Klar for avgang
til ny by og flyplass

For Bodø er 2000-tallet er fortellingen om hvordan massive nedleggelser og bunnløs fortvilelse ble snudd til ellevill utvikling og berusende optimisme.


Årtusenskiftet ble markert med det som skulle bli gjennomgangstemaet de kommende 22 årene. I løpet av to år blir Nordlandsbryggeriet og Forsvarskommando Nord-Norge lagt ned. Bare hos Forsvaret forsvant 200 stillinger. Nordlandsposten og Nordlands Framtid blir til Avisa Nordland. Enda flere folk miste jobben. 

Saken fortsette under bildet.

Fakta:

I år fyller Husfliden i Bodø 120 år. De har alltid vært der. De har fulgt byen fra den spede begynnelsen og frem til dagens moderne utgave. I seks artikler vil vi følge utviklingen fra 1902 til 2022. Del 6 tar for seg perioden 2000 og frem til i dag. Denne serien er utarbeidet med viktig bistand fra Oscar Berg og Nordlandsmuseet.

OMSTRIDT FLYTTING

Men, parallelt med dette komme de første signalene om at noe nytt er på gang. Torggarasjen bygges og Stortinget vedtar å flytte Luftfartstilsynet til Bodø. Vedtaket skjedde i 2002, en meget omstridt flytting var ferdig i 2008. 170 nye stillinger var på plass i fylkeshovedstaden.

Saken fortsetter under bildet.

Så skjer det mer:

 • 2002 Nordlandsbanken opphører som selvstendig bank etter store tap. Ble overtatt av DNB
 • 2002 Krematoriet bygges ved Bodin Kirkegård. 
 • 2003 Bodø Spektrum blir etablert
 • 2004    Nordlandsbadet er på plass

POSITIV UTVIKLING

For Husfliden har de siste 22 årene vært preget av en positiv utvikling. Husfliden i Bodø eies fremdeles av Nordland Husflidslag, men etter omorganisering i 50-åra drives Husfliden i dag som et rent forretningsforetak.

Saken fortsetter under bildet.

Husfliden i Bodø gir årlig tilskudd til kursvirksomheten i regi av Nordland Husflidslag.

Dorthe Leise Hjermind har vært daglig leder på Husfliden siden 2015

Hun har med seg en profesjonell og stabil stab som oppført etter ansiennitet er: Merete Falch, Karin Signe Slotterøy, Jean Obligar Breines, Unni Bergvoll, Guro Solheim Carina Jensen, Ragnhild Idunnsdatter, Line Hammersborg og siste gren på stammen og ungdommen som skal føre Husfliden videre i mange år fremover, Silje Sofie Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

PROSJEKTER I KØ

Som nevnt, det har vært en rivende utvikling i byen vår. Her er noen flere sentrale begivenheter:

 • 2005 Kommune sammenslåing, Skjerstad blir en del av Bodø
 • 2006 Metodistkirken – et landemerke i byen - ble revet
 • 2006 Lærer utdanningen flyttes fra Rønvik til Mørkved
 • 2009 Forsvarets Operative Hovedkvarter etableres på Reitan. En viktig, militær delseier for Bodø
 • 2011 Høgskolen i Bodø får Universitetsstatus, noe som ble svært dårlig mottatt i Tromsø

HOVEDFLYSTASJONEN FORSVANT

Så kommer 2012. Etter en lang, hard og brutal kamp, velger Stortinget å legge ned Bodø

Hovedflystasjon. Nå skal kampflyene samles på Ørland i Trøndelag. En forbannet by reagerer med

sjokk og vantro. Samtidig griper man sjansen til å tenke helt nytt når plutselig en halv halvøy blir

tilgjengelig. Opp fra asken, som en fugl Fønix, stiger «Ny by - Ny flyplass».

Saken fortsetter under bildet.

Dette blir igjen et startskudd på en sterk fremtidstro:

 • 2013 Hunstad kirke innvies.
 • 2014 Offisiell åpning av Stormen Konserthus og Stormen Bibliotek. Et kostbart prosjekt og en stor satsing på det som skal bli signaturbygg i byen
 • 2014 Scandic «Havet»åpner
 • 2016 Bodø feirer 200-årsjubileum. Da var Husfliden i Bodø 114 år.
 • 2017 Landsspeiderleir på Rønvikjordene
 • 2017 Brannstasjonen i meieriet rives og oppbygging av Meierikvartalet ble påbegynt
 • 2018 Musikkpaviljongen i Solparken revet
 • 2019 Bodøtunellen åpner
 • 2019 Meierikvartalet bygd
 • 2019 Nytt tilbygg til Rådhuset åpnet
 • 2020 Fylkesmannen flytter til nytt kontorbygg ved Aspmyra

SPENNENDE OG KREATIV

Husfliden i Bodø har i dag utviklet seg svært positivt både hva gjelder lønnsomhet og produktivitet.

Saken fortsetter under bildet.

Husfliden jobber alltid med mål om å styrke sin posisjon som spennende og kreativ bedrift – og har klart det svært godt. Blant annet gjennom sin netthandel der de sender varer til hele landet.

 Med egen utvikling av design og artikler er Husfliden en fremsynt og økonomisk forsvarlig bedrift som kan sikre arbeidsplassene for de ansatte.

Saken fortsetter under bildet.

RIGGET FOR FREMTIDEN

I løpet av denne artikkelserien har vi vært gjennom Husfliden og Bodøs historie. I dag fremstår begge som svært livskraftige og fremtidsrettede. Dette har vært fortellingen om et lokalsamfunn som har kjempet seg gjennom krig og kriser. Opp- og nedturer. En beretning om et hardtarbeidende folk som har bygget lokalsamfunnet, stein for stein.

Saken fortsetter under bildet.

Akkurat nå går Bodø inn i sin kanskje mest spennende tid. Grunnen er lagt for at fremtidige generasjoner skal kunne fortsette utviklingen. For er det noe Bodø er kjent for, så er det endring.

 Visjonen for Husfliden i Bodø er å være helt fremme der det skjer – både nå og for fremtiden.

Bodø kan se frem til en ny by og en ny flyplass.

Husfliden i Bodø kan se frem til Ny Bunad.

 

Fakta: 

Innbyggere i Bodø i dag 53.135 (4.877 i 1900)

Årslønn i dag kr. 550.000 (kr. 917,- i 1900)