DOKUMENTERT BÆREKRAFT: Kvarøy Fiskeoppdrett er fornøyd med hvordan prosjektleder Cecilie Kristensen i BDO har bistått konsernet i prosessen med å utvikle en bærekraftsrapport. Foto: BDO

Hjørnesteinsbedriften
med hjerte for fremtiden

Kvarøy er en foregangsbedrift i sjømatbransjen på bærekraftsområdet. Konsernet ønsket å vise samarbeidspartnere og markedet at de er opptatt av åpenhet. Med hjelp fra BDO fikk de laget en bærekraftsrapport som dokumenterer arbeidet de gjør på området.


– Vi er prisgitt et hav som gir grunnlaget for et av de beste områdene i verden å produsere atlantisk oppdrettslaks. På Helgelandskysten blir temperaturene verken for høye eller for lave. Det bidrar til å skape et havmiljø hvor laksen trives, sier Alf-Gøran Knutsen. 

Han er tredje generasjon i Kvarøy- konsernet. Kvarøy Fiskeoppdrett ble etablert i 1976 av far og sønn, Alf og Geir Olsen, på øya Indre Kvarøy på Helgelandskysten, et lite øysamfunn med bare 80 innbyggere. 

Kvarøy er hjørnesteinsbedriften som er helt avgjørende for at befolkningen skal kunne bo og leve på den lille øya.

– Kvarøys verdikjede følger hele fiskens livssyklus, fra avl og egg frem til den ligger på tallerkenen, forteller Alf-Gøran.

Saken fortsetter under bildet.

SUNN FORVALTNING: – Vi må etterlate oss et hav som er i samme eller bedre stand enn før vi begynte å produsere, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett.

ØNSKET Å PRODUSERE LAKS PÅ EN BEDRE MÅTE

– Vi har vært opptatt av bærekraftig produksjon lenge før vi ble kjent med bærekraftsbegrepet slik det fremstår i dag. For oss er bærekraft å produsere laks på en måte som gjør at vi tar vare på miljøet og lokalsamfunnet, sier Alf-Gøran.

USA er det viktigste markedet for laks fra Kvarøy.

– Vår største kunde i USA, Whole Foods, stiller store krav til kvalitet og dokumentasjon for å bli tatt inn i sortimentet. Det at vi har fått innpass hos dem bekrefter at vi har en bærekraftig produksjon, sier Alf-Gøran.

Kvarøy ønsker å være i forkant. De er ikke pliktig å utarbeide en bærekraftsrapport. Men eierne og ledelsen har prioritert arbeidet med bærekraftsrapportering for at de skal bli en enda bedre aktør i sjømatbransjen.

– Vi tok kontakt med BDO sine rådgivere i Bodø, og startet i årsskiftet 2021/2022 med vår første bærekraftsrapport. Vi startet med envesentlighetsanalyse for å avdekke forventningene interessentene har til det vi gjør og identifisere områdene vi har størst mulighet til å påvirke. Funnene fra vesentlighetsanalysen er grunnlaget for hovedfokuset i rapporteringen vår, og fundamentet for våre fire fokusområder: havet, laksen, folkene og fremtiden, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

 VIKTIGE FOLK: Folkene i Kvarøy Fiskeoppdrett er den største og viktigste ressursen selskapet har, og derfor et av de viktigste fokusområdene i konsernet.

BDO HAR KUNNSKAP SOM SKILLER SEG UT
Kvarøy Fiskeoppdrett AS tok på eget initiativ kontakt med BDO for å utvikle en bærekraftsrapport. De ble allerede oppfattet som en bærekraftig aktør, men hadde behov for å dokumentere arbeidet.


Cecilie Kristensen har vært helt sentral i prosjektet. Hun har jobbet som rådgiver i BDO i Bodø siden 2018. Med seg har hun hatt kollegaene Snorri S. Rasch og Monica J. Lunderøy. BDO startet oppdraget med å definere prosjektet gjennom ukentlige møter med prosjektgruppen. Gjennom undersøkelser og intervjuer blant de viktigste interessentene ble det utarbeidet en vesentlighetsanalyse i henhold til GRI-standarden.

– Teamet vårt i Bodø hatt stor glede av å jobbe sammen med både intern og ekstern ekspertise i BDO. Vi har spesialisert bransjekunnskap hos sjømat-teamet i Trondheim, og GRI- kompetanse hos BDO i Oslo. 

– Vårt designbyrå Godt Sagt har laget flott layout og design. Vi har også hatt gleden av gode bidrag fra Asplan Viak på klimaregnskapsdelen i rapporten, sier Cecilie.

Bærekraftsrapportering er i ferd med å bli en lovpålagt oppgave for alle virksomheter over en viss størrelse. Cecilie mener at det er en fordel å starte opp arbeidet med egen virksomhet før det blir en lovpålagt oppgave.

Oppdragsgiver Kvarøy er svært fornøyd med å ha BDO med på laget.

– Teamet i BDO har tilført oss viktig kunnskap og kommet med mange innspill om hva som skulle være med i rapporten, og vi mener at den skiller seg ut og har egenart. Vi har også hatt en dyktig prosjektleder i Cecilie, som vet hvem hun skal trekke inn i arbeidet, avslutter Alf-Gøran.


KVARØY FISKEOPPDRETT AS

 • Kvarøy Fiskeoppdrett-konsernet inkluderer selskapene Kvarøy Fiskeoppdrett, Kvarøy Smolt, Kvarøy Oppdrettsservice, Kvarøy Salmon og Kvarøy Salmon USA
 • Kvarøy Fiskeoppdrett ble etablert i 1976 på øya Indre Kvarøy, som ligger plassert ved polarsirkelen på Helgelandskysten
 • Selskapets visjon er å være den mest bærekraftige produsenten av laks i verden
 • Forretningsidéen er å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd
 • 66 ansatte jobber i Kvarøy Fiskeoppdrett. Daglig leder er Alf-Gøran Knutsen

BDO
BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap.

BDO Bodø er i dag et ledende kompetansehus med 40 medarbeidere som dekker fire forretningsområder: revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester. Vi holder til
i Bodø Innovation Gate – verdens nordligste bygg med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent.

BDO nasjonalt har over 2 000 ansatte fordelt på mer enn 70 kontorer over hele landet, så langt nord som Longyearbyen. Noen av tjenestene BDO bistår kundene med:

 • Automatisering av regnskapet
 • Bærekraftsrapportering og -attestasjon
 • Bærekraftstrategi og forretningsutvikling
 • Transaksjonsrådgivning
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Robotics og digitalisering
 • Integrasjon av systemer
 • Strategi og lønnsomhetsforbedring
 • SAF-T