På vei mot fremtiden: Administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen, bruker motorsykkelen for å oppnå nærkontakt med konsernets butikker. – Det er helt avgjørende å holde kontakt med de som skaper verdiene, sier Jakobsen.

Jakter på 500
millioner kroner

Skrevet for Coop Nordland
12.10.2017 16:32 - OPPDATERT 22.01.2018 21:23

Omsetningen tikket inn på 1.9 milliarder kroner, men administrerende direktør Lars Arve Jakobsen mener det fortsatt er et stort potensial i markedet.

2016 ble et meget pent år for forbrukerkjempen i nord. Årsresultatet i Coop Nordland SA ble på 29,1 millioner kroner.

Dette er det beste resultatet bedriften har hatt siden starten på City Nord-utbyggingen i 2008. Resultatet for konsernet ble på hyggelige 33,7 millioner kroner.

Både vekst og økt lønnsomhet

– Vi har vist at det er mulig å satse på vekst uten at det svekker lønnsomheten. Forbedringene kommer hovedsakelig av økte salgsinntekter i butikkene, samt at eiendomsdriften gir bedre avkastning, sier Jakobsen.

Et viktig poeng er at konsernet har intensivert arbeidet med å redusere svinn samtidig som satsingen på service og standard i butikkene.

Saken fortsetter under bildet.

Verdifulle ansatte: Coop Nordland legger stor vekt på å legge forholdene til rette for de ansatte. Her er det Sondre Nikolaisen som jubler over den nye og flotte Prix-butikken på Straumen i Sørfold.

Satser i distriktene

2016 ble også preget av tung satsing på nye butikker, blant annet en 1.300 kvadratmeter stor Prix i Straumen.

– Et bevis på at Coop Nordland virkelig våger å satse i distriktene, sier Jakobsen.

I fjor ble også Prix i Bodøsjøen utvidet til Extra. En trend som har fortsatt i år hvor Prix Løpsmark blir til Extra. På Sortland kommer det denne måneden et anlegg på 6.000 kvadratmeter med Extra dagligvare og Extra bygg.

– Samtidig jobber vi tungt med eiendomsprosjektene på Tverlandet og i Rønvikveien, sier Jakobsen.

Blikket rettet fremover

Men Jakobsen og Coop Nordland er ikke de som har tenkt å hvile på laurbærene. Nå er blikket fast festet på veien videre. For Coop-sjefen er av den klare oppfatning at det ligger et stort, uforløst potensial ute i markedet.

– Jeg ser nok for meg at vi kan kapre minst 500 millioner kroner til i de nærmeste årene, sier Jakobsen.

Saken fortsetter under bildet.

Må ut på veien: Coop-sjef Lars Arve Jakobsen mener det er helt avgjørende at han kommer seg ut for å treffe de som jobber i butikkene i fylket. Og da er motorsykkelen et perfekt fremkomstmiddel.

Lommekjent sjef

Så kjenner da Jakobsen markedet bedre enn de fleste. I år, som årene før, tok han motorsykkelen for å besøke alle Coop-butikkene i Nordland. En tur som fort blir opp mot 140 mil 

– En fin tradisjon, men jeg føler virkelig at det er viktig å holde kontakten med de som faktisk skaper verdiene i selskapet.

Denne erkjennelsen kommer også til uttrykk når det gjelder Coop Nordlands tradisjon om å satse på kompetanseheving.

Viktig skolering

– Det er helt avgjørende for oss å legge til rette for trivsel og meningsfylt arbeid i hele bedriften. Da skapes vinnerkultur, positivitet og god service ute i butikkene.

I fjor hadde vi 200 medarbeidere på vårt eget ”salg og serviceprogram”, noe vi også har videreført i år. Dette da i tillegg til vårt tradisjonsrike ledertreningsprogram for egen talenter, sier Jakobsen.

Saken fortsetter under bildet.

Viktig satsing: Suksessen og utvidelsene av City Nord har vært en viktig del av suksessen til Coop Nordland.

Ikke ferdigbygget

Så er det jo et spørsmål som alltid må stilles når Lars Arve Jakobsen er intervjuobjektet:

– Er dere ferdig med å bygge ut på City Nord?

Jakobsen bryter ut i latter. Tar en tenkepause.

– Nå er det faktisk slik at vi fortsatt har litt tomteplass til overs. Så det er absolutt et alternativ vi har til vurdering.