EN SPENNENDE REISE: Lorents Urgård etablerte Gnist Arkitekter i 2014. I dag er de 12 medarbeidere. – Det har vært en hektisk, spennene og veldig interessant reise, sier Urgård

Krisen ble til
en suksess

Der andre stengte ned og permitterte brukte Gnist Arkitekter pandemien til å satse på utvikling. Det ble en suksess.

.– Vi har vokst meget raskt, men er fortsatt ikke en stor bedrift i vårt marked, sier gründer og daglig leder Lorents Urgård.

Historien begynte i 2014, hvor Urgård ville starte sitt eget firma. Og målet var rimelig nøkternt.

– Jeg tenkte at hvis vi nå ble rundt 4-5 ansatte, så ville det bli bra. Et lite team, for å få et sosialt og faglig fellesskap.

NORDNORSK TILHØRIGHET

Slik ble det ikke. I dag, sju år senere, er det 12 med-
arbeidere i Gnist Arkitekter og de er et av de store arkitektmiljøene i Nordland. Mange av dem med
lokal tilhørighet. For dette er noe Urgård brenner for:

– Det handler om å bygge opp et fagmiljø som vet hvordan man skal tegne bygg og boliger som er tilpasset den nordnorske hverdagen.

Saken fortsetter under bildet.

KVARTAL 99: Gnist Arkitekter står bak det nye parkeringshuset i Bodø som allerede har blitt en sentral del av bybildeMen midt oppe i alt dette ble også Bodø rammet av en global pandemi og nedstengning. Det var der og da at Urgård fikk en idé:

– Over tid hadde vi jo registrert at det var en del kompetanse vi ikke fikk bygget opp. Hvis den ikke var spesifikt påkrevd i et prosjekt, så ble den ikke en del av vår verktøykasse.

KONKURRANSE-KRAFTEN

Dette førte igjen til noen begrensninger på hvilke oppdrag de kunne gi tilbud på. Noe Urgård følte et sterkt behov for å fikse. Løsningen ble konkurranser:

– Da pandemien slo inn samlet vi troppene og bestemte oss for å delta i flere konkurranser. Vi valgte å se på det som et forsknings- og utviklingsprosjekt. Noe som skulle gjøre oss bedre.

Saken fortsetter under bildet.

PRISVINNENDE PROSJEKT: I samarbeid med det lokale firmaet «Verte – landskap og arkitektur» vant Gnist Arkitekter oppdraget med å utvikle et boligområde med rekkehus på Lille Komsa i Alta.Og konkurransen de valgte handlet om å tegne nye og kostnadseffektive boliger i Alta. I samarbeid med det lokale firmaet «Verte – landskap og arkitektur» vant de oppdraget med å utvikle et boligområde med rekkehus på Lille Komsa i Alta.

– Fokus har blant annet vært å minimere inngrep i terrenget, skape gode fellesområder for uformelle møter mellom beboerne og rasjonale konstruksjoner hvor det blir tatt hensyn til miljøvennlige løsningerog materialbruk, sier Urgård.

NYE TIDER – NY KUNNSKAP

Dette innebar også at Gnist Arkitekter skolerte opp samtlige medarbeidere på BREEAM. Dette er en internasjonalt anerkjent metode og et verktøy for miljøsertifisering av bygninger. Og BREEAM-NOR er en versjon som er skreddersydd for Norge.

ESTETISK OG SAMFUNNSNYTTIG: – Målet vårt er å skape en arkitektur som er estetisk, samfunnsnyttig og miljøvennlig, understreker Urgård.Nå har Gnist Arkitekter stiftet et eget selskap som skal være med på å bygge ut boligene de har tegnet. De har begynt å finne lokale entreprenører og samarbeidspartnere som må til for å realisere vinner-konseptet.

Det er her ordet samarbeid kommer inn. For dette har vært viktig for Urgård fra dag én. Han og selskapet har hele tiden jaktet på kolleger som kan tilføre merverdi og økt kunnskap.

DEN RØDE TRÅDEN

Gnist Arkitekter har i løpet av sin relativt korte levetid hatt en rød tråd i alt de gjør:
– Målet vårt er å skape en arkitektur som er estetisk, samfunnsnyttig og miljøvennlig, understreker Urgård.

– Det å drive et arkitektfirma er mye mer enn å bare tegne et bygg. Skisse- og detaljprosjekter, rådgivning og utvikling av arealer er en stor del av arbeidsdagen, men det dreier seg like mye om å forholde seg til planer og forskrifter. Søknadsprosessen mot offentlige myndigheter er en sentral del av arbeidet.

Saken fortsetter under bildet.

TUR-BASE: Loftet Lodge planlegges på et platå tett inntil Leiråtindbreen. Hytta er med andre ord godt utenfor allfarvei og skal brukes som base for turer og opplevelser på høyfjellet i Beiarn kommune.ARENA FOR LÆRING

Så er det også slik at Gnist Arkitekter har stor kompetanse innen administrasjonsbygg og skoler. Særlig det siste er noe som ligger Urgårds hjerte nært:

– En skole skal være en arena for læring. Hvor unge mennesker skal oppdage nye ting. Samtidig skal det være en effektiv arbeidsplass hvor alt er lagt til rette for det som er lærernes hovedfokus.

Nye Tverlandet skole er et oppdrag som Gnist Arkitekter er meget stolte av og tilbakemeldingene fra elever, ansatte og foreldre har vært entydige: – Dette ble veldig bra!

BÆREKRAFT I PRAKSIS

I en tid hvor bærekraft og grønne verdier blir stadig viktigere, er Gnist Arkitekter meget opptatt av hvordan dette kan løses i praksis. Arbeidet innebærer valg av materialer og detaljer, når det settes opp et bygg med muligheten for enkelt å demontere når den tid kommer.

Saken fortsetter under bildet.

STATSFORVALTERENS BYGG: Gnist Arkitekter står bak det nye bygget til Statsforvalteren i Nordland.Materialvalget er noe som må utredes grundig:
– Vi skal bruke betong der betong passer best. På linje med at tre og stål skal inn der disse materialene får en optimal funksjon, sier Urgård.

ERFARING OG NYSKAPING

Til tross for selskapets unge alder, stiller de rustet med erfaring og kunnskap. De legger stor vekt på å være faglig dyktige i alle ledd og henter alltid inn eksterne eksperter hvis det er nødvendig.

Saken fortsetter under bildet.

–Nye utfordringer vil alltid bidra til ny kompetanse som er grunnlaget for videre utvikling, sier Lorents Urgård.– Det faktum at vi er relativt nye i bransjen gjør også at vi evner å være innovative og nyskapende når vi skal komme opp med løsninger. Målet er å være i konstant utvikling og være deltagere i prosjekter som skal skape noe nytt, sier daglig leder Lorents Urgård.

For er det noe medarbeiderne hos Gnist Arkitekter kan skrive under på, alle som én, så er det følgende:

Nye utfordringer vil alltid bidra til ny kompetanse som er grunnlaget for videre utvikling.