Har du barn som har lyst til å prøve korps?

Musikkglede, samspill og vennskap er i fokus hos Alstad Skolekorps, Nå ønsker de seg flere medlemmer.


- Når man begynner i korps, vil man først få opplæring i å spille på det instrumentet man har valgt. Samtidig vil man få opplæring i noter, sier June Skoglund, leder i Alstad skolekorps

Øvingen foregår litt i grupper og litt hver for seg. Tid og sted for denne opplæringen kan variere. Etter hvert starter man også å spille sammen som et lite korps. I tillegg fortsetter instrumentopplæringen.  I hovedkorpset har de medlemmer fra 10 til 15 år som spiller sammen. 

I tillegg til øvinger, samspill og konserter, deltar de på seminarer og turer. Foto: Alstad skolekorps

ALLE ER LIKE VIKTIGE

- I korps har vi ingen reservebenk, slik det er i mange idretter. Her bidrar alle på lik linje. Vi deler heller ikke ungene inn ut fra hvor gamle de er, fortsetter Skoglund. 

Alle som ønsker vil hvert år få mulighet til å delta på NMF sin sommermusikkskole i Mosjøen, en uke i august. Her øver man, får instruksjon og treffer nye og gamle korpsvenner. Det er ingen tvil om at korps er en flott og sosial arena hvor man kan utvikle nye vennskap.

- Vi opplever så mye sammen, både øving, reiser, konserter og andre arrangementer. Nye vennskap knyttes, også på tvers av alder, tilføyer Skoglund. 

Mange fine opplevelser sammen kan føre til gode vennskap. Foto: Alstad skolekorps

LITE DUGNAD

Trodde du at korps var ensbetydende med å måtte delta på mye dugnadsarbeid? Ikke når det gjelder Alstad skolekorps.

- I vårt korps har vi ikke mye dugnad for foreldre, forteller Skoglund.

Det er bare i forbindelse med helgesamlingene som er ca 2 ganger i året, at de trenger hjelp fra foreldrene. I tillegg har de ansvar for å arrangere kafeen på Alstad barneskole på 17.mai. 

Alstad skolekorps har lite dugnadsaktiviteter som foreldre må delta på. Foto: Alstad skolekorps

INVITERER TIL ÅPEN DAG

Alstad skolekorps inviterer nå barn og foreldre i Bodø til åpen dag på Grønnåsen skole den 30.august og 06.september fra kl18-19. Her blir det mulighet til å prøvespille ulike instrumenter og stille spørsmål om det man måtte lure på. 

- Det er bare å møte opp på baksiden av Grønnåsen skole for en prat og prøvespilling. Vi ønsker at barna kommer sammen med foreldre. Alt vil skje i tråd med gjeldende smittevernsregler, avslutter Skoglund. 

Russ og aspiranter på 17.mai, den store festdagen. Foto: Alstad skolekorps

Har du lyst til å bli en del av den flotte gjengen i Alstad skolekorps?

De tar imot nye medlemmer fortløpende gjennom hele året. Ta kontakt med leder på mail: [email protected]

For spørsmål om prøvespilling - ring eller send email til aspirantansvarlig:  Trond Nordal Tlf 90628386 Email: [email protected]

Se ellers gjerne Facebook siden for mer informasjon. 

 

ÅPEN DAG MED PRØVESPILLING

30.AUGUST OG 06.SEPTEMBER FRA KL18-19

OPPMØTE FOR BARN OG FORELDRE

PÅ BAKSIDEN AV GRØNNÅSEN SKOLE.