HISTORISK DAG: Her sørger driftsleder Trond Arne Myrvoll og teamleder Lotte Solli Lien hos Grytåta Settefisk for at rogna blir lagt inn til klekking. Om ett år er den blitt til smolt som setter kursen for Rødøy og det nye landbaserte anlegget til Gigante Salmon.

Her starter det 
nye lakseventyret

Denne lakserognen skal ut på en reise som vil revolusjonere norsk oppdrettsnæring.


Det er et aldri så lite eventyr som ser dagens lys når fire millioner rognkorn blir lagt inn til klekking hos Grytåga Settefisk. For dette skal bli til smolten som skal innvie det nye anlegget til Gigante Salmon i Rødøy neste høst.

BANEBRYTENDE PROSEKT

Og det er ute på Lille Indre Rosøy at del to av det banebrytende prosjektet er i full gang. Her kommer det et landbasert oppdrettsanlegg som gir store fordeler:

Saken fortsetter under bildet.

I FULL GANG: I Rødøy er man nå i full gang med å bygge ut det landbaserte gjennomstrømmingsanlegget, første del står ferdig til å ta i mot fisk høsten 2023.

– Vi bygger et gjennomstrømmingsanlegg som kombinerer fordelene fra både konvensjonell sjøbasert lakseoppdrett og landbasert oppdrett. På den måten reduserer vi utfordringene med lus og rømming, samtidig som vi bedrer fiskevelferden, reduserer utslippene og miljøbelastningen, sier administrerende direktør Helge E.W. Albertsen i Gigante Salmon.

Saken fortsetter under bildet.

FREMTIDSRETTET ANLEGG: Slik vil det nye anlegget bli seende ut, en smart løsning for en bærekraftig fremtid.

Det faktum at vannet som brukes i produksjonen hentes fra en dybde hvor det ikke lever lakselus, gjør at fisken får en mye bedre hverdag når den ikke må behandles for nettopp dette. Et anlegg på land sørger for kontroll over vannkvalitet og strømhastighet. Det siste gjør at fisken til enhver tid får optimale forhold i sitt «motstrømsbasseng».

Saken fortsetter under bildet.

 DUGNAD: På fergeleiet på Tjøtta blir kassene med rogn lastet ombord i båter som skal ta den inn til Grytåga. Og da må alle ta i et tak. Fra venstre teamleder Lotte Solli Lien hos Gryåta Settefisk, kommunikasjonssansvarlig Linda Storholm i Gigante Salmon, vedlikeholdsleder Magnus Igeland og tekniker Yonas Iversen hos Grytåga Settefisk

DEN LANGE REISEN

Tilbake i Grytåga er medarbeiderne i settefiskanlegget travelt opptatt med å ta hånd om rogna som er produsert og befruktet av Benchmark Genetics i Sørfold. Derfra ble den sendt med varetaxi til Tjøtta hvor 96 esker ble lastet ombord i båter og fraktet inn til Grytåga.

Saken fortsetter under bildet.

DET NYE LIVET: Allerede når rogna legges inn kan du se øynene og begynnelsen på den nye laksen som skal vokse frem.

– Det er fascinerende å se at det allerede rører seg inne i noen av eggene. Da er det betryggende å vite at de blir godt passet på inntil de klekker, sier Linda Storholm, kommunikasjonsansvarlig i Gigante Salmon.

Etter klekkingen fortsetter de livet i det friske vannet hentet fra fjellene i Vefsn.  

– Høsten 2023 vil de gjennomgå laksens biologiske transformasjon som gjør dem klare for å fortsette livet i sjøen: smoltifisering. De har da en vekt mellom 80 og 120 gram, og fortsetter reisen med en brønnbåt som tar dem til vårt anlegg i Rødøy, sier Storholm.

BÆREKRAFTIG MAT

Gigante Salmon skal produsere mat av høy kvalitet uten å sette større klimaspor enn nødvendig.

Saken fortsetter under bildet.

 

FREMTIDEN I SINE HENDER: Her står de med verdifull rogn som skal bli til bærekraftig mat. Fra venstre teamleder Lotte Solli Lien, tekniker Yonas Iversen og driftsleder Trond Arne Myrvoll hos Grytåga Settefisk.

– Matproduksjonen globalt beslaglegger store områder på land verden over. I vår produksjon ønsker vi ikke å bruke mer areal enn nødvendig. Vårt anlegg er derfor et arealeffektivt anlegg samtidig som det er designet for bedre fiskevelferd, understreker Albertsen.

Noe av det unike med Rødøy-satsingen er at Gigante Salmon setter sammen kjent teknologi på en helt ny måte. I tillegg har de allerede kontrakter på settefisk og slakting. Alt er med andre ord på plass fra A til Å, ett år før fisken settes ut.

Saken fortsetter under bildet

LØPENDE ANALYSE: Under innsettingen av rogna blir det tatt løpende prøver som skal analyseres for å ha kontroll på utvikling og kvalitet.

Gigante Salmon er notert på Euronext Growth. Gründer og største eier er Gigante Havbruk AS, som har drevet med lakseoppdrett siden 1988. Gigante Havbruk er et familieeid selskap med hovedkontor i Bodø. Selskapet ledes av Kjell Lorentsen, som også startet selskapet.

Det er med andre ord lang erfaring og tung kompetanse som ligger i bunnen når Gigante Salmon går i land med oppdrettssatsingen.

Saken fortsetter under bildet.

TETT SAMARBEID: Gigante Salmon og Grytåga Settefisk har et tett samarbeid. Her er kommunikasjonsansvarlig Linda Storholm i samtale med daglig leder Ronny Slotterøy.

– Vi jobber hele tiden for å finne nye og bedre løsninger med tanke på både kvalitet, fiskehelse og bærekraft. Det føler jeg at vi virkelig har lykkes med når vi kommer i gang med produksjonen i Rødøy, konkluderer administrerende direktør Helge E.W. Albertsen i Gigante Salmon.