POSITIV FLISESPIKKING: – Jomfruelig treverk som blir til flis danner grunnlaget for fjernvarme som er miljøvennlig og kostnadseffektivt, sier administrerende direktør Truls Paulsen i Dragefossen AS.

Lokal bærekraft
skaper ny energi

Med røtter tilbake til 1928 har Dragefossen AS alltid gått i spissen for lokal vekst og verdiskaping. Nå er de godt rigget for det grønne skiftet.

– Selv om selskapet ble stiftet av private personer, og i dag er eid av 820 aksjonærer, har Dragefossen i praksis fungert som en offentlig aktør med tanke på å ta ansvar for samfunnsutviklingen, sier administrerende direktør Truls Paulsen.

SENTRALT PLASSERT

Der andre ser et konsern som er lokalisert langt ute i periferien, på Rognan, har Paulsen og hans folk det helt annet syn på situasjonen:

– Vi ligger midt mellom Bodø og Mo, og sånn sett perfekt plassert med tanke på alt det spennende som kommer til å skje i fremtiden, sier Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

SPEKTAKULÆR NATUR: Kraftlinjene går gjennom trolsk natur og for de som er ute på jobb er hver dag en ny scene – en ny utfordring.

Da tenker han blant annet på en eksplosiv vekst på Helgeland, som omfatter etableringen av en gigantisk batterifabrikk i regi av Freyr, og en ny flyplass. I Bodø kommer «Ny by – ny flyplass» med et tilsvarende potensial.

EN GRØNN VETERAN

Bærekraft har vært grunnmuren i Dragefossen lenge før begrepet dukket opp i det offentlige ordskiftet.

– Når du jobber innen kraftbransjen er du helt nødt til å spille på lag med naturen og omgivelsene. Det handler om en gjensidig tillit, mener Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

HELT ELEKTRISK: – El-biler er kommet for å bli og vi går også i spissen for å skape et lade-nettverk som fungerer i distriktet, sier Truls Paulsen.

Derfor var Dragefossen tidlig ute med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. De er også ISO 9001-sertifisert.

Akkurat når er de i full gang med å fase inn elektriske biler i selskapet, igjen for å skape et minst mulig fotavtrykk med tanke på CO2-utslipp

Dragefossen er et konsern om i tillegg til moderselskapet omfatter:

 • Rognan Bioenergi
 • Fauske Fjernvarme
 • Rødøy Lurøy Fiber
 • Peder Brenne

Saken fortsetter under bildet.

STOR UTBYGGING: På Søbbesva er Fauske Fjernvarme i full gang med en større utbygging, her til den nye videregående skolen. – Fjernvarme er en sikker, lønnsom og bærekraftig løsning, sier prosjektleder Vegard Særen.

SATSER PÅ FJERNVARME

Fauske Fjernvarme har i disse dager tungt fokus på utvidelse av leveransene på Fauske, hvor det legges rør til den nye videregående skolen på Søbbesva. I tillegg skal Fauske Handelspark kobles til fjernvarmen, sammen med blant annet Fauske Storbilsenter, det nye blålysbygget, Bane Nord og Posten.

På linje med Rognan Bioenergi bruker de jomfruelig trevirke som energikilde.

Saken fortsetter under bildet.

KONSTANT FORNYELSE: – Vi jobber hele tiden med å fornye selskapene våre. Et konsern som står stille vil bli spist, mener Truls Paulsen.

– Det er store fordeler for utbyggere å velge fjernvarme som energikilde, fremholde Paulsen:

 • Svært lave investeringskostnader
 • Alltid billigere en alternativ kraft
 • Miljøvennlig
 • Backup ved strømbrudd

RASK KOMMUNIKASJON

Dragefossen har også vært sentrale med tanke på å legge ut fiber i distriktet, slik at kommunikasjonen blir optimal. For i dag går ting stadig raskere og en rask og sikker kommunikasjon er alfa og omega.

 – Som selskap et vi hele tiden nødt til å omstille oss og finne nye måter å gjøre ting på. Står du stille, blir du spist, understreker Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK INFRASTRUKTUR: Linjenettet et hovedpulsåren i et hvert lokalsamfunn. Fagfolkene hos Dragefossen-konsernet sørger for utbygging og vedlikehold – året rundt.

Dragefossen har i dag blitt en attraktiv bedrift og nylig flyttet det en ingeniør opp fra Bergen for å begynne å jobbe hos dem.

– Vi ser også at vi er én av grunnen til at folk flytter hjem. Vi kan tilby attraktive og spennende jobber, sier Paulsen.

SENTRAL SAMFUNNSAKTØR

Dragefossen har også i alle år vært en sentral samarbeidspartner innen idrett og kultur, med en lange rekke sponsorkontrakter og samarbeidsavtaler.

– Som en stor arbeidsplass og sentral bedrift føler vi et klart ansvar for nettopp dette, sier Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

DEN VIKTIGSTE KAPITALEN: Motiverte og kunnskapsrike medarbeidere er den virkelige kapitalen i Dragefossen-konsernet.

På lik linje med at de til en hver tid har åtte til ti lærlinger i konsernet, hvor tre til fire avlegger fagprøve årlig.

– Dette gir oss ny kompetanse og ungdommelig pågangsmot som tar bedriften videre, mener Paulsen.

FELLES VISJON

Dragefossen har i mange år hatt et tett samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge. Det finnes det flere grunner til:

– Én ting er at du trenger en profesjonell bank som har ulike spesialister tilgjengelig lokalt, slik at du kan få den bistanden du trenger. Det er også viktig å kunne spille ball med banken, drøfte ulike strategier, sier Paulsen.

– Så har det også vært avgjørende for oss at SpareBank 1 Nord-Norge har det samme samfunnsengasjementet. At de går inn lokalt og støtter positive tiltak.

Saken fortssetter under bildet.

 RETT KJEMI: For Dragefossen har det vært viktig å finne en bank med det samme samfunnsengasjementet. De fant de hos SpareBank 1 Nord-Norge. Her er Truls Paulsen i munter samtale med bedriftsrådgiver Kristina Høiem Rabben.

PÅ SAMME LAG

Dét kjenner Kristina Høiem Rabben, bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge seg igjen i:

– Det handler om å bygge opp en gjensidig tillit. Forstå kundens behov, slik at vi kan skreddersy de ulike løsningene. Da må vi også skaffe oss tilstrekkelig med bransjekunnskap, slik at vi alltid er best mulig skodd til å gi råd.

– Det er alltid givende å få lov til å jobbe med kunder som Dragefossen, som hele tiden har fokus på å fornye seg, samtidig som de har et bankende hjerte for nærmiljø og bolyst. Dette er helt på linje med de verdiene vi i banken setter høyest, understreker Høiem Rabben.

 

Fakta om Dragefossen

 • Distribusjonsnettet til Dragefossen er slått sammen med Arva. For dette fikk Dragefossen en eierandel på 4,04 prosent i selskapet. Dette danner grunnlaget for at Dragefossen nå er indirekte eier av regional- og distribusjonsnett i et mye større område.
 • Selskapet eier omtrent all fiberkabel som er bygd i Saltdal. I denne kommunen kan du med få unntak knytte deg til et superraskt bredbånd nesten uansett hvor det skal være.
 • Selskapet har egenproduksjon på ca 8 GWh i Dragefossen kraftstasjon og Dversetelva kraftverk med en produksjon på ca 9 GWh, samt kvotekraft fra Fagerli kraftverk.
 • Per i dag har konsernet rundt 80 medarbeidere
   

TIL INSPIRASJON FOR ANDRE

Tor Magne Oppheim, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge er stolt av at Dragefossen satser bærekraftig.

– Utbygging av fjernvarme er grønt skifte i praksis, og er viktig bidrag for å redusere utslippene av klimagasser, sier Oppheim.

Som bærekraftsansvarlig jobber Oppheim for å gjøre flere bedrifter i Nord-Norge mer bærekraftig.

–Vi er strålende fornøyde med å ha kunder som virkelig går i front for å få til det grønne skiftet. Dragefossen er et godt eksempel på et selskap som gjør alvor av sitt samfunnsengasjement, og de er en stor inspirasjon for andre, sier han.

Du kan lese mer om Dragefossen AS her.