JAKTEN PÅ KRAFTEN: Priskurven på kraftmarkedet svinger opp og ned på dataskjermene hos SKS Handel AS. Utfordringen for de sju ansatte er å sørge for at både selgere og kjøpere får best mulig pris. Her er porteføljeforvalterne Linn Kristin Hauge og Tine Sandness i samtale om den siste utviklingen.

Lokal kompetanse skaper millionverdier

Skrevet for SKS HANDEL AS
29.07.2019 09:04

De kjøper og selger kraft og har kun én oppgave: Sørge for at kundene kommer best mulig ut i markedet.

– Ved å dra fordel av prissvingninger i markedet og agere når det oppstår en mulighet for handel, skaper vi store verdier for kraftprodusenter, forbrukere og kommunene som bruker oss, sieradministrerende direktør Jørgen Gunnestad i SKS Handel AS.

LANG ERFARING GULL VERDT

SKS har handlet i kraftmarkedet siden det ble liberalisert i 1991. Selskapet er den største nord-norske kraftprodusenten, som i tillegg til å eie og drifte 20 vannkraftverk også investerer i fornybar vannkraft.

I dag er det det SKS-heleide selskapet SKS Handel som står for kjøp og salg. Og her sitter det en stab som har vært med på opp- og nedturer og som vet hvordan man skal navigere i et konstant skiftende marked.

Saken fortsetter under bildet.

EN GRØNN FREMTID: – Det er ingen tvil om at etterspørselen etter ren og grønn kraft bare vil øke. Og her har vi i Nord-Norge et klart fortrinn, sier forvaltningssjef Johnny Horsdal.

BÆREKRAFTIG SAMFUNNSBYGGER

– Troen på verdien av fornybar energi fra lokal vannkraft sitter i ryggmargen, sier forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Handel AS.

– SKS har i alle år bidratt som en samfunnsbygger i lokalmiljøet. Denne tradisjonen ønsker vi å fortsette ved å legge til rette for vekst i regionen gjennom handelstjenestene vi leverer.

SKS Handel opplever et økende fokus på bærekraft, klima og miljøpolitikk. 

– Vi er en del av løsningen for å nå FN sitt bærekraftmål nummer sju: «Ren energi for alle», sier Horsdal.

Saken fortsetter under bildet.

 ET EKTE SAMFUNNSOPPDRAG: – Vår jobb er å forvalte ressursene på en best mulig måte og i bunnen ligger fokuset på en bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i SKS Handel AS Jørgen Gunnestad.

MILJØGARANTIER

Han peker på at gjennom de handelsløsningene de tilbyr, har forbrukerne mulighet til å dokumentere at kraften de kjøper faktisk kommer fra vannkraft og ikke er produsert ved hjelp av kjernekraft eller på et forurensende kullkraftverk.

– Som en ekstra bonus kan forbrukere i vår region kjøpe langsiktige kraftavtaler med en betydelig rabatt sammenlignet med kontinentale aktører, sier Horsdal.

OFFENSIV STRATEGI

For å skape en slagkraftig enhet som kan betjene sluttbrukerne på en best mulig måte, har SKS vært med på å danne  selskapet Polarkraft. Dette er en fusjon mellom Kraftinor og SKS Kraftsalg - begge aktører med over 20 års fartstid i bransjen.

Og med Polarkraft har SKS som eier satt seg noen hårete mål:

  • Mer enn 120.000 kunder
  • Størst i Nord-Norge
  • Topp fem i Norge i kraft av antall kunder og lønnsomhet

ET STORT PUSLESPILL

Kraftprisen svinger med temperatur, nedbør, sol, vind, tilgang på kjernekraft og prisen på CO2, kull og gass. Nordiske kraftkontrakter handles i Euro, så valutakursen slår rett inn på bunnlinja. 

Det er med andre ord mange puslespillbrikker som skal passe inn i det store bildet, og det å kjøpe og selge kraft er like mye kunst som vitenskap. 

– Bommer vi med fem grader på værmeldingen, så bommer vi på forbruket, og det kan få store økonomiske konsekvenser, sier avregningssjef Bernt Dåbakk.

Saken fortsetter under bildet.

TRAVEL HVERDAG: Det er mye informasjon som skal prosesseres i løpet av en arbeidsdag. Her diskuterer controller Fredrik Navjord og handelssjef Arnt Pedersen siste oppdatering.. DE ANSATTE ER DE STØRSTE RESSURSEN

I dette tilsynelatende uoversiktlige bildet spiller erfaring og kompetanse en nøkkelrolle. 

– Hvert år starter vi på null, med hver vår pult og pc. De ansatte er vår største ressurs, og det er en formidabel kompetanse som er opparbeidet i selskapet opp gjennom årene, sier administrerende direktør Jørgen Gunnestad.

Fra handelsrommene på Fauske og i Bodø handles det både på kraftbørsen, gjennom megler og bilateralt. Stemningen er fokusert og behersket mens millionene ruller gjennom systemene.

KOMPETANSE BLIR TIL BUTIKK

– De digitale handelsløsningene gjør at vi i prinsippet kunne ha sittet hvor som helst. Vi brenner for å videreutvikle det unike handelsmiljøet vi har bygd opp her i Salten, sier Gunnestad. 

Han kan ikke få vektlagt nok hvor viktig det er å ha høy kompetanse på kjerneområdene av virksomheten, og på den måten beholde verdiene som skapes av ressursene i området, lokalt. 

– Regionen fortjener et komplett handelsalternativ basert på lokal kompetanse, konkluderer Jørgen Gunnestad.

FAKTA – SKS HANDEL AS

Heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS
Hovedkontor: Fauske

Antall ansatte: 8
Driftsresultat 2018: 71, 7 MNOK
Resultat etter skatt og finans: 65 MNOK