Med hjerte i lufta
og beina på bakken

De kommer fra hele landet og har ulik alder, bakgrunn og utdanning. Men én ting har de felles: Et grønt, bankende hjerte.


De fleste av oss forbinder Widerøe med en Dash som danser opp og ned langs kortbanenettet,

året rundt. Brønnøysund og Berlevåg. Vardø og Vadsø, Bodø og Båtsfjord. Florø og Førde. Sørkjosen og Sandane. Røst og Rørvik. Det er hjem til jul, ut på tur. Kunder inn, varer ut. Det er turen til sykehuset. Widerøe er limet som holder Distrikts-Norge sammen

Disse personene representerer tverrsnittet av karrieremulighetene i Widerøe.

Saken fortsetter under bildene.

Eline Ramstad Nygård (28). Jobber med: Langtidsplanlegging av arbeidsdagen til besetningen og hvilke fly de skal være på, tre til fire år frem i tid.  Siviløkonom og årsstudium i luftfartsledelse.

Krister Førde Winther (34). Jobber med: Optimal utnyttelse av flyflåten og vedlikeholdsplaner.  Årsstudium personalledelse og kompetanseutvikling. Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Julie Spjeld Høyvik (29).  Jobber med: Samle inn og analysere data fra den daglige driften.  Siviløkonom med spesialisering i logistikk.  Tar en MBA i strategi og ledelse ved siden av jobben.

ENORMT PUSLESPILL

Widerøe har i dag mer enn 3000 medarbeidere over hele Norge som jobber blant annet i Widerøe’s

Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Ground Handling. I Bodø jobber det mer enn 1500 innenfor yrkene flyfagarbeider, servicemedarbeidere, stuer, kabinansatt, flyteknikker og pilot. Det som derimot er ukjent for mange er at Widerøe også har en stor del av medarbeiderne sine i Bodø og på Fornebu som jobber på kontor.

Her finner du ingeniører, innkjøpere, selgere, økonomer, kommunikasjonsmedarbeidere, jurister og mye mye mer. Vi har plukket ut en liten bukett av et stort mangfold for å fortelle deg om mulighetene vi har hos Widerøe.

Saken fortsetter under bildene:

Therese Kristensen (41).  Jobber med: Følger opp og analyserer treningen av flybesetningen og rekrutterer nye piloter. Bachelor i sosialt arbeid.

Marius Johan Jensen (27.) Jobber med: Kobler besetning og fly en måned frem i tid.  Master i samfunnsøkonomi. Bachelor i politikk, økonomi og filosofi.

Sanne Brand (36). Jobber med: Optimalisering av IT-driften. Bachelor i journalistikk fra Nederland.

SPILLER HVERANDRE GODE

Som du ser, finnes det mange veier inn til Widerøe. Så hvorfor synes denne gjengen at de har funnet verdens beste jobb? Svaret kommer unisont:

Folkene.

Og med det mener de arbeidsmiljøet. Widerøe er kjent for sin flate struktur.

Her blir du både hørt og sett fra første dag.
Vi opplevde å få tillit allerede fra start. For læring er helt essensielt i et flyselskap hvor kunnskap er ferskvare. Derfor bli nyutdannede tatt i mot med åpner armer og innstillingen:

Hei, du har nettopp studert. Du vet sikkert noe vi andre har bruk for.

Saken fortsetter under bildene.

Kristoffer Tverå (31).  Jobber med: Utvikle og vedlikeholde dataprogrammer.  Bachelor i datavitenskap.

Torgeir Lien Wennersberg (31). Jobber med: Digitale opplæringsprogrammer og multimediaproduksjoner. Bachelor i multimediateknologi. Master i film- og videproduksjon.

Sofie Helløy Schistad (25). Jobber med: Rekruttering og utvikling av Widerøe som arbeidsgiver. Bachelor i Human Resource Management. Tar en master i samfunnsvitenskap med fordypning i HRM.

MANGE  KARRIERER

Noe annet som er helt spesielt med Widerøe, og som også reflekteres i det store utdanningsspennet, er muligheten for å gjøre karriere - vertikalt og horisontalt. 

Vil du bli leder og skaffe deg økende grad av ansvar legges alt til rette for det. På lik linje med at selskapet heier på de som vil spisse kompetansen og blir ytterligere eksperter på et bestemt fagfelt.

Saken fortsetter under bildene.

Ilona Gundersen (29). Jobber med: Planlegger og organiserer arbeidshverdagen til besetningen. Reiseliv, fagbrev som resepsjonist.

Siv Høgberg Iversen (27).  Jobber med: Innkjøp av deler og utstyr til flyene. Bachelor i bioteknologi.

Samholdet.

Et annet unisont stikkord.

Her får du støtte og kan alltid be om hjelp hvis du trenger det. Alle stiller opp for alle.

Det betyr også at selv om bedriften er stor, er man på fornavn med besetningsmedlemmer og kolleger. For alle vet at de er ansvarlige for en av Norges sterkeste merkevarer, Widerøe.

GRØNN FREMTID

Så er det også slik at for de nye som er på vei inn, er det ikke bare logoen som er grønn, det er fremtiden også. Det jobbes allerede med et grønt skifte, miljø- vennlig drivstoff og elektriske fly.

– Dette er med på å gjøre Widerøe ekstra spennende, fastslår medarbeiderne.

Saken fortsetter under bildene.

Mari Solheim (29). Jobber med: Bindeledd mellom flyprodusent og hangar med tanke på alt som har med selve flyskroget og flysystemene å gjøre. Maskiningeniør.

Frode Aakvik (44). Jobber med: Kontaktperson mellom flyfabrikanten og teknisk personell med tanke på alt som har med avionikk å gjøre. VGS flyfag, fagbrev avionikk og befalskole.

Widerøe er Skandinavias største regionale flyselskap og flyr til 49 destinasjoner i Norge og Europa. Totalt jobber det 3.292 personer i det som er Norges eldste luftfartkonsern.

Men til syvende og sist er det spesielt én ting som gjør at medarbeiderne finner det veldig meningsfylt å komme på jobb hver dag:

– Vi vet hvor viktig flyene våre er for hele samfunnet. Det er alltid noen som virkelig trenger oss. Da er det vår jobb å sørge for at vi kan ta av og lande. Det blir ikke bedre enn det.

Følg oss på Facebook.