TVERRFAGLIG SAMARBEID: Godt samarbeid og tung tverrfaglig kompetanse er en suksessfaktor hos Elektro og Nilsson.

Gode avtaler kan
gi milliongevinst

Har du et næringsbygg eller ansvaret for et boligsameie? Da kan du spare store penger og bidra til å skape et bedre miljø ved å inngå de rette avtalene.

Det er ikke nok å sørge for at et nytt bygg har alt av nødvendige styringssystemer hvis disse ikke blir brukt riktig. Det er her Elektro Bodø og Nilsson kommer inn med sin tunge kompetanse:

MÅ SNAKKE SAMMEN

– Vi kan ivareta det tekniske samspillet. Vi er til stede fra idé til smart drift og sørger for at bygg, teknikk og mennesker snakker sammen, sier direktør for strategi og forretningsutvikling Andreas Sandness Melby i Elektro AS.

Det er to typer avtaler som er gull verdt. Og den første handler om at du lar proffe fagfolk ta seg av hele, eller deler av driften. Da er energibruken et sentralt stikkord.

Saken fortsetter under bildet.

DEN VIKTIGE DIALOGEN: For optimal utnyttelse av avanserte løsninger, er det viktig at mennesker og teknikk «snakker sammen»

STORE GEVINSTER

Det er mye å spare, både penger og miljø, på å gjøre næringsbygg mer energieffektive. Med moderate investeringer og gode driftsavtaler kan man oppnå store besparelser, for eksempel på områder som energibruk, mer stabil drift og bedre inneklima – som igjen er bra for eiere, bra for miljøet og bra for brukerne.

Bare ved å fininnstille et eksisterende anlegg, kan strømforbruket reduseres en god del. En analyse av hele driften kan fort resultere i at regningen blir redusert med inntil 40 prosent. Og da begynner vi å snakke om meget store kronebeløp.

– Med vedvarende høye strømpriser blir det mer og mer aktuelt å gjøre tiltak for å redusere eller få kontroll over energibruken. Ved å kartlegge hvor og når strømforbruket er størst, er du allerede på god vei til redusert forbruk. Kartlegging av hva den elektriske energien brukes til kan derfor gi stor økonomisk og miljømessig gevinst, sier driftsansvarlig Jack Solstad hos Elektro AS.

Saken fortsetter under bildet.

 HØY KOMPETANSE: Fagfolkene hos Elektro og Nilsson er alltid oppdaterte på den nyeste teknologien og det drar du som kunde stor nytte av.

GOD KONTROLL = GOD BUTIKK

Så gjelder ikke dette bare nye bygg, gevinsten kan være vel så stor for eksisterende bygningsmasse.

Igjen, så dreier det seg om å få kundene til å se verdien av god driftskontroll.

– Med vår kompetanse har vi et ansvar for å bevisstgjøre våre kunder slik at det langsiktige valget blir det selvfølgelige valget, understreker Sandness Melby.

Det faktum at Elektro og Nilsson har sterk lokal forankring – med hovedkvarter i Bodø og en omfattende faglig bredde, spredt over et stort geografisk område, er unikt. Dette gir nærhet til kundene og gjør oss i stand til å yte rask og god service.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Noen ganger er det slik at du med en «mindre» investering kan hente ut store gevinster på sikt. Her kan kunden selv bestemme i hvilket tempo dette skal skje. Vi anbefaler ofte at kunden gjør de mest lønnsomme tiltakene først.

Inntjeningstiden på investeringene vil selvsagt være situasjonsbetinget og avhenge av flere faktorer, som for eksempel kraftpris og værforhold, men målet er uansett at investeringen skal være tjent inn i løpet av få år.

– Vårt formål er å øke driftssikkerhet og til syvende og sist brukerens opplevelse av bygget. Vi skal være tilstede i hele livssyklusen til bygget med fokus på effektivt energiforbruk og forlenget levetid på tekniske installasjoner. Elektrogruppen har bygd kompetanse og systemer for dette i mange år, så det er på ingen måte noe nytt. Vi kaller det «bærekraft i praksis», sier Solstad.

Med skreddersydd driftsavtale forteller bygget oss selv hva som bør gjøres. Tilsyn og optimalisering utføres daglig. Som energirådgivere kan vi også vurdere tilstand og komme med forslag til levetidsforlengede og energibesparende tiltak.

Saken fortsetter under bildet.

FOREBYGGENDE ARBEID: Gjennomføring av kontroller og statusrapportering er essensielt i det forebyggende arbeidet.

FOREBYGGING ER GULL VERDT

Det andre, og svært viktige området, er løpende service. Det betyr at du som eier av et bygg er nødt til å vite hva som er status:

– Internkontroll er forebygging. Skal du forebygge må du vite status, og for å vite status må du gjennomføre kontroller. Denne forebyggingen er essensiell for å ta vare på verdiene. Det er med andre ord viktig for både sikkerhet og økonomi, sier serviceleder Martin Johansen hos Nilsson AS.

En serviceavtale er nøkkelen for å ivareta eiers behov i tråd med krav i forskrifter. Det er da snakk om følgende:

  • Utføring av kontroller
  • Administrering av avvik
  • Kundens dashboard med oversikt og innsikt
  • i alle bygg med avtale
  • Rapporter som blir generert rett fra telefon eller nettbrett
  • Avvik dokumenteres effektivt og grundig med bilder, kontrollpunkter, vurdering av risiko, forslag til utbedring og anbefalt frist

Saken fortsetter under bildet.

 FULL KONTROL: Når du tegner en driftsavtale med Elektro, så sørger de for kontant overvåking av det som skjer i bygget ditt. – Det er store beløp å spare på en effektiv energiledelse, sier driftsansvar bygg Jack Solstad hos Elektro Bodø AS.

SKALERBARE TILBUD

– Våre tjenester innen serviceavtaler dekker alle våre fagfelt, og vi kan tilby en totalteknisk pakke eller fag for fag i henhold til kundens ønsker og behov. Dette er en effektiv modell som kan skaleres opp, poengterer Johansen.

Med Elektro og Nilsson med på laget kan du som eiendomsforvalter sove godt om natten, vel vitende om at du er i trygge hender. Samtidig vil både drifts- og serviceavtaler være med på å sikre verdier, senke kostnader og forlenge levetiden på bygg og utstyr.

VIKTIGE DETALJER

Samtidig vil disse avtalene også øke kundenes bevissthetsnivå. For drift og service handler mye om å tenke riktig og ha de nødvendige rutinene. Og noen ganger er det de «små» tingene som betyr noe.

Kontakt oss:

Jack Solstad

Driftsansvarlg bygg hos Elektro Bodø AS

970 99 416 / [email protected]

Martin Johansen

Serviceleder hos Nilsson AS

936 83 179 / [email protected]

Du kan lese mer om Elektro og Nilsson her