På plass - for deg: Medarbeiderne hos K. Hansen Optik AS står klare til å bistå deg og din familie. Bak fra venstre, Ann-Elin Thoresen (butikkmedarbeider og optikerassistent), optiker Terese Olsen, optiker Olav Frogner, optiker og faglig leder Rakel Aurjord, optiker Katarina Vibe og daglig leder Hege Aaserund Pedersen. Foran fra venstre: optiker Håvard Kraglund, butikkmedarbeider Silje Helen Larsen og butikkmedarbeider og optikerassistent Trine Molund.

Godt syn med godt humør!

Skrevet for K.Hansen Optik
12.12.2020 08:30

Med kunder fra 4 til 102 år er det viktig at K. Hansen Optik AS har lang erfaring, samt bred og spisset kompetanse.

– For oss handler det ikke kun om briller og linser, men å ha et helhetlig fokus på kundens synsbehov, sier daglig leder Hege Aaserud Pedersen. Dette tør jeg påstå at vi gjør med godt humør!

Hun har rekruttert fagfolk som dekker opp alle problemstillinger som kan dukke opp. I tillegg sliper de glass lokalt, og sikrer dermed en rask førstehjelp hvis du skulle være så uheldig å knuse glasset i brillene dine.

GRUNDIG KONTROLL

Endringer i synet er noe som kan komme snikende, og da er det viktig å oppdage det før det gir problemer. Når du kommer til K. Hansen Optik AS for en synsundersøkelse bruker de god tid på å avdekke dine behov.

JEVNLIG SJEKK ER VIKTIG

Synet er i endring i løpet av hele livet, og det vil være ulike problemstillinger ut fra alder og livssituasjon.

En jevnlig synsundersøkelse er derfor viktig for å kunne avdekke behov og optimalisere løsninger uansett alder. Det er spesielt viktig at barn og unge får sjekket synet sitt, da de ofte ikke gir uttrykk for sine synsplager.

- Dette kan være fordi de ikke er klar over dette selv.
Vi ser helt klart at den økte skjermbruken gir nye plager, sier optiker Rakel Aurjord.

Skjermbruk gir nye plager: - Vi ser en helt klar trend i at den økte skjermbruken gir nye plager for synet.

I dag er det ingen obligatorisk synssjekk av barn etter skolestart, dermed blir det opp til foreldre og pedagoger å følge med.

BREDT UTVALG

Butikken har et bredt utvalg av briller, ulike typer linser, sol- og sportsbriller.

- Du er garantert å finne noe som passer nettopp din smak, sier Ann-Elin Thoresen som har jobbet i butikken i 25 år.

Lang fartstid: Ann-Elin Thoresen har 25 års erfaring fra K.Hansen Optik. - Du er garantert å finne noe du liker hos oss, sier hun.

Som andre bedrifter ble også K. Hansen Optik AS rammet av korona-pandemien, og måtte stengte helt ned i seks uker. Dette førte til økt etterspørsel på synsundersøkelser.

- Heldigvis har vi nå fått på plass undersøkelsesrom nummer fem og ansatt en ekstra optiker fra juni. Dermed er kapasiteten vår god. Per i dag har vi allikevel opptil 1,5 ukes ventetid på synsundersøkelser, så det kan være lurt å være ute i god tid, sier Hege Aaserud Pedersen.

Kunden i fokus: Daglig leder Hege Aaserud Pedersen og gjengen på K. Hansen Optik hjelper deg, og det med godt humør.

UNDERSØKELSER PÅ DAGTID

Hvis du ønsker en synsundersøkelse, så åpner K. Hansen Optik AS allerede klokken åtte, og de første timene er populære.

Det er å foretrekke at man gjennomfører undersøkelser på dagtid. Dette fordi man da er mer opplagt, og dette gjelder særlig for barn, sier Rakel Aurjord.

Hos K. Hansen Optik AS er det hele tiden kundene som står i fokus:

- Vi er her for dere!


Våre ansatte: 

Håvard Kraglund har jobbet litt over 10 år i bedriften, og har nesten to års fartstid som optiker.

Trine Molund har jobbet i ti år som butikkmedarbeider og optikerassistent.

Therese Olsen har jobbet på K. Hansen i fem år, og har en master i Allmenoptometri.

Katarina Vibe har jobbet som optiker på K.Hansen i tre år.

Olav Frogner er sistetilskudd og har jobbet som optiker her i et halvt år.

Silje Helen Larsen har jobbet i halvannet år som butikkmedarbeider og optikerassistent.

Disse var ikke tilstede:

Knut-Erik Hansen jobber som optiker, og har lang fartstid i bransjen. Han har en mastergrad i klinisk optometri fra PCO.

Annette Knotten jobber også som optiker, og hun har vært i bedriften i 6 år.

På laget har de også to flotte ekstrahjelper.