LOKAL VERDISKAPING: – Nordland må bli mye flinkere til å forvalte de naturlige ressursene, slik at verdiene blir værende igjen – lokalt, sier administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua.

Kjemper for en
blågrønn fremtid

Skrevet for salten smolt
23.12.2019 12:57

I løpet av kort tid har Salten Aqua-gruppen investert én milliard kroner for å skape en komplett verdikjede innen oppdrett av laks. Men dette er bare begynnelsen.

Det vil si, tallet er egentlig større. For Salten Aqua-gruppen er inne i en rekke prosjekter sammen med andre selskaper. Og da blir summen av investeringene 1,6 milliarder kroner.

UENDELIGE MULIGHETER

Selv om kronebeløpet er stort, så er det ikke dette som er det mest oppsiktsvekkende. Det er derimot hva man faktisk har oppnådd og – ikke minst – det fremtidige potensialet.

Listen over investeringene er imponerende:

  • Verdens mest moderne anlegg for rognproduksjon i Kobbelv: 430 millioner kroner
  • Fremtidsrettet smoltanlegg i Breivik i Salten: 600 millioner kroner
  • Nytt slakteri i Sør-Arnøy: 250 millioner kroner
  • En av verdens grønneste brønnbåter: 320 millioner kroner
  • Ny filetfabrikk i Bodø: 40 millioner kroner

– Dette er viktig på mange måter, sier administrerende direktør i Salten Aqua, Geir Wenberg.

Saken fortsetter under bildet.

BYGGER FOR FREMTIDEN: I Breivik i Salten bygges det et fremtidsrettet smoltanlegg til 600 millioner kroner. Noe som også skaper 20 attraktive arbeidsplasser.

LIVSNØDVENDIGE JOBBER

For det første skaper det trygge kompetansejobber i distrikts-Norge, hvor det fra før ikke et overskudd av yrkesmuligheter. Jobber som fordeler seg slik:

  • 24 i Kobbelv
  • 20 i Breivik
  • 30 nye på Sør-Arnøy
  • 20 i Bodø

Det andre er man nå har full kontroll over verdiskapingen, fra rogn til maten ligger ferdig på bordet. Det betyr også at selskapet jobber kontinuerlig med merkevarebyggingen. Et første gjennombrudd kom i kraft av at Nordic Blu Salmon fra Skjerstadfjorden nå skal selges på restauranter og butikker hos Nord-Amerikas største italienske restaurant og butikkjede – Eataly.

Saken fortsetter under bildet.

BANEBRYTENDE PROSJEKT: OceanTECH handler om å bygge lukkede merder, noe som vil revolusjonere havbruksnæringen og danne grunnlag for å realisere en stor vekst.

HAVBRUKS-REVOLUSJONEN

Men også dette er bare starten. Salten Aqua har store planer for fremtiden. Den mest revolusjonerende er oppdrett i lukkede, kystnære merder. De har allerede brukt 40 millioner kroner på utvikle OceanTECH, i tett samarbeid med Technip FMC, en av verdens ledende leverandører av marin teknologi.

OceanTECH gjør at oppdretterne får muligheten til å styre vannet som går inn og ut av anlegget. De får også mye større kontroll over fiskens helse mens den vokser i merdene.

FJERNER PROBLEMENE

– Dagens store utfordringer for næringen er lakselus, fare for rømming og belastning av naturen rundt merdene. Alt dette blir løst når vi faser inn våre lukkede merder, sier Wenberg.

Saken fortsetter under bildet.

LEVENDE KYSTSAMFUNN: Uten lakseslakteriet ville Sør-Arnøy ha vært et fraflyttingstruet kystsamfunn. Nå kommer det et helt nytt slakteri og antallet ansatte økes fra 40 til 70.

For han har liten tro på alternative løsninger som å flytte merdene ut til havs, eller sette dem på land. Dette er noe henholdsvis været og et enormt kraftbehov vil sette en stopper for.

Og – ikke minst – de færreste som klarer å se for seg den visuelle støyen som landbaserte anlegg vil utgjøre. – En merde er jo like høy som SAS-hotellet, det kommer til å bli høylytte protester.

EN TØFF KAMP

Men det ligger skjær i sjøen for OceanTECH-prosjektet. For å komme i gang trenger de en utviklingskonsesjon. Selv om Fiskeridirektoratet sa ja i januar, vendte de tommelen ned i november. De mente at planene ikke var godt nok dokumenterte og at de heller ikke var innovative nok.

– Dette blir jo selvfølgelig helt absurd. Men vi gir ikke opp. Nå starter den formelle ankeprosessen og til sjuende og sist er det Stortinget som skal avgjøre dette.

Saken fortsetter under bildet.

BANEBRYTENDE TEKNOLOGI: Salten Aqua investerer 320 millioner kroner i utvikling av en av verdens grønneste brønnbåter.

VEKSTEN HAR STOPPET

Så kommer et poeng som kanskje ikke alle har fått med seg. Alle utfordringene i næringen har gjort at det har vært null vekst de siste fire årene. Per nå eksporterer Norges laks for 75 milliarder kroner i året. Nordlands andel er 15 milliarder kroner.

Her er det et paradoks at knappe 30 prosent av nordlands-laksen blir solgt av selskaper i fylket. Resten er det vestlandske aktører som tjener penger på.

– Vi er nødt til å få en større kontroll over verdiskapingen, slik at vi ikke blir redusert til råvareprodusenter, sier Wenberg.

Et riktig steg i den retningen er åpningen av en filetfabrikk i Bodø.

– Vi har berget 20 arbeidsplasser i Bodø, som ellers ville blitt nedlagt og hentet hjem ca. 2.000 tonn filetproduksjon fra Tyskland.

Det resulterte i at man klarte å flagge hjem 20 arbeidsplasser fra Tyskland. Hvilket igjen viser at det nytter.

DEN LYSE FREMTIDEN

Potensialet i havbruksnæringen er enormt. I utgangspunktet så Norge for seg en femdobling innen 2050, altså en eksport på 500 milliarder kroner. Det tror Wenberg er noe optimistisk, særlig med tanke på at han føler det blir stukket kjepper i hjulene når næringen prøver å går nye veier.

Saken fortsetter under bildet.

KYSTENS LIM: Oppdrettsnæringen er limet som holder kysten sammen og som skaper aktivitet på steder hvor det ellers ikke ville ha vært arbeidsplasser.

– Men en dobling eller tredobling er fortsatt mulig.

Da er vi ved kjernen i visjonen til Salten Aqua: Bærekraftig produksjon av mat som en hel verden trenger skal skape lokale arbeidsplasser og bidra til økt vekst langs kysten.

SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS

Det nye slakteriet på Sør-Arnøy er glitrende eksempel. Dette ville egentlig vært et lite lokalsamfunn truet av fraflytting og tomme hus. Nå er Salten Aqua i full gang med å sette opp boliger til de nye arbeiderne som skal rekrutteres.

Noe som illustrerer nok et poeng. Alle byggeprosjektene til selskapet genererer arbeid til lokale entreprenører og bedrifter. Dette blir sirkulær økonomi i praksis.