SKAPER MERVERDI FOR KUNDENE: Fagfolkene hos Nordkontakt sørger for at bedriften ligger helt i front og hver dag skaper de merverdi for kundene. Foran: Andreas Larsen, avdelingsleder for automasjon (t.v.) og Håvard Hansen, teamleder for vann- og avløpsautomasjon. Bak: Fredrik Ruud, teamleder for byggautomasjon og Håvard Hansen, team-leder for vann- og avløpsautomasjon.

Lagarbeid er nøkkelen
til suksess

Fleksible og løsningsorienterte team er en viktig årsak til at Nordkontakt bryter nye grenser og kaprer stadig større kontrakter.


– Drømmekundene er de som stiller tilsynelatende «umulige» krav. For er det noe vi blir trigget av, så er det tanken om at noe er umulig. Det er da vi virkelig trives, sier salgssjef Hans Johansen.

Med et slikt utgangspunkt, er det en stor fordel med flat struktur, korte kommandolinjer, motiverte medarbeidere og et brennende ønske om å lære mer - hele tiden.

– Vi er like mye rådgivere som en operativ leverandør, sier avdelingsleder for automasjon, Andreas Larsen.

Saken fortsetter under bildet.

SKAPER MERVERDI FOR KUNDENE: Fagfolkene hos Nordkontakt sørger for at bedriften ligger helt i front og hver dag skaper de merverdi for kundene. Foran: Andreas Larsen, avdelingsleder for automasjon (t.v.) og Håvard Hansen, teamleder for vann- og avløpsautomasjon. Bak: Fredrik Ruud, teamleder for byggautomasjon og Håvard Hansen, team-leder for vann- og avløpsautomasjon.

SMÅ ENDRINGER - STORE UTSLAG
I det ligger erkjennelsen av at i en bransje hvor utviklingen og teknikken endrer seg raskt, er det ikke gitt at kunden sitter med den nødvendige kompetansen til en hver tid.

– Noen ganger er det små justeringer som kan skape store utslag. Vi kan slå fast at en pumpe bør byttes ut, med den konsekvensen av strømforbruket blir nesten halvert, poengterer Håvard Hansen, teamleder for vann- og avløpsautomasjon.

Hverdagen hos Nordkontakt består av en sammenvevd blanding av små, mellomstore og store oppgaver. Da er det en klar fordel at både avdelinger og team er vant til å jobbe på tvers.

Saken fortsetter under bildet.

Fredrik Ruus, teamleder for byggautomasjon.

– Mye av kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet oss har stor overføringsverdi, sier Fredrik Ruus, teamleder for bygg- automasjon.

REKORD-KONTRAKT
Akkurat nå er Nordkontakt i innspurten på sin største sjømat- kontrakt noensinne, hvor de har sørget for automasjon hos Salmon Evolution i Møre og Romsdal. Et landbasert oppdrettsanlegg som skal kunne produsere 36.000 tonn bærekraftig laks av ypperste kvalitet.

– Her fikk vi brukt absolutt alt vi har lært og vi er stolte over å kunne takle en jobb med slike dimensjoner, sier Stian Rosenvinge, team-leder for sjømatautomasjon.

Saken fortsetter under bildet.

Stian Rosenvinge, teamleder for sjømatautomasjon.

Teamlederne har ansvaret for å følge opp både fagfolkene, kunden og papirarbeidet. Det innebærer at de må ha god forståelse for faget, selv om de ikke trenger å kjenne til de aller minste detaljene.

VIKTIG MED NYTT BLOD
Det er blandingen av erfaring, opparbeidet kompetanse og konstant påfyll av kunnskap som gjør Nordkontakt til en offensiv aktør i bransjen.

– Vi trenger alltid nye blikk på det vi gjør, sier Kristian Fløtten, teamleder for industriautomasjon.

Nye medarbeidere, som kommer rett ut fra skolebenken, blir tildelt en mentor, slik at overgangen til arbeidslivet skal bli så smidig som mulig.

Saken fortsetter under bildet.

Håvard Hansen, teamleder for vann- og avløpsautomasjon.

 – For oss er det viktig at hver enkelt medarbeider tidlig får ansvar og et eierskap til jobben. Det er jo nettopp utfordringer som gjør at Nordkontakt er en interessant og attraktiv arbeidsplass, sier Hans Johansen.

STORE BREDDE

Bredden i bedriftens portefølje gjør også at de trenger fagfolk innen det meste av faggrupper. Nordkontakt har kunder i blant annet gruveindustri, oppdrettsnæring, romfart, smelteverk, renovasjon og vannverk.

– Vi har også ansvaret for over 70 fyrlykter i Norge, fra Ferder i sør til Vardø i nord, sier Andreas Larsen.

I tillegg har de en liste med hemmelige kunder som jobber med samfunnskritiske oppgaver, hvor det er viktig at så få som mulig vet hva som skjer og hvor.

Saken fortsetter under bildet.

Kristian Fløtten, teamleder for industriautomasjon.

For å kunne være konkurransedyktige har Nordkontakt bygget opp et omfattende støtteapparat internt som omfatter IT, programmering, tavlebygging, tegning og logistikk.

De siste årene har særlig logistikk blitt en sentral utfordring. Først med pandemien, så i kraft av krigen i Ukraina. Dette har ført til at de både har økt sitt eget varelager og de har blitt gode på å finne alternative underleverandører.

Nordkontakt har i dag 85 medarbeidere, med 40 ingeniører, 35 fagarbeidere pluss lærlinger. Det siste er viktig for selskapet. De føler et sterkt behov for å ta et ansvar når det gjelder å skaffe til veie lærling- plasser. Dette er dessuten en fin måte å rekruttere nye medarbeidere. I år er planen å ta inn 10 nye læringer, hvor tre av dem skal jobbe med automasjon.

Saken fortsetter under bildet.

HISTORISK PROSJEKT: Salmon Solution er i ferd med å bygge et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg. Og da er Bodø-baserte Nordkontakt et klart førstevalg med tanke på automasjon.   Foto: Fuglefjellet AS

FOLK MÅ FÅ VOKSE
For administrerende direktør Tom Erlend Kristiansen er det helt avgjørende at bedriften til en hver tid sikrer seg de beste og mest motiverte medarbeiderne. Det er de som driver selskapet fremover. Det er viktig at omsetningen vokser, men like essensielt at medarbeiderne også får vokse.

– Det finnes ikke større lykke enn å se at folkene dine lykkes. Du prøver etter beste evne å legge forholdene til rette. Skape rom for utvikling og kompetanseheving. Vel vitende om at du ikke har noen garanti for suksess. Men de gangene det skjer? Da er det verdt all tvil, uro og usikkerhet.

Saken fortsetter under bildet.

EN LYKKELIG SJEF: Administrerende direktør Tom Erlend Kristiansen vet at selskapet er helt avhengige av dyktige folk: –  Det finnes ikke større lykke enn å se at folkene dine lykkes.

Både Kristiansen og de andre lederne i Nordkontakt praktiserer «åpen dør», de er alltid tilgjengelig hvis det er noe noen lurer på. Står du fast har kollegene alltid tid til en rask idémyldring.

– Veldig ofte er det noen som har vært borti en tilsvarende problem- stilling tidligere. Vi liker å tenke at vi har knekt verre nøtter før.

I en tid hvor det grønne skiftet aldri har vært viktigere, kan Nordkontakt skilte med at dette er noe de har jobbet med siden dag én.

– Vi skal skape merverdi for kundene våre. Etter 20 eller 30 år skal de bli lykkelige over at det var oss de valgte.

Du kan leser mer om Nordkontakt her.