SER LYST PÅ FREMTIDEN:  – Jeg har en sterk tro på at vi skal klare å endre kursen mot en utvikling som er bærekraftig forsvarlig, sier tredjekandidat for MDG i Bodø, Harald Østbø.

–⁠ Må ta ansvar for fremtiden

Til daglig jobber han med å skape klimanøytral biogass, som politiker vil Harald Østbø gå i bresjen for bærekraftige løsninger.


På spørsmål om hvorfor han meldte seg inn i MDG, kommer svaret kontant:

– Fordi jeg har barn.

Her ligger da også mye av kraften i politikken til Miljøpartiet De Grønne. En erkjennelse av at vi ikke kan fortsette med et overforbruk av ressurser.

EN KLAR FORPLIKTELSE

– Vi er nødt til å komme over i et spor som kloden vår kan takle, sier MDG’s tredjekandidat i Bodø.

Som han sier:

– Hvis det er ett land som har alle forutsetninger for å gå i bresjen for en slik endring av politikken, så er det Norge.

PRAGMATISK POLITIKK
En av flere fordeler med MDG, slik Østbø ser det, er at du får et parti som ikke er dogmatisk, men derimot pragmatisk.

Saken fortsetter under bildet.

GLEDER SEG: – Vi står overfor en rekke utfordringer knyttet til blant annet økonomi, demografisk utvikling, utenforskap og selvfølgelig klima- og naturkrisen. Jeg gleder med til å være med på å finne bærekraftige løsninger som tjener samfunnet på lang sikt, sier Harald Østbø.

– Vi har fått til samarbeid både med FrP og Rødt her i Bodø. Vårt mål er hele tiden å finne gode løsninger. Det betyr at det i noen sammenhenger kan være formålstjenlig med for eksempel Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Mens på andre områder vil det klart beste at ting realiseres i regi av kommuner, fylker og stat.

MDG består av medlemmer som er engasjerte, folk som virkelig bryr seg. Derfor har de også stor sans for det enorme korpset av frivillige som hver dag er med på å holde hjulene i gang innen kultur, idrett og organisasjonsarbeid.

– Vi heier virkelig på Bodø Røde Kors når de går inn og driver «Fellesverket», sier Østbø.

Dette er en nasjonal satsing på et ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

TRENGER LIKE VILKÅR
MDG er et parti med en bred, politisk portefølje, det handler ikke kun om miljø.

–  har for eksempel en tett dialog med næringslivet som vi oppfatter har et genuint ønske om å bidra til det grønne skiftet. Men da må det være like regler for alle. Alt skal ikke reguleres, men skal vi få til en rettferdig konkurranse er det maktpåliggende å gjøre ting forutsigbart, sier Østbø.

Så er han veldig tydelig på at politikk også handler om prioritering. Ja til noe betyr nei til noe annet. For en kommune som tidvis sliter med å finne nok folk, handler det om å finne smarte løsninger. Her vil velferdsteknologi spille en sentral rolle.

Saken fortsetter under bildet.

 KOSTNADSDKUTT: – Hvis vi sammenligner oss med tilsvarende kommuner, så blir det fort klart at vi kan få ned driftskostnadene våre. Da er det vår plikt, som folkevalgte, å få dette realisert, sier Harald Østbø.

– Hvis vi sammenligner oss med tilsvarende kommuner, så blir det fort klart at vi kan få ned driftskostnadene våre. Da er det vår plikt, som folkevalgte, å få dette realisert.

VIKTIG KLIMABUDSJETT
Noe av det MDG er stolte over å ha fått på plass, er et kommunalt klimabudsjett.

— Dette er et nyttig verktøy hvis kommunen skal klare å bli det konstruktive bindeleddet og en offensiv dialogpartner.

Akkurat nå er temperaturen svært høy når stikkordet kraft blir nevnt. Hva gjør vi når det nordnorske kraftoverskuddet er borte, noe som kan skje i løpet av få år:

– Her har det blitt skapt en gordisk knute, påpeker Østbø. 

Mange år med lave priser har sørget for flere og store kraftkrevende etableringer i landsdelen. De samme, lave prisene har samtidig ikke vært en pådriver for utbygging og økt kraftproduksjon:

– Havvind er blant tiltakene vi seriøst må vurdere. Så er det mye å hente både på å bli bedre på energiøkonomisering og forbedring av eksisterende kraftanlegg.

DEN NYE BYEN
Når Bodø skal realisere en ny flyplass, blir det samtidig rom for en ny by. En ny bydel på Hernes byr på en historisk mulighet til å tenke nytt på områder som energi, transport, deling og medvirkning.

– Vi vil skape en grønn bydel som gir rom for både natur, kunst og kultur, urbane uttrykk og menneskelig mangfold.

Saken fortsetter under bildet.

  DEN NYE BYEN: – Vi vil skape en grønn bydel som gir rom for både natur, kunst og kultur, urbane uttrykk og menneskelig mangfold, sier Harald Østbø.

Noe av poenget blir da også at det er her det skal bygges, og ikke andre steder. Hvilket blir et godt argument for arealvern som vil skape pusterom i og rundt den eksisterende byen.

For Østbø handler politikk om både tanke- og verdisett.

– Hvorfor skulle ikke Bodø være ledende på å dyrke den edle kunsten å reparere ting - lokalt? Her kan vi skaffe kompetansen og en økt beredskap som gjør samfunnet mer robust.

Som et veldig konkret og håndfast bevis på at det skjer ting i Bodø, vil Østbø trekke frem klimamillionen som kommunen har stilt til rådighet:

– Er du en lokal bedrift som vil arbeide med konkrete og målbare utslippsreduksjoner i egen virksomhet, eller som vil skape tjenester og produkter som bidrar til utslippsreduksjoner i samfunnet for øvrig? Da kan du søke om støtte.


STERKT ENGASJERT
Harald Østbø har jobbet med avfall og gjenvinning i 20 år. Nå vil han bruke sitt politiske engasjement i en enda bredere sammenheng:

– Vi står overfor en rekke utfordringer knyttet til blant annet økonomi, demografisk utvikling, utenforskap og selvfølgelig klima- og naturkrisen. Jeg gleder med til å være med på å finne bærekraftige løsninger som tjener samfunnet på lang sikt.

Det hele koker ned til partiets motto:

For alle - for alltid

Du kan lese mer om Bodø MDG her.