HISTORIENS KRAFTLINJER: Elektrisk kraft har hatt en sentral rolle i byggingen av det moderne Norge. Nå har du sjansen til å få lede et offensivt konsern - Indre Salten Energi. Foto: Ole Marius Storli ss

Jakten på den
indre kraften

Det begynte 17. april 1913 med en 35 Hk Bolinder råoljemotor som produserte strøm til 16 hus. I dag er Indre Salten Energi (ISE) et lokalt kraftsenter og en nasjonal aktør. Nå trenger vi DEG.

Og hvem er du?

Jo, du er den personen som skal bli selskapets nye administrerende direktør.

Hvem er vi?

 Indre Salten Energi er et konsern som leverer elektriske tjenester og bredbånd til private kunder og bedrifter i Fauske og Sørfold kommune, gjennom to datterselskaper, iSalten Nett og ISE. Per i dag har vi 8.000 kunder.

Hvorfor vil du bli sjefen vår?

Du ser potensialet i en fremtid hvor det grønne skiftet og elektrisk kraft blir stadig mer sentralt. Du har forstått at Indre Salten Energi sitter på et uforløst potensial som kan ta selskapet til nye høyder.

Saken fortsetter under bildet.

SPENNENDE PROSJEKTER: Indre Salten har spennende oppdrag fra Nordheimsund i sør til Bardu i nord. Foto: Ole Marius Storli

Hvorfor frister denne jobben?

Indre Salten Energi har i dag rundt 70 topp motiverte, erfarne og kunnskapsrike medarbeidere. Vår kompetanse strekker seg fra den minste stikkontakt via kompliserte høyspentnett, miljøvennlig kraftproduksjon til høyteknologisk bredbåndsleveranse, lavspenningsprosjekter, solcelleanlegg og smarte boliger. Vi sitter med fagfolk i alle ledd, noe som også gjør oss i stand til å takle store og sammensatte oppdrag. For i ISE jobber vi alle side om side. Vi spiller hverandre gode – hele tiden med tanke på å levere topp kvalitet.

Hvorfor er denne jobben viktig?

Det er den elektriske kraften som dannet grunnlaget for det moderne Norge. Den var den som skapte lys og varme. Arbeidsplasser. Verdiskaping. Velferd. Vi i Indre Salten Energi er umåtelig stolte over å få lov til å forvalte en arv fra Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag. Vår hverdag handler om å stå på skuldrene til de som kom før oss. Samtidig vet vi at det ligger et stort ansvar i å tenke nytt.

Saken fortsetter under bildet.

ET FYLKE I VEKST; Det satses tungt en rekke steder i Nordland, noe som vil skape nye muligheter for konsernet Indre Salen Energi.

Du kan søke på jobben her.

Hvor er vi?

Vårt hovedkontor ligger på Fauske. Dette er en ideell plassering hvor vi ligger sentralt i Nordland hvor det nå skal satses særdeles tungt blant annet i Narvik, Mosjøen og på Mo.

Med de kraftreserver som finnes i Salten nærmer det seg også realisering av prosjekter her.

Du kan leser mer om Indre Salten Energi her.

Finnes det noen grenser?

Svaret er nei. Vi ser at kompetansen og kunnskapen hos våre folk er etterspurt – Norge rundt. Kanskje er det nettopp fordi vi er lokalt forankret, at vi lykkes med dette. Når du møter kunden din på nærbutikken og på fotballkampen, så er det ekstra viktig at du kan stå for det du gjør. Denne kulturen har vi tatt med oss ut til resten av landet, hvor vi for tiden har prosjekter fra Norheimsund i sør til Bardu i nord.

Saken fortsetter under bildet.

DET GRØNNE SKIFTET: På sikt er det meningen å få stadig flere ferger over på elektrisk drift, noe som igjen setter krav til infrastrukturen.

Hva ønsker vi oss fra deg?

Vi vet ikke hva du heter. Vi vet ikke hvem du er. Men vi vet at du har solid ledererfaring. Du er en god lytter, en dyktig strateg og vet hvordan du skal videreføre en allerede offensiv bedriftskultur. Vi skal gi deg faglige råd i hverdagen, men vi stoler på at du kan treffe beslutninger som er kloke og som skaper resultater.

Var dette alt?

Nei. Vi glemte noe. For én ting er CV, dokumenterte prestasjoner og gode referanser. Det er det flere som kan legge frem. Til sjuende og sist koker det ned til hva du egentlig vil med denne jobben.

La oss være helt ærlige. Som toppsjef i Indre Salten Energi handler det om det lille ekstra. Noe som det ikke alltid er like lett å sette ord på. Men du skjønner hva vi mener. Vi skal være et industrielt lokomotiv, men også en lojal støttespiller for lokale lag og foreninger. Vi skal være den gode naboen.

Saken fortsetter under bildet.

KNYTTER NORGE SAMME: Med tung kompetanse på strøm og bredbånd sørger Indre Salten Energi for en effektiv flyt av kraft og informasjon.

Når alt kommer til alt så er det ikke tall alene som er forskjellen på suksess eller fiasko. Her kunne vi ha listet opp alt vi har oppnådd. Målt i kWh, kV, GWh og TWh. Men det blir bare det. Tall.

Derfor vil vi ha deg som har en visjon. Som evner å se hvordan de historiske kraftlinjene strekker seg inn i fremtiden. Du som er en av oss. En lagbygger. En god kollega. En som virkelig bryr seg.

Det er her du kjenner litt på gåsehuden, ikke sant? Dette er noe du har tenkt mer og mer på. Du trekker litt på smilebåndet og nikker forsiktig for deg selv når du leser disse ordene.

 – Det er sånn det må være.

Tenker du.

Og plukker opp telefonen. Eller setter deg ned foran datamaskinen for å ta kontakt med oss.

Hvordan gjør du det?

Du ringer til vår styreleder Ketil Skår. Han har telefon 901 48 468

En søknad med CV sender du til [email protected] innen 13. desember i år.

Alle henvendelser og søknader behandles konfidensielt.

Så da hører vi fra deg, ikke sant?