NYBROTTSARBEID: – Vi var nok i gang med både bærekraft og det grønne skiftet, lenge før dette var blitt begreper på den norske dagsordenen, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Har skapt suksess 
mot alle odds

Kvarøy Fiskeoppdrett og Opptur-festivalen har én – felles og grunnleggende – visjon: Det er fullt mulig å skape verdier og opplevelser - uansett hvor du bor.


Når Opptur-gjengen klarer å hente Ava Max til Rådhusparken i Bodø, er det på linje med at Kvarøy Fiskeoppdrett klarer å kapre det amerikanske markedet med sin miljølaks. Begge deler kan i utgangspunktet virke noe usannsynlig, men det handler kun om hardt arbeid og en sterk vilje til å lykkes.

EN NY GENERASJON

– For oss er denne festivalen en fin mulighet til å nå ut til en gruppe mennesker som er verdifulle for oss, også med tanke på at vi trenger folk for å bygge virksomheten videre, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Saken fortsetter under bildet.

 LOKAL VERDISKAPING: Oppdrettsnæringen har skapt en lang rekke kompetansearbeidsplasser langs kysten. Foto:  Janita Zenteno, Zenteno Visuals 

For akkurat nå er havbruk og marine næringer i skuddet og det er stadig flere som søker seg inn på en utdanning innen disse bransjene. Blant annet i kraft av flere studier på Nord Universitet. For når oppdrett i sin tid ble startet med stor lidenskap og lite kunnskap, handler det i dag om dyp innsikt, tung teknologi og svært spisset kompetanse.

BÆREKRAFTIGE PIONÉRER

Det var det amerikanske markedet som gjorde at Kvarøy Fiskeoppdrett kom veldig tidlig på banen med tanke på en mer miljøvennlig produksjon.

– Vi var nok i gang med både bærekraft og det grønne skiftet, lenge før dette var blitt begreper på den norske dagsordenen, sier Knutsen.

Saken fortsetter under bildet.

 AMERIKANSK SUKSESS: I Norge er det nesten ingen som vet hvor Indre Kvarøy ligger. En liten øy med 80 innbyggere nord på Helgelands-kysten. Men i USA har stadig flere fått opp øynene for premium-laksen «Kvarøy Arctic».

Dette har de utviklet videre og i dag, hvor du er nødt til å produsere grønn mat for å være konkurransedyktig, så har Kvarøy Fiskeoppdrett allerede sikret seg flere av de avgjørende nøklene til suksess:

  • Null kjemikalier og medisin
  • Bruk av rognkjeks for å bli kvitt lakselus
  • Null bruk av kobberimpregnerte nøter
  • 20 prosent mindre fisk per merde
  • Eget fôr, utviklet i samarbeid med Biomar
  • Ingen kunstige fargestoffer
  • Ingen import av soya fra Brasil
  • Bruk av robot-fisk og laser for å bekjempe sykdom

I Norge er det nesten ingen som vet hvor Indre Kvarøy ligger. En liten øy med 80 innbyggere nord på Helgelands-kysten. Men i USA har stadig flere fått opp øynene for premium-laksen «Kvarøy Arctic».

KLAR FOR NORGE

Nå jobber selskapet også med å få fisken inn på det norske markedet, under navnet «Kvarøy Laks». I første omgang er det restauranter og fiskehandlere som vil være de primære kundene.

Som et ledd i dette arbeidet er det etablert en fiskeforedlingsbedrift på Eidsvoll, under navnet 1814 Salmon. Her har Kvarøy fått med seg Bodø-bedriftene Fram Seafood og Nyhamn AS. 

Saken fortsetter under bildet.

GJENSIDIG OPPTUR : – For oss er denne festivalen en fin mulighet til å nå ut til en gruppe mennesker som er verdifulle for oss, også med tanke på at vi trenger folk for å bygge virksomheten videre, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Igjen, det går en rød tråd i tankegangen til Kvarøy Fiskeoppdrett og Opptur-festivalen. Det handler om lokal tilhørighet, evnen til å tenke utenfor boksen og bryte nybrottsland.

– Vi har stor sans for det arbeidet festivalen legger ned og vi ser jo betydningen av å skape nye ting. Det handler om bo- og blilyst, sier Knutsen.

LOKAL VERDISKAPING

Så når scenen rigges i Bodø, jobbes det samtidig knallhardt ute på Indre Kvarøy. Et pulserende kystsamfunn med barnehage, skole, pub og daglig anløp av hurtigbåt.

Hvilket bringer oss til kjernen av det hele. To ord. Ren mat. Og det er ikke bare en løs påstand. Kvarøy Fiskeoppdrett sitter per i dag med seks særs ettertraktede sertifikater som et håndfast bevis for nettopp dette.

Saken fortsetter under bildet.

NY MERKEVARE: Etter suksessen i USA jobber Kvarøy Fiskeoppdrett nå med  å få fisken inn på det norske markedet, under navnet «Kvarøy Laks». I første omgang er det restauranter og fiskehandlere som vil være de primære kundene. Foto:  Janita Zenteno, Zenteno Visuals

– Vi kan, med hånden på hjertet, si at vi er en av verdens beste produsenter av bærekraftig laks, sier Alf-Gøran Knutsen.
 
VINN-VINN SITUASJON
En kombinasjon av innovativ teknologi, rent hav og svært dedikerte medarbeidere gjør at selskapet klarer å ligge i front. Nå har de også lyst til å dele sin kunnskap med andre oppdrettere:
 
– For å dekke opp for økt etterspørsel planlegger vi å innlede et samarbeid med flere selskaper. De får tilgang til våre metoder og vi selger deres miljølaks under vårt navn. Da har vi skapt en vinn-vinn situasjon, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett AS.

Helt på linje med det Opptur-festivalen har klart å skape i Bodø.

Du kan lese mer om Kvarøy Fiskeoppdrett her.