Sjøgata var med på laget da Bodø Nu ville gi ekstra oppmerksomhet til Bodøs helsearbeidere i påsken. Vi intervjuet noen av helsearbeiderne som vant påskeegg, i forhold til deres opplevelse av koronatiden.

Da salgssjefen i Bodø Nu ville bruke påsken på å sette ekstra fokus på helsearbeidere i Bodø, var ikke det lokale næringslivet vonde å be.

- Vi ønsket å gjøre noe for de som står i frontlinjen, nemlig helsearbeiderne. Hver dag i påsken delte Bodø Nu og partnere derfor ut påskeegg til en helsearbeider, med blant annet 6 måneders abonnement på Bodø Nu. Det var tydelig at både næringslivet og folk i Bodø brenner for å gi en ekstra takk til folk som jobber innen helse, sier Christine Ilstad, salgssjef i Bodø Nu. Det tok kort tid å få fylt opp de ledige plassene som partner for prosjektet, fortsetter hun. 

Engasjementet var stort ifølge salgssjefen i Bodø Nu, Christine Ilstad.

 

Viktig å være positiv og se fremover

En av dem som ble trukket som "dagens helsearbeider" og vant påskeegg fra Bodø Nu og Joker Sjøgata var  Steffen Olaussen. Han har jobbet som helsefagarbeider på Mørkved sykehjem i 6 år.

Steffen Olaussen jobber på Mørkved sykehjem.

 Hvordan har du opplevd koronatiden på jobben din?

- På tross av dagens omstendigheter så har det gått greit. I starten var det sårt at pasientene ikke kunne få besøk av sine nære, men dette har heldigvis endret seg i positiv retning. Vi har fremdeles besøksrestriksjoner, men nå kan besøkene gjennomføres til stor glede for pasientene, pårørende og oss som personal. Det er klart vi lever i en spesiell tid, men vi prøver og være positiv å se fremover mot bedre tider.

Hva gleder du deg mest til når ting normaliserer seg? 

- Det jeg gleder meg mest til er å kunne reise å besøke familie, men også at det blir normale forhold igjen på arbeidsplassen. Det er klart at det er en del begrensninger for hva man kan gjøre nå i disse tider.

 

Arbeidshverdagen snudd på hodet over natta

Den som vant påskeegg fra Bodø Nu og Studio Sigdal Bodø var Ingvild Berg. Hun jobber som bioingeniør på molekylærbiologisk lab ved Nordlandssykehuset i Bodø, hvor hun har jobbet siden april 2019. Der analyseres SARS-CoV-2-prøver for nesten hele Nordland.

Ingvild Berg jobber til daglig med analyse av SARS-CoV-2-prøver for nesten hele Nordland.

Hvordan har du opplevd koronatiden på jobben din?

- Da koronapandemien kom til oss ble arbeidshverdagen vår snudd på hodet nesten over natta. Fra å gå dagstilling måtte vi begynne i turnus for å klare å ta unna den økte prøvemengden. Det siste året har antallet ansatte nesten doblet seg og vi har måttet bygge om og utvide laboratoriearealet for å få plass til nye instrumenter. Arbeidshverdagen er i perioder ekstremt hektisk og det har blitt en del overtid. Arbeidsmengden på laboratoriet hos oss gjenspeiles i hvordan smittesituasjonen til enhver tid er, ikke bare i Bodø, men i Nordland. Til tross for travle dager er det kjekt å få jobbe sammen med så mange gode kollegaer. Vi er et veldig bra team og har spennende dager på jobb.

Hva gleder du deg mest til når ting normaliserer seg? 

- Når ting normaliserer seg gleder jeg meg til å være sosial med familie og venner, dra på ferie til utlandet, konserter og handle på butikken uten munnbind. Klemme og leve livet som det var før pandemien. Og at vi kan se ei Dagsrevy-sending uten at ordet corona blir nevnt.

 

Dagene ble mindre forutsigbare

Trine Kvarsnes vant påskeegg fra Bodø Nu og Sulland Bodø. Hun er sykepleier på Bodø legevakt hvor hun har jobbet i 1,5 år. 

Trine Kvarsnes jobber til daglig som sykepleier.

Hvordan har du opplevd koronatiden på jobben din?

- Med pandemien kom det store endringer på jobben. Dagene ble mindre forutsigbare. Vi har måtte forholde oss til nye regler og hele tiden mange spørsmål om Koronaen. Vi har følt oss svært utsatt for smitte. - vi opplevde mye mer arbeid, og vi på LV ble fordelt på å jobbe på ulike stasjoner som luftveislegevakta med lege der. Ta i mot meldinger om testing av korona og selve koronatesting. Våre ledere har dager med mye organisering av folk. Vi opplever alle høy arbeidsbelastning. Vi ser vel alle frem til normale og forutsigbare dager igjen. Vi føler vel alle at tiden står litt på vent nå. 

Hva gleder du deg mest til når ting normaliserer seg? 

- Jeg har en stor flokk med 6 barnebarn, 2 flotte døtre, svigersønner, en sønn sørpå, min bestevenn/mann, en flott bror og 2 nevøer som jeg gleder meg til å tilbringe masse tid sammen med. Samt å samle min venneflokk til den årlige ferieturen som ved neste korsvei går til Kroatia på cruise.

 

Er takknemlig for å ha fått være i jobb

Marit Pedersen ble trukket som vinner av påskeegget fra Bodø Nu og Privatmegleren Bodø. Hun jobber i hjemmesykepleien i Bodø Sentrum, hvor hun har jobbet i 38 år. 

Marit Pedersen har jobbet for Bodø kommune i hjemmesykepleien som fast ansatt siden 1985

Hvordan har du opplevd koronatiden på jobben din?

- Det har vært et enormt fokus på at jeg må holde meg frisk. Dette fordi jeg jobber ute hos folk som ikke tåler å bli syke på grunn av for eksempel dårlig immunforsvar. Så dette har påvirket meg i det daglige, da jeg må vise stor varsomhet for å unngå smitte. Samtidig er jeg vært svært takknemlig for at jeg har kunnet vært i jobb. Jeg har ikke hatt følelsen av ensomhet, noe som sikkert mange har slitt med i denne tiden. 

Hva gleder du deg mest til når ting normaliserer seg? 

- Jeg er jo godt voksen så det har vært lett for meg å forholde meg til de nye reglene. Men jeg gleder meg veldig til å kunne gå ut en tur og møte glade folk i sosiale sammenhenger. Det å kunne gå på kafé eller restaurant, møtes med storfamilien uten at man må være så forsiktig. Jeg gleder meg også til sommeren og man kan dra og bade. 

 

Den siste som ble trukket ut som dagens helsearbeider i påsken var Stine Mari Johnsen som vant påskeegg fra Bodø Nu og Østbø. Vi har ikke lyktes i å få snakket med denne vinneren. Stine Mari Johnsen vant påskeegget fra Bodø Nu og Østbø.