GOD PLASS:  Når bussene forsvinner til det nye depotet, blir det god plass ved hovedkvarteret til Saltens på Stormyra. – Nå ser vi etter nye muligheter for et meget spennende område, sier administrerende direktør Anders Mjaaland.

Klare for ny satsing

Her, sentralt på Stormyra, ligger 16.000 kvadratmeter med næringsmessig indrefilet. Nå vil Anders Mjaaland og Saltens ha gode forslag til hva som kan bygges på området.

Det er hovedkvarteret til Saltens som nå får god plass når bussene etterhvert samles i depotet på Nepåkeren.

– Vi ser vel for oss en tidshorisont på 2-3 år, sier Mjaaland med tanke på å avgjøre hva som skal skje på tomta. Bygningsmassen til Saltens begynner også å dra noe på årene, så alt ligger til rette for en helt ny infrastruktur.

HISTORISKE RØTTER

– Dette er jo et meget spennende område, som er svært sentralt plassert. Her er det bare fantasien som setter begrensninger, sier administrerende direktør Anders Mjaaland.

Saken fortsetter under bildet.

LANGE TRADISJONER: Saltens har vært en viktig aktør når det moderne Nord-Norge har blitt bygget ut.

Sånn sett et det jo passende at det er et selskap som ble startet i 1937 som nå skal bli med på utviklingen av fremtidens Bodø. For i dag er Saltens et konsern som er ledende i nord innen mobilitet, logistikk og miljø.

Konsernet består av følgende selskaper:

  • Nordlandsbuss AS
  • SB Transport AS
  • Stoklands AS
  • Wiiks Transport AS
  • Østbø AS
  • SBR Eiendom AS

DEN GRØNNE TRÅDEN

Med 750 medarbeidere fordelt på 20 lokasjoner fra Brønnøysund i sør til Finnmark i nord, vil Saltens i år klokke inn på rundt 950 millioner kroner i omsetning, og neste år vil de passere en milliard kroner.

Bærekraft og miljø er den grønne tråden som går gjennom alle selskapene. Konsernet har klimautslipp fra sin transportvirksomhet som det jobbes aktivt med å redusere. Saltens er Nord-Norges største selskap innen miljø- og gjenvinningstjenester og bidraget til en sirkulær økonomi der avfall blir nye ressurser gir en betydelig klimabesparelse. 

Saken fortsetter under bildet.

 EN EKTE INDREFILET:  16.000 kvadratmeter som igger meget sentralt plassert, betyr at denne tomta er en næringsmessig indrefilet når Bodø skal inn i en ny fremtid.

SOSIAL BÆREKRAFT

Saltens er en bedrift med et stort mangfold. Konsernet har medarbeidere fra over 30 ulike land.

– Vi har et klart mål om å skape muligheter for flest mulig, sier Mjaaland.

Selskapet har et tett samarbeid med flere organisasjoner som jobber for å få flere i arbeid.

Selskapet jobber aktivt med å skaffe fremtidens arbeidstakere. Noe som igjen reflekteres i konsernets satsing på lærlinger. Her tar de et klart samfunnsansvar med tanke på å få unge mennesker inn i arbeidslivet. Og når man først snakker om bærekraft, så er det også et viktig poeng hvordan hverdagen er ute hos kundene. Når en godsbil utgjør den store forskjellen:

– Når vi kan levere varene rett på døra, selv i de mest grisgrendte strøkene, så har dette en stor verdi, fremholder Mjaaland.

Saken fortsetter under bildet.

STORE GEVINSTER:  Gjenvinning av jern og metall gir meget store miljøgevinster og anlegget til Østbø på Fauske er viktig i denne sammenhengen.

ORDNEDE VILKÅR

Der du før måtte hente «frosne» varer på kaia, får du i dag de samme varene levert på døra med korrekt temperatur. Noe som igjen betyr mindre svinn og mer fornøyde kunder. Så er det heller ingen hemmelighet at kampen om godskundene er hard, men Saltens har alltid gått i spissen for å drifte et selskap som har ordnede vilkår for medarbeiderne.

Transport og logistikk er en bransje hvor det forekommer sosial dumping og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Saltens har tro på at kundene ønsker å velge en seriøs aktør som opererer innenfor rammer fastsatt av lov og forskrift.

Saken fortsetter under bildet.

MILJØVENNLIG TRANSPORT: De elektriske bussene til Saltens leverer et betydelig mindre klima-avtrykk og er en viktig del av det grønne skiftet.FÅR HVERDAGEN TIL Å FUNGERE

I en hverdag som blir stadig grønnere er Saltens også stolte av at de har Nord-Norges mest miljøvennlige busselskap hvor elektriske kjøretøyer har gjort sitt store inntog.

Saltens er i dag et nordnorsk konsern som sørger for at hjulene går rundt på små og store steder. De er garantisten for at hverdagen fungerer:

– Vi frakter folk dit de skal, vi leverer varer til butikker og bedrifter, og vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på en god måte, konkluderer administrerende direktør Anders Mjaaland.

Du kan leser mer om Saltens her.