PÅ DITT LAG: Håvard Edvardsen og LYSEON tilbyr lang erfaring og spisset kompetanse som du får med på ditt lag, i din bedrift. Dermed er du bedre skodd i en verden hvor endring har blitt en konstant faktor.

Gode råd –⁠ 
til rett tid

Med Håvard Edvardsen og LYSEON med på laget er du og din bedrift sikret de beste rådene fra en av de mest erfarne i bransjen.


 – Jeg fikk rett og slett lyst til å starte for meg selv, få full kontroll over min egen arbeidsdag.

Edvardsen har 16,5 år bak seg i BDO, hvor han har vært kontorleder, oppdragsansvarlig revisor og rådgiver for private og offentlige virksomheter. Med status som siviløkonom, statsautorisert revisor og - regnskapsfører har han en faglig ballast som skal sikre at du får kvalitet i alle ledd.

LØSNINGSARKITEKTEN

– Jeg har alltid vært nysgjerrig og jaktet på ny kunnskap for å nøste opp floker og å finne veien videre for kundene. Det ligger en stor tilfredsstillelse i å bidra til at andre lykkes.

I BDO fikk Edvardsen den uoffisielle tittelen løsnings- arkitekt. Dette skulle bli stikkordet da han trengte et navn til sitt nye selskap. For LYSEON er det greske ordet for løsninger; å finne løsninger i et komplekse landskap.

Med SMB-bedrifter som kunder, er det hele tiden en lang rekke utfordringer som kundene trenger bistand til. Det henger gjerne sammen med hvilken fase selskapet, ledelsen eller eierne er i. 

Saken fortsetter under bildet.

OPTIMAL BALANSE: – Lyseon kan kommemed gode råd og nye løsninger som blant annet vil sørge for en optimal balansen mellom egen- og fremmedfinansiering, sier Håvard Edvardsen.

Det kan gjerne være vekst, nye markeder, tilby aksjer til nøkkelpersoner, konsolidering, kapitalisering, organisering eller tilpasninger til ramme- betingelser på andre måter. En av disse, som stadig vender tilbake, er generasjonsskifter.

– Dette er noe som mange oppfatter som særdeles utfordrende, men det trenger ikke å bli slik. Så er min erfaring at det blir enklere jo tidligere du og familien starter planleggingen.

DE RETTE VALGENE
Kjøp og salg av bedrifter er noe Edvardsen har god innsikt i. Han har vært involvert i ulike sider ved en lang rekke kjøps- og salgsprosesser; Bodø Nu solgt til Amedia og PowerOffice solgt til Visma for å nevne noen.

– Mitt mål er at du alltid skal oppnå de beste betingelsene. For å unngå at forhandlingsgrunnlaget pulveriseres underveis, er det avgjørende at partene har korrekt informasjonsgrunnlag. Organisering i forhold til hvem (privat eller selskap) som selger hva (aksjer eller eiendeler) og hvem som kjøper hva, påvirker hva selger sitter igjen med og hva kjøper må ut med.

Ofte er det kanskje motparter fra andre deler av landet og som gjerne har lang erfaring med slike prosesser. Her er det nemlig fort å bli litt overveldet. Begrepet «skyte spurv med kanoner» dukker gjerne opp hvis det ikke er en god struktur på avtaleverket og motparten får ta styring over prosessen. Da er det fort å få kalde føtter hvis du ikke har vært ute for denne typen situasjoner før.

Saken fortsetter under bildet.

RIKTIG KUNNSKAP: – LYSEON bidrar gjerne med å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, enten det er ved ulike typer selskapsgjennomganger, utarbeidelse/ analyser av business case eller verdivurderinger, sier Håvard Edvardsen.

Kjøp og salg av selskaper krever en grundig prosess med forarbeid, analyser, teknisk gjennomføring av selve transaksjonen og - ikke minst - oppfølgingen
i ettertid.

DEN RIKTIGE KUNNSKAPEN

I et samfunn hvor endring har blitt en konstant faktor kan det være vrient for en SMB-bedrift til enhver tid å ha oppdatert kompetanse i eget hus. Her vil LYSEON være en partner som sørger for at du komme deg gjennom kritiske faser basert på oppdatert kunnskap og som kan bidra til å heve blikket.
Som leder av en bedrift er det alltid tusen ting du skal ta hensyn til, fra daglige beslutninger til lange, strategiske løp. Hvordan vet du for eksempel om virksomheten din er optimalt finansiert:

– Avkastningen du oppnår står i et direkte forhold til både lønnsomhet og kapitalisering. Her kan LYSEON komme inn med gode råd og løsninger som kan bidra til å øke lønnsomheten eller å sørge for en optimal balanse mellom egen- og fremmedfinansiering.

KRITISK INFORMASJON
Hvis det er noe som er helt avgjørende for å lykkes som leder av en bedrift, så er det å ha tilgang til fersk og kvalitetssikret informasjon. LYSEON bidrar gjerne med å sikre best mulig beslutningsgrunnlag, enten det er ved ulike typer selskapsgjennomganger, utarbeidelse/ analyser av business case eller verdivurderinger.

Selskapet påtar seg videre granskningsoppdrag eller andre typer jobber som til syvende og sist skal danne grunnlaget for å treffe de beste og rette beslutningene:

Det er mye som spiller inn. Verdivurderinger, behandling av ulike forpliktelser, investeringer, avkastning og avskrivningsplaner. Alt dette er brikker som skal passe inn i det ferdige puslespillet.
Av og til kan det være at man ufrivillig blir involvert i sakskomplekser man helst skulle vært foruten.

Saken fortsetter under bildet.

 DE BESTE BETINGELSENE: – Mitt mål er at du alltid skal oppnå de beste betingelsene. For å unngå at forhandlingsgrunnlaget pulveriseres underveis, er det avgjørende at partene har korrekt informasjonsgrunnlag, sier Håvard Edvardsen.

Det kan både være belastende og kreve annen kompetanse enn man sitter med selv. Da kan det være nyttig å rådføre seg med eksterne parter som enten ikke er like personlig påvirket av saken og som kan representere interessene dine, eller rett og slett bare bidra til å avklare situasjonen slik at den kan får en ende.

– LYSEON bidrar på ulike måter i slike saker, men vesentlig er at selskapet også gjerne trekker inn annen ekspertise der det kan være hensiktsmessig eller påkrevd.

DIN PERSONLIGE RÅDGIVER
Det du får hos LYSEON, er et nytt og friskt blikk på bedriften og selskapet ditt. Hvis du vil komme i form, får du muligens hjelp av en personlig trener. Vil du at bedriften din skal komme i bedre form, henter du inn en personlig rådgiver.

Hvilket bringer oss til et springende punkt. Det kan være lett å innse at du trenger hjelp når alle lampene lyser rødt. Men ofte kan det være gull verdt å sikre seg ekstern bistand når det går godt.

Hvorfor?

For det første kan det alltid gå litt bedre. For det andre kan du få hjelp til å identifisere muligheter og trusler for fremtiden, forhold som kan sette press på din egen virksomhet. En god rådgiver kan løse et akutt problem, men vil også fungere som en trygg og forebyggende sparringspartner.

Du kan leser mer om LYSEON her.