Musikkfestivalen BIG BANG er et internasjonalt nettverk av arrangører som skaper lokale festivalopplevelser med eventyrlig musikk og lydkunst for barn. Foto: Christine Karijord

Nå blir det musikkfestival for barn

Lørdag 27 november går startskuddet for musikkfestivalen BIG BANG Bodø, en fargerik musikalsk labyrint av opplevelser for barn mellom fire og 13 år. Hvert år, i tre hele dager, forvandles Stormen-lokalene til en musikalsk labyrint av opplevelser. I år starter vi med en mindre utgave på én dag, men allerede fra neste år vil det være en full tredagers festival for barna i Bodø.

- Dette blir et markant og kvalitetsbevisst festivaltilbud til den yngre aldersgruppen, sier direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus.  

Han forteller videre at BIG BANG er et europeisk nettverk av arrangører som skaper lokale festivalopplevelser med eventyrlig musikk og lydkunst for de yngste, og at nettverket består av rundt 20 større konsert- og kulturhus rundt om i Europa. 

- Det å komme inn under BIG BANG-paraplyen er stort, og det stiller krav. Det krever en standard som vi forplikter oss til å leve opp til. Det blir utfordrende, men svært positivt. Gjennom medlemskapet får vi adgang til utveksling av erfaringer, produksjoner og ikke minst mulighet for internasjonale co-produksjoner i samarbeid med andre BIG BANG-medlemmer. Alt med fokus på å gjøre barn bevisst om kulturelt mangfold i musikkens verden, sier Adrian.

Å ta i bruk Stormenkvartalet som ressurs for å skape årlige BIG BANG Bodø-festivaler for barn, og legge til rette for kulturopplevelser som skal pirre barns nysgjerrighet og eventyrlyst, er midt i blinken for både direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus og leder Trud Berg i Stormen bibliotek.  Foto: Christine Karijord

 

Vi skal ta barna på alvor

Deltagelsen er en del av satsingen mot Bodø som Europeisk Kulturhovedstad i 2024 og konserthusets egne målsetninger med å skape mangfold i kulturtilbudet. Festivalen involverer et tett samarbeid gjennom Stormenkvartalet, gjennom et samarbeid med Stormen Bibliotek og Arktisk Filharmoni, som for første gang løfter et større prosjekt i felleskap. 

- Vi starter litt i det små med en dags-festival lørdag 27 november, og med BIG BANG Bodø får byen en musikkfestival for barn og barnekultur som er både unik og gjennomprøvd.  Vi skal levere høy kvalitet, medvirkning, overraskelser og skape noe annerledes med søkelys på møtet mellom de yngste publikummerne og kunstneriske opplevelser. Vi skal ta barna på alvor, se de i øynene og gi rom for utfoldelse. Dette blir ikke enveislæring, men dialog, sier Adrian.

For programansvarlig i Stormen bibliotek, Marie Bakken Sivertsen og leder i Stormen bibliotek Trud Berg, er det unikt at det nå skal skapes en festival for barn hvor hver en krik og krok av Stormenkvartalet blir del av konseptet.

- Det å løfte BIG BANG Bodø i fellesskap er også vakkert. At tre store institusjoner nå går sammen for å gjøre noe stort for barna er fantastisk. Det er en glede å nå skape noe med lav terskel som absolutt alle barn kan ta del i, hvor hele Stormenkvartalet tas i bruk, sier Berg.

 

Direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus, leder Trud Berg i Stormen bibliotek, ansvarlig for salg og publikum Charlotte Gjertsen i Arktisk Filharmoni, og programansvarlig Marie Bakken Sivertsen i Stormen bibliotek, både tror og håper at musikkfestivalen BIG BANG Bodø blir en suksess som vil skape store ringvirkninger til glede for barnebefolkningen. Foto: Christine Karijord

- Jeg vil trekke fram forestillingen Ritch, en prisbelønt forestilling laget av Kathrine Strøm. Dette har en forrykende produksjon-frekvens - og jeg vil påstå at hun er Bach for scenekunst og barn. Hun lager rett og slett magi for ungene, og på sikt håper jeg vi kan skape noe fra bunnen av sammen med Strøm i vår regi, sier Sivertsen.

For Charlotte Gjertsen, ansvarlig for salg og publikum i Arktisk Filharmoni, er det bare kreativiteten som kan sette grenser for prosjektet BIG BANG Bodø.

- Vi anbefaler at foreldre tar med seg barna sine og opplever denne fantastiske lørdagen i Stormenkvartalet. Og for oss i Arktisk Filharmoni blir det spennende å bidra med forestillingen «Hva er lyd?», en oppdagelsesferd hvor musikere tester ut lyder gjennom å eksperimentere, for så og sette dette sammen til fengende og vakker musikk. Som vår barneminister sier, «all god kunst for barn, er også god kunst for voksne», sier Gjertsen.  

Forestillingen Ritch er noe av det barna kan få oppleve under BIG BANG festivalen. Kathrine Strøm skaper magi for barna med denne prisbelønte forestillingen. Foto: Mariell Lind Hansen

Ambisjoner om å vokse

Fra 2022 er det ambisjonen at BIG BANG Bodø skal presentere egenproduksjoner i samarbeid via Stormenkvartalet og eksterne kunstnere og kompanier.

- Drømmen er å invitere internasjonale kunstnere til å samarbeide med lokale kunstnere i nye prosjekter. Med dette nettverket løftes Bodø fram på kartet internasjonalt og vi er allerede godt i gang med planleggingen av kommende festivaler, sier Adrian.

Målet er på sikt å kunne skape noe fra bunnen av i egen regi.

- Med BIG BANG Bodø får byen en egen musikkfestival for barn og barnekultur, men også økt kompetanse blant alle involverte som vil resultere i produksjoner med mulighet for internasjonal turnevirksomhet. Og ikke minst utviklers morgendagens kunst- og kulturbrukere, sier Adrian.

 

For mer informasjon og program for årets BIG BANG Bodø se her