SKREKK OG ADVARSEL: Elsikkerhetsingeniør Aleksander Ingebrigtsen hos Ekvaly viser frem en dobbelkontakt som har smeltet på grunn av overbelastning. – Det er så lite som skal til før det blir brann.

Han redder liv hver uke

En rekke bedrifter og boliger har skjulte dødsfeller i form av feil på elektriske installasjoner. Aleksander Ingebrigtsen har jobben med å spore dem opp.


– En utrolig spennende og givende oppgave, sier elsikkerhetsingeniør Aleksander Ingebrigtsen.

Han jobber i Ekvaly Elsikkerhet AS, et selskap i Bodø Energi-konsernet. Dette er et selskap som utfører elkontroller og revisjoner på vegne av nettselskaper. 

– Alle nettselskap er pålagt å utføre tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr som er tilknyttet nettet. Dette for å sikre at anlegg er i sikkerhetsmessig stand og ikke utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier, sier Ingebrigtsen.

AVVERGET 523 BRANNER

Og at disse kontrollen har en ekstremt stor verdi, viser tallene til Ekvaly:

  • I 2022 fant de 24.422 brudd på sikkerhetskravene
  • 1.501 av disse avvikene innebar brann- eller berøringsfare
  • Det ble funnet 523 funn av utstyr eller deler av et anlegg hvor det hadde vært varmgang.

Saken fortsetter under bildet.

GRUNDIG KONTROLL: i 2022 fant medarbeiderne hos Ekval y 24.422 brudd på sikkerhetskravene, hvor 1.501 av disse avvikene innebar brann- eller berøringsfare. Her er Aleksander Ingebrigtsen i full gang med å sjekke et sikringsskap.

– Det betyr i praksis at vi avverget 523 mulige brannutrykninger, sier Ingebrigsten.

Han er utdannet elektriker med tilleggsutdanning fra teknisk fagskole. Og han stortrives i Ekvaly:

FRIHET UNDER ANSVAR

– Vi har et veldig bra arbeidsmiljø og jobben gir deg stor frihet til å planlegge din egen aktivitet. Med dette følger det jo et stort ansvar, men det er også noe av det som gjør denne jobben så givende. Du vet at din innsats faktisk redder liv.

 Som elsikkerhetsingeniør er det viktig å være strukturert, grundig og kontinuerlig oppdatert på de gjeldende forskrifter og standarder.

– Det kommer jevnlig noe nytt og de tekniske løsningene endres. Akkurat nå har vi skaffet oss kunnskap om solcelleanlegg. Dette er installasjoner som stiller store krav til de tekniske løsningene.

Saken fortsetter under bildet.

VARMGANG: Her en stekeovnskontakt hvor det har blitt varmgang, med stor fare for brann.

LÆRER AV HVERANDRE

Selv om arbeidsdagene ofte betyr å jobbe alene ute i boliger, hytter og bedrifter, så legger Ekvaly stor vekt på den interne informassjonsflyten.

 – Hver 14. dag har vi fellesmøter hvor vi diskuterer erfaringer og utveksler idéer. Det er alltid noen som har vært borti et problem du selv har støtt på. Så drar vi også ut to og to med jevne mellomrom, nettopp for å lære av hverandre. 

Ekvaly vet at kompetanse er ferskvare, derfor tilbyr de medarbeiderne kurs og opplæring når dette skulle bli nødvendig. 

FARLIGE FELLER

Har du en bolig eller leilighet, så er det særlig to ting du skal passe på. Det ene er støpselet og stikkontakten til varmtvannsberederen. Her blir det ofte funnet tilfeller med varmgang. Det andre er hvis du mot lader bilen via en vanlig stikkontakt. Her blir det også regissert flere tilfeller med varmgang.

Saken fortsetter under bildet.

GIVENDE JOBB: – Vi har et veldig bra arbeidsmiljø og jobben gir deg stor frihet til å planlegge din egen aktivitet. Med dette følger det jo et stort ansvar, men det er også noe av det som gjør denne jobben så givende, sier Aleksander Ingebrigtsen.

En tredje felle i hjemmet ditt er hvis du kobler en varmeovn til en skjøteledning. Denne ledningen er nemlig ikke dimensjonert for å takle en ovn som har en effekt på 1.000 watt eller mer. Her kan det i verste fall oppstå brann.

Ekvaly jobber bredt når det gjelder å sikre elektriske installasjoner og drive med forebyggende arbeid:

  • De holder foredrag for skoler og institusjoner
  • Bistår med ekspertise for å hjelpe politiet med brannetterforskning
  • Revisjon av internkontrollsystemer for alle typer virksomheter
  • Utfører byggeplasskontroller
  • Markedskontroll hvor de sjekker at elektrisk utstyr holder den lovpålagte kvaliteten

GODE KARRIERE-MULIGHETER

Som medarbeider i Ekvaly får du en unik kunnskap og erfaring og dette gjør at medarbeiderne er ettertraktet på markedet. Når du jobber i et så stort konsern som Bodø Energi, betyr det også at du kan gjøre både en vertikal og horisontal karriere.

Du får muligheten til å spisse kompetanse og blir ekspert på noen fagfelt, eller du kan få muligheten til å bli leder på ulike nivåer.

Høres dette fristende ut? Nå har du sjansen! Ekvaly er på jakt etter flere elsikkerhetsingeniører.

Les mer her.