SENTRALE VERDIER – Som toppleder har jeg alltid hatt en sterk tiltro til verdibasert ledelse. Det er avgjørende at du klarer å skape et raust, inkluderende og trygt arbeidsmiljø. Da kommer også frem- gangen, sier administrerende direktør Tor Lægreid i Arktisk Filharmoni. Foto: MARIUS FISKUM

Kunsten å bli
en god leder

Skrevet for ARKTISK FILHARMONI
26.02.2021 20:02

De skal begeistre, berøre, forarge og forføre. Da er det betryggende å ha en toppleder som har vært ute en vinternatt før.

Det er store likehetstrekk mellom en kompetansebedrift og en kulturinstitusjon, sier administrerende direktør Tor Lægreid i Arktisk Filharmoni.

Lægreid var et velkjent navn i nordnorsk næringsliv da han for
10 år siden kom inn i det som da het Nordnorsk Opera og Symfoni- orkester AS (NOSO). Med solid toppledererfaring fra SpareBank 1 Nord-Norge, TFDS og SpareBank 1 Gruppen, var han godt skodd for å håndtere de utfordringene som lå foran NOSO.

FRIHET UNDER ANSVAR
Det handler om bedrifter som har høyt utdannende medarbeidere med et naturlig behov for medinnflytelse, sier Lægreid.

Så blir det topplederens ansvar å sørge for at man har en klar struktur og felles forståelse for veien videre. Og i en kulturinstitusjon kan det erfaringsmessig blir kluss i vekslingen mellom kommersiell og kunstnerisk ledelse.

– Vi har eliminert brorparten av den faren i og med at jeg er både administrerende direktør og kunstnerisk ansvarlig.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIGE IMPULSER: Sinfonietta-besetningen til Arktisk Filharmoni holder hus i Bodø og spiller hovedsakelig musikk fra det tidlige 1900-tallet og frem til i d

UNIK OG INNOVATIV
Kunst og kultur er noe Lægreid har vært opptatt av hele livet. Fra trompet i Stathelle skolekorps, trommeslager og vokalist i et svært ungt og Beatles-inspirert band til vervene som styreleder i Hålogaland teater og Opera Nord.

Og med Lægreid ved roret ble NOSO forvandlet til Arktisk Filharmoni. Et orkester hvor strukturen er unik og innovativ, både i norsk og internasjonal sammenheng. For her har man et kunstnerisk ensemble som er lokalisert i to arktiske byer, Bodø og Tromsø med hele den nordnorske regionen som scene.

VERDIBASERT LEDELSE
Som toppsjef har Lægreid alltid hatt fokus på verdibasert ledelse. Det innebærer en åpen, inkluderende og visjonær tilnærming hvor det hele tiden er viktig å lytte til innspill.


Trygge medarbeidere som trives vil alltid være de som gjør den beste innsatsen. Du skal rett og slett glede deg til å gå på jobben fordi den føles meningsfull. Arktisk Filharmoni er i dag en stor og profesjonell bedrift med en omsetning på nær 100 millioner kroner.

I et normalår har de også samarbeid med 250-300 frilansere. Dette gjør det igjen mulig for utdannede musikere å flytte hjem til Nord-Norge og jobbe i mindre lokalsamfunn, samtidig som de kan sikre seg inntekter og utfordringer i samspill med Arktisk Filharmoni.

Saken fortsetter under bildet.

UNIK KONSTRUKSJON: Arktisk Filharmoni er plassert i to arktiske byer og har allerede vakt internasjonal oppsikt, med sin evne til å skape kunstnerisk suksess med en hel landsdel som scene. Foto: MARTHE MØLSTRE

VIL BLI NASJONAL INSTITUSJON
Nå jobbes det hardt med å få etablert Arktisk Filharmoni som en nasjonal institusjon, 100 prosent finansiert over statsbudsjettet. Et krav lands- delens fylkeskommuner og de to eierkommunene Tromsø og Bodø har stilt seg helhjertet bak.


– I dag finnes det ingen nasjonale musikkinstitusjoner i Nord-Norge, mens Østlandet og Vestlandet allerede har sine på plass, poengterer Lægreid.


Arktisk Filharmoni har allerede tatt en nasjonal rolle, og har stor betydning for så vel landet som samfunnet rundt seg. På sine utenlandsturneer sørger de for eksempel alltid for å spille andre gode.


– I tillegg til å markedsføre Nord-Norge og Norge, inviterer vi alltid med oss et bredt lag fra Nord-Norge, der representanter fra næringsliv, akademia, sjømatbransjen og det offentlige deltar på konferansene vi arrangerer i samarbeid med ambassadene, UD og Innovasjon Norge.

VIL VÆRE EN DØRÅPNER
– Der får de nordnorske aktørene møte potensielle samarbeidspartnere og en sjanse til å vise seg fram i andre markeder, alt bundet sammen av en konsert med oss. Vi ønsker å være en slik døråpner for andre. Dette sier mange at de får mye igjen for, og vi er veldig bevisst på at vi har flere oppgaver enn det rent kunstneriske, sier Lægreid.

Saken fortsetter under bildet.

SPILLER ANDRE GODE: Arktisk Filharmoni har allerede tatt en nasjonal rolle, og har stor betydning for så vel landet som samfunnet rundt seg. På sine utenlandsturneer sørger de for eksempel alltid for å spille andre gode. – I tillegg til å markedsføre Nord-Norge og Norge, inviterer vi alltid med oss et bredt lag fra Nord-Norge, der representanter fra næringsliv, akademia, sjømatbransjen og det offentlige deltar på konferansene vi arrangerer i samarbeid med ambassadene, UD og Innovasjon Norge, sier Lægreid.

– I tillegg til å spille klassisk musikk på høyt kunstnerisk nivå, er det viktig for oss å bidra positivt i samfunnet vi er en del av. Det gjør vi på mange måter. Eksempler på dettte er det nære samarbeidet med kulturskoler, konservatorier, og med mange nordnorske artister. I tillegg bidrar vi på svært mange festivaler og arrangementer i hele landsdelen, og sysselsetter mange frilansere.

Lægreid er dessuten av den klare oppfatning at et direkte, statlig til- skudd er det viktigste virkemiddelet for å ivareta en helhetlig, nasjonal kulturpolitikk.


– Dette er helt nødvendig for å bidra til et likeverdig og profesjonelt kulturtilbud av høyeste mulige kvalitet.

I dag finansieres orkesterinstitusjonen med 70 prosent av staten, mens 10 prosent kommer fra hver av de to eierbyene og de to nordnorske fylkene bidrar med de siste 10 prosentene.

Likevel er det slik at både Tromsø og Bodø i realiteten får et netto bidrag fra Arktisk Filharmoni i kraft av betalt husleie, skatteinntekter og kjøp av varer og tjenester

RAUS, SPREK OG SOLID
Kjerneverdiene til Arktisk Filharmoni er raus, sprek og solid.

– Vi skal være rause i alle ledd, både internt og i forhold til publikum og samarbeidspartnere, sier Lægreid.

Sprek betyr i denne sammenhengen at man er åpne, innovative og modige. Men solid dekker både en forsvarlig drift koblet opp mot kvalitet, kompetanse og integritet.

– Vi er stolte over å bruke begrepet «omsorgsfull» programmering. Det betyr at vi setter publikum i førersetet, samtidig som vi også skal utfordre og by på kunstnerisk tyggemotstand, sier direktøren, som er henrykt over at Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Vi gleder oss veldig til å delta og bidra med fynd og klem i Bodø2024, som er viktig både for Bodø og hele landsdelen.

Saken fortsetter under bildet.

HELE ORKESTERET: Her er et samlet symfoniorkester i aksjon i Stormen, under ledelse av sjefdirigent Christian Kluxen. Foto: MARTHE MØLSTRE

VIKTIG TALENTSKOLE
Lægreid er overbevist at Arktisk Filharmoni spiller en sentral rolle som en nordnorsk identitetsbygger og kulturell spydspiss. De gir også unge talenter unike muligheter via et gjennomarbeidet mentor-program.

Nylig ble to nye musikere knyttet opp mot Arktisk Filharmoni etter å ha gått denne veien. Men Lægreid presiserer at suksessen Arktisk Filharmoni ikke er et enkeltmannsverk:

– De gode resultatene vi har oppnådd skyldes også at vi har et veldig kompetent og handlekraftig styre, god og reflektert eierstyring fra Bodø og Tromsø kommune, samt godt samarbeid med Kulturdepar- tementet og de nordnorske fylkeskommunene. I tillegg har den brede involveringen fra de ansatte gjennom rådsstrukturen og samarbeidet med de tillitsvalgte hatt stor betydning.

Og hva med Lægreid selv? Hvor henter han motivasjon og inspirasjon i den daglige jobben?

– Jeg har nesten alltid vært den yngste i mine jobbmiljøer. Nå er jeg den klart eldste. Det å være omgitt av unge, sultne og kreative folk
som kontinuerlig setter høyere krav til seg selv gir meg en sterk drivkraft.

– Til syvende og sist handler det om at kunst og kultur er like viktig som mat og drikke. Arktisk Filharmoni er med på å skape et rikere liv
for en hel landsdel.

Du kan lese mer om Arktisk Filharmoni her.