UNIKE KUNDER: – Hver kunde er unik og da må vi sette oss inn i nøyaktig hvilken situasjon vedkommende befinner seg i. På den måten kan vi skape en verdig begravelse, sier Morten Ringvall.

Helsepersonell
bistår ved dødsfall

Når sorgen rammer er det betryggende å søke hjelp hos erfarne fagfolk.

– Dette yrket handler om å møte folk i sorg og krise. Da er menneskelig omsorg og innsikt noe av det viktigste vi kan tilby, sier daglig leder Morten Ringvall i Alstad Begravelsesbyrå.

Hans erfaring og kompetanse har han både fra begravelsesbransjen og psykiatrisk sykehus.

Selv kan han trekke store veksler på sin spesialutdanning innen psykiatrisk sykepleie og sine erfaringer fra denne sektoren.

Saken fortsetter under bildet.

ERFARNE FOLK: Alstad Begravelsesbyrå består av fra venstre Rita Wold, Morten Ringvall og Tor- Ove Ringvall.  Foto: RUNE PETTERSEN

PRAKTISK HJELP OG OMSORG

– Det er jo de pårørende som er våre kunder og da er det vår oppgave å ivareta dem på best mulig måte. Sånn blir det en blanding av praktiske oppgaver og psykologisk rådgiving. Mennesket i sentrum gjelder i alt vi gjør.

– Et dødsfall er jo aldri bare et dødsfall. Det er stor forskjell på et forventet dødsfallhos en eldre person og når noen brått blir revet bort, sier Ringvall.

I møtet med begravelsesbyrået er det slik at du, som pårørende, står overfor en rekke praktiske avgjørelser – midt opp i en sorgprosess. Det er her Alstad Begravelsesbyrå kommer inn og sørger for at alt dette er i trygge hender. Vi legger vekt på at det er familien som bestemmer hva byrået skal gjøre og hva de ønsker å gjøre selv. Ofte ser vi at involvering i den praktiske forberedelsen til seremonien virker positivt på de etterlatte som står i sorgen.

Saken fortsetter under bildet.

PROFESJONELL OMSORG: Morten Ringvall og Alstad Begravelsesbyrå har 30 års erfaring og bistår deg på alle måter.

MYE SKAL PLANLEGGES

De umiddelbare oppgavene handler om melding om dødsfall og henting av avdøde. Så skal seremonien planlegges og her er det mange detaljer som skal på plass:’

  • Valg av seremoni
  • Programhefte
  • Sang og musikk
  • Blomster
  • Kiste/urne
  • Dødsannonse
  • Minnesamvær
  • Solist

– Det er viktig å understreke at du som vår oppdragsgiver kan velge mellom ulike prisklasser og gjennom samarbeid finner vi frem til den løsningen som passer best i hvert tilfelle.

Du finner prislisten her

Valg av gravstein kan være noe familien må ta stilling til i etterkant av seremonien. Her er Alstad Begravelsesbyrå behjelpelig og har et stort utvalg av stein i alle prisklasser og fasonger. Det er også mulig å designe din egen stein og ha stor grad av personlig preg på minnesteinen.

Saken fortsetter under bildet.

GODT UTVALG: Når du skal velge gravstøtte så har Alstad Begravelsesbyrå et bredt utvalg i ulike prisklasser.

GIVENDE JOBB

– Det som er givende med denne jobben er at vi ser hvor mye vår innsats betyr for de pårørende. At vi i sammen med familien gjør begravelsesseremonien så fin som mulig. At det ble rett med tanke på alt fra blomster, taler, kranspålegging til musikk, sier Ringvall.

Noen ganger opplever vi i begravelsesbyrået at det er uenighet eller konflikter i familien. Vi som medarbeidere i et byrå må ta høyde for dette, og det kan være at familien søker råd og veiledning hos oss i en slik situasjon. Her vil vår erfaring og kompetanse være med på å styrke vår mulighet til å hjelpe.

Saken fortsetter under bildet.

ULIK SORG: – Et dødsfall er jo aldri bare et dødsfall. Det er stor forskjell på et forventet dødsfall hos en eldre person og når noen brått blir revet bort eller dør av alvorlig sykdom, sier Ringvall.

– Til syvende og sist handler det om å skape en verdig seremoni, basert på de pårørendes ønsker.

ALLTID TILGJENGELIG

Alstad Begravelsesbyrå er tilgjengelig sju dager i uken, du vil alltid ha noen å snakke med.  Trenger du hjelp, får du alltid svar på vår vakttelefon: 755 81000.

Alstad Begravelsesbyrå er uavhengige og ikke bundet av noen form for kjeder eller sentrale avtaler. – Vi legger vekt på det tradisjonelle, men vi tenker også nytt der det er naturlig og ønskelig, understreker Ringvall.

I Bodø har kremering blitt mer og mer aktuelt de senere år, dette blant annet på grunn av mangel på gravplasser. Alstad Begravelsesbyrå er din rådgiver når det gjelder valg av type seremoni og gravsted.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRALT PLASSERT: Du finner Alstad Begravelsesbyrå sentralt plassert i eget lokale i Bodø, i krysset Rensåsgata – Bankgata.

Morten Ringvall driver byrået sammen med sin bror Tor-Ove Ringvall. I tillegg har de hjelpepleier Rita Wold.  Hun har jobbet i firmaet siden 2009 og har i tillegg mange års erfaring fra helsevesenet.

Du kan lese mer om Alstad Begravelsesbyrå he

 

 

Fakta

Nerlands Granittindustri AS - Norske håndverkstradisjoner i over 80 år.

Nerlands Granittindustri AS er en ledende aktør innen naturstein i det norske markedet. Vi er i 4. generasjon hvor vi rendyrker stein, og steinens unike muligheter.

Vi selger i dag produktene under varemerkene Solid Interiør og Varig minne.

-Solid Interiør - Stein til interiør

-Varig Minne - Gravminner og gravsteinstilbehør

En rekke utsmykkingsarbeider er utført og levert de siste årene. Blant annet er det investert i dreiebenk til et stort oppdrag for Universitetsbiblioteket i Oslo. Nye maskiner gir store muligheter for å produsere nye og spennende spesialprodukter. Likevel er det fortsatt kunnskapen om naturstein som råmateriale, og det solide håndverket som kjennetegner våre produkter – slik det har gjort i over 80 år.

Utforming/design av enkelte produkter er opphavsrettslig beskyttet av Åndsverkloven og kan ikke kopieres uten skriftlig avtale med Nerlands Granittindustri AS.

Nerlands Granittindustri AS har et forhandlernett, hvor flere har showroom, lager og eget verksted, og ikke minst; den unike fagkunnskapen! Vår størrelse gjør oss konkurransedyktige.