HELT ELEKTRISK: – El-biler er kommet for å bli og vi går også i spissen for å skape et lade-nettverk som fungerer i distriktet, sier Truls Paulsen

Lokale verdier
skaper bærekraft

Med røtter tilbake til 1928 retter Dragefossen AS nå blikket fremover mot det grønne skiftet.

– Selv om selskapet ble stiftet av private personer, og i dag er eid av 820 aksjonærer, har Dragefossen i praksis fungert som en offentlig aktør med tanke på å ta ansvar for samfunnsutviklingen, sier administrerende direktør Truls Paulsen.

KUNNSKAP MÅ DELES

Han har bakgrunn som elektriker og energimontør og faktisk hele ni år som lærer. Det betyr også at Paulsen er en stor tilhenger av å dele informasjon og kunnskap. Han var blant annet med på å ta initiativet til opplæringskontoret for energifag, Indre Salten Opplæringskontor.

I 2000 tok han skrittet over i det private næringslivet som sjef for Dragefossen. Vel vitende om at selskapet på ingen måte befant seg i periferien, Rognan er tvert i mot midt i sentrum av et fylke i rivende utvikling.

Saken fortsetter under bildet.

POSITIV FLISESPIKKING: – Jomfruelig treverk som blir til flis danner grunnlaget for fjernvarme som er miljøvennlig og kostnadseffektivt, sier administrerende direktør Truls Paulsen i Dragefossen AS.

ORGANISK VEKST

For Paulsen som toppleder er det viktig å bygge organisk vekst. Det er hans jobb å heise flagget og stake ut kursen. Men dette skjer hele tiden i et tett samvirke med bedriftens medarbeidere:

– Vi har klart å utvikle gode systemer for kvalitetsledelse. Vi liker mål og setter hele tiden krav til hverandre – da på en positiv måte. Men alle brenner for utvikling og har en fremoverlent holdning til jobben.

Dragefossen AS vet at skal man lykkes, så må man fornye seg hele tiden. Bedriften må fremstå som relevant, både i markedet og for de som vurderer å jobbe der.

– Står du stille, blir du spist, konstaterer Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

SPEKTAKULÆR NATUR: Kraftlinjene går gjennom trolsk natur og for de som er ute på jobb er hver dag en ny scene – en ny utfordring.

EN GRØNN VETERAN

Bærekraft har vært grunnmuren i Dragefossen lenge før begrepet dukket opp i det offentlige ordskiftet.

– Når du jobber innen kraftbransjen er du helt nødt til å spille på lag med naturen og omgivelsene. Det handler om en gjensidig tillit, mener Paulsen.

Nå er dette begrepet viktigere enn noen gang.

Stikkord som det grønne skiftet og karbonfangst blir avgjørende i tiden som kommer. Derfor var Dragefossen tidlig ute med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. De er også ISO 9001-sertifisert.

Akkurat når er de i full gang med å fase inn elektriske biler i selskapet, igjen for å skape et minst mulig fotavtrykk med tanke på CO2-utslipp.

Saken fortsetter under bildet.

KONSTANT FORNYELSE: – Vi jobber hele tiden med å fornye selskapene våre. Et konsern som står stille vil bli spist, mener Truls Paulsen.

Dragefossen er et konsern som i tillegg til moderselskapet omfatter:

  • Rognan Bioenergi
  • Fauske Fjernvarme
  • Rødøy Lurøy Fiber
  • Peder Brenne

MÅ VÆRE ATTRAKTIVE

Som øverste leder i Dragefossen vet Paulsen at han og selskapet hele tiden er nødt til å sikre seg en jevn tilgang av flinke folk og ny kunnskap. Derfor må både bedriften og lokalsamfunnet være attraktive:

– Lokalt handler det om infrastruktur. Vi må kunne skilte med gode skoler, barnehager, kultur- og idrettstilbud. Vi må legge til rette for jobber til både mor og far. Samtidig er det viktig å sørge for gode kommunikasjoner.

Dragefossen AS har i alle år vært en viktig bidragsyter i så måte, hvor de har bidratt både som sponsor og støttespiller, men har også vært sentrale med tanke på å legge ut fiber i distriktet.

– I dag går ting stadig raskere. En sikker og effektiv kommunikasjon er alfa og omega, sier Paulsen.

Saken fortsetter under bildet.

 DEN VIKTIGSTE KAPITALEN: Motiverte og kunnskapsrike medarbeidere er den virkelige kapitalen i Dragefossen-konsernet.

SPISSET KUNNSKAP

For å imøtekomme krav og forventninger fra omgivelsene har Dragefossen AS opprettet en stilling som Klima og miljørådgiver som i tillegg er LEED Akkreditert. Dragefossen står oppført i ENOVAs energirådgiverregister og tilfredsstiller dermed kompetansekrav til energirådgivere.

Dragefossen AS tar samfunnsansvaret på alvor og har til en hver tid åtte til ti lærlinger i konsernet – hvor tre til fire avlegger fagprøve årlig.

– Dette gir oss ny kompetanse og ungdommelig pågangsmot som tar selskapene videre, mener Paulsen.

LOKAL FJERNVARME

Fauske Fjernvarme har i disse dager tungt fokus på utvidelse av leveransene på Fauske, hvor det legges rør til den nye videregående skolen på Søbbesva.

I tillegg skal Fauske Handelspark kobles til fjernvarmen, sammen med blant annet Fauske Storbilsenter, det nye blålysbygget, Bane Nord og Posten. På linje med Rognan Bioenergi bruker de jomfruelig trevirke som energikilde.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG BIDRAGSYTER: Dragefossen AS har i alle år vært en viktig bidragsyter i de ulike nærmiljøene, hvor de har bidratt både som sponsor og støttespiller, men har også vært sentrale med tanke på å legge ut fiber i distriktet. – I dag går ting stadig raskere. En sikker og effektiv kommunikasjon er alfa og omega, sier Paulsen.

– Det er store fordeler for utbyggere å velge fjernvarme som energikilde, fremholder Paulsen:

  • Svært lave investeringskostnader
  • Alltid billigere enn alternativ kraft
  • Miljøvennlig
  • Backup ved strømbrudd

VIL HVERANDRE VEL

Som vi ser, Dragefossen AS er et aktivt konsern som jobber med et bredt spekter av oppgaver. Hva er så hemmeligheten bak suksessen?

– Det koker kanskje ned til at vi er en gjeng mennesker som vil hverandre vel. Vi ser at den jobben vi gjør virkelig betyr noe for nærmiljøet. Vi er en faktor for videre vekst. Nettopp dette er verdens beste grunn til å glede seg til å gå på jobb hver dag.

Du kan lese mer om Dragefossen her,