BLÅGRØNN FREMTID: Løvold Solution jobber for at en blågrønn fremtid for Bodø. – Vår klare visjon er at Bodø og regionen rundt skal bidra til en blå vekst i Nordland og Norge, med dette også visjonære tanker rundt matproduksjon for en hele verden, sier Ellisiv og André Løvold.

Løvold Solution kaprer stadig nye storkontrakter

Skrevet for intunor
24.04.2019 23:50

De jobber for en blågrønn fremtid hvor Bodø skal bli et nasjonalt tyngdepunkt innen fiskeri, havbruk og marine næringer.

 – Det er ingen tvil om at dette representerer nok en milepæl, sier konsernsjef André Løvold i Løvold Solution.

NASJONAL ARENA

I 2018 sikret datterselskapet, Løvold as, nok en nasjonal kontrakt på fortøyningssystemer med et verdensledende sjømatselskap.

I tillegg har søsterselskapet, Havbruksloggen as, tegnet flere nasjonale avtaler med leveranser av programvare for dokumentasjon, drift og vedlikehold av fortøyning, flytere, not og annet utstyr på flytende oppdrettsanlegg. Nytt i 2019 er et eget system også for arbeidsbåter.

Saken fortsetter under bildet.

FORTSATT HÅNDVERK: Tauspleising krever fortsatt dyktige fagfolk som kan gjøre jobben for hånd. Her er Karl Olav Jægtvik i full gang. I bakgrunnen Aage Krekling.

 SPISSET SATSING

Etter flere strategiske grep, blant annet salget av TOOLS Løvold, har Løvold Solution konsernet spisset seg ytterligere inn mot marin sektor.

Et konkret utslag av dette er etableringen av Løvold Havpark, tidligere Bodø Fryseterminal, som i dag har leietakere som blant annet Labora, Patogen, Salmebreed, Tine og Nortura.

EN BLÅ VEKST

– Vår klare visjon er at Bodø og regionen rundt skal bidra til en blå vekst i Nordland og Norge, med dette også visjonære tanker rundt matproduksjon for en hele verden, sier leder for marked, relasjon og utvikling i Løvold Solution, Ellisiv Løvold.

Videre er det et uttalt mål at de blå næringene skal bli både grønnere og smartere. Ved å skape et miljø i Løvold Havpark, som leverer varer og tjenester rettet mot den maritime sektoren, vil man øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser.

Saken fortsetter under bildet.

GRØNNERE OG SMARTERE: – Vår jobb er å skape smarte løsninger til en en offensiv, blå nærings som skal bli både grønnere og smartere, sier André og Ellisiv Løvold.

 NYTT KONTOR

I takt med den økte satsingen har Løvold as nå også åpnet eget kontor og lager i Kristiansund, en kommune hvor de er blitt tatt imot med åpne armer. I tillegg har selskapet fremskutte lager i Hammerfest og på Austevoll utenfor Bergen.

2018 ble et aktivt år, noe også tallene viser med all mulig tydelighet når det gjelder hva som har gått gjennom selskapene:

  • 220 40 fots containere fra utlandet
  • 2,2 millioner meter tauverk
  • 90.000 meter kjetting
  • 762 stk oppdrettsanker
  • 3.500 kjettingkapp
  • 23.000 håndspleis
  • Totalt 7.000 tonn med varer totalt

Med nye kontrakter i boks trenger også Løvold Solution flere flinke folk og jakter blant annet på ingeniør-/fortøyningsberegnere og programvareutviklere.

Saken fortsetter under bildet.

TRENGER FLERE FOLK: Nye kontrakter og økt oppdragsmengde gjør at Løvold-konsernet nå trenger flere flinke folk og jakter nå blant annet på ingeniør-/fortøyningsberegnere og programvareutviklere.

 – Dyktige medarbeidere er helt avgjørende for at vi skal lykkes med den videre satsningen, sier André Løvold.

GJENSIDIG SAMARBEID

Et annet springende punkt for konsernets utvikling har vært å få på plass en solid regnskapsfunksjon.

Valget sto mellom å gjøre alt selv, eller å finne en ekstern samarbeidsparter.

– 1. januar 2011 inngikk vi en samarbeidsavtale med Vigdis Bjellånes og det som da het Bokholderiet Bodø, sier André Løvold.

Dette skulle bli et samarbeid som gjorde at begge parter kunne lære av hverandre etter hvert som de vokste i størrelse og omsetning. I dag har INTUNOR et eget Løvold-team som håndterer regnskap og rådgiving.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG BINDELEDD: Økonomisjef Stian Holdal er den som har den daglige kontakten med Løvold-teamet hos INTUNOR. – For oss har INTUNOR blitt en verdifull sparringspartner og en tolvte spiller på laget, sier Holdal. 

EN GOD SPARRINGSPARTNER

I tillegg har Løvold Solution ansatt sin egen økonomisjef, Stian Holdal, da det var viktig å ha en dedikert ressurs som ble bindeleddet mellom konsernet og INTUNOR.

– Det handler ikke bare om tall og rapporter, men også å ha noen å spille ball med. For oss har INTUNOR blitt en verdifull sparringspartner og en tolvte spiller på laget, sier Holdal.

For INTUNOR er det svært interessant å få jobbe med et konsern som befinner seg i en spennende og fremtidsrettet næring som krever mye kompetanse inn de områdene de selv ønsker å satse på.

Saken fortsetter under bildet.

EN SPENNENDE KUNDE: For Team Manager Kjell Morten Olsen og resten av Løvold-teamet hos INTUNOR, har det vært både spennende, utfordrende og givende å få lov til å jobbe opp mot Løvold-konsernet.

ET GODT TEAM I RYGGEN

Team Manager Kjell Morten Olsen formulerer det slik:

– Personlig er jeg veldig glad i det maritime miljøet, gjennom min hobby som kajakkpadler, og opplever at vi har de samme verdier i forhold til fokus på miljø.

– For å kunne lykkes med et oppdrag som dette, er det utrolig viktig å ha et godt team i ryggen.

– Vi er gode på kunnskapsdeling og det gir stor fleksibilitet i forhold til fordeling av arbeidsoppgaver. Løvold Solution er en profesjonell og strukturert kunde, som utfordrer oss,  og gjennom god samhandling har vi de beste forutsetninger for å lykkes på reisen videre.