Det finnes flere ulike former for bedriftslån om bedriften har behov for mer kapital.

Når bedriften trenger kapital - dette må du vite om bedriftslån.

Skrevet for Leading web solutions
25.01.2021 11:13

De fleste bedrifter trenger litt ekstra kapital til tider, enten det er for å investere i nytt utstyr, bedre lagerbeholdningen, eller for å komme over en tøff tid i markedet. I dagens usikre korona-hverdag sliter mange med svingende inntekter, selv med et solid forretningskonsept i bunn.

Her viser vi noen muligheter for å hente inn kapital, og hva du bør tenke over før du setter i gang en slik prosess.

Hva du bør vurdere

Hvis du søker om bedriftslån bør du, som med privatlån, søke flere steder, og sammenligne vilkårene du blir tilbudt fra de ulike bankene.

På forhånd bør du skaffe deg god oversikt over bedriftens økonomi. Bankene vil sjekke bedriftens egenkapital og gjøre vurderinger av tilbakebetalingsevnen. Dette vil påvirke den renten bedriften din blir tilbudt. Det vil også ha stor betydning om du har mulighet til å stille sikkerhet for lånet du tar opp.

Hvilke muligheter finnes

Bankene tilbyr ulike former for bedriftslån, både med og uten sikkerhet. Det finnes også andre finansieringsmuligheter i markedet. Her er noen av de vanligste måtene å finansiere nødvendig utstyr til drift på:

  • Nedbetalingslån
  • Kassekreditt
  • Bankgaranti
  • Leasing

Nedbetalingslån

For å ta opp et nedbetalingslån kreves det at bedriften kan stille sikkerhet. Det er gjerne sett på som en langsiktig investering, med en nedbetalingstid på flere år.

Et nedbetalingslån ligner mye på et boliglån. Det kan også tas opp med enten flytende eller fast rente.

Når det skal stilles sikkerhet er det best med fast eiendom. Det er fordi den som regel vil stige i verdi, og banken vil dermed anse det som en lav risiko. Da gir de bedre rentetilbud. En annen type sikkerhet er personlig kausjon. Da vil du personlig stå ansvarlig for gjelden. Derfor er det viktig å gjøre en egen, nøye vurdering av hva som er realistisk å klare å betale tilbake.

Kassekreditt

Kassekreditt er en begrenset sum som blir stilt til disposisjon for bedriften. Det kan være i form av et rammelån fra en bank, eller det kan stilles fra en leverandør. På den måten kan det bidra til en fleksibel finansiering av daglig drift.

Det kan være nyttig særlig for nye foretak, som ikke har hatt anledning til å spare opp tilstrekkelige midler til investeringer i for eksempel varelager.

Ved en slik ordning er det den summen av kreditten som til enhver tid er brukt som i praksis er et lån. Dersom bedriften din har en kreditt på 100 000 kroner, men kun har benyttet 30 000 av de, så er rentebærende gjeld på 30 000 kroner.

Bankgaranti

En bankgaranti kan fungere på en måte som ligner kassekreditt. Dersom banken din vil innvilge deg kreditt, vil de betale regninger fra en tredjepart, for eksempel en leverandør. Du må deretter betale banken tilbake.

For at banken skal gi deg bankgaranti må du stille sikkerhet, og banken vil vurdere din betalingsevne.

Det er flere ulike tilfeller hvor en bankgaranti er nyttig. Et vanlig tilfelle er for å finansiere tilstrekkelig varelager for den daglige driften av en butikk, eller for utstyrsinnkjøp ved oppstart av et firma.

Leasing

Leasing er en form for leie, for eksempel av bil. Det er ganske vanlig både med firmabil og med privatbil.

Som bedrift kan du imidlertid også ha anledning til å lease annet nødvendig utstyr til driften. Det kan være kontorutstyr, utstyr til tannlegekontor eller anleggsmaskiner. Mange leverandører av kostbart firmautstyr har leasingavtaler med sine kunder.

Dersom du har behov for nytt utstyr til ditt firma kan det lønne seg å kontakte leverandøren og høre hvilke leasingavtaler de har. Så sammenligner du utgiftene til leasing med utgiftene du vil få ved et eventuelt lån for å kjøpe tilsvarende utstyr.

Forarbeid

Uansett hvilken låneform som passer din bedrift best, så må du sette opp en realistisk nedbetalingsplan. Gjør litt forarbeid, så er du sikker på å finne best mulig finansiering.

Sett opp et budsjett som viser hva du kan forvente i inntekter og utgifter. På den måten får du oversikt over hvor mye du vil ha råd til å betale på et lån hver måned.

På nettsiden Billigeforbrukslån.no kan du finne lånekalkulator som enkelt viser deg hva et lån vil koste deg i måneden. Der finner du også artikler som gir deg mer informasjon om lån til bedrift, og hvordan du går fram for å finansiere firmaet ditt. Der kan du også lese om andre finansieringsmåter, som for eksempel investorer og crowdfunding.

Hos Billigeforbrukslån.no finner du også informasjon om såkalte låneformidlere. De kan kostnadsfritt og uforpliktende hjelpe deg med å innhente tilbud fra en rekke finansieringsinstitusjoner. På den måten blir det enklere for deg å sammenligne vilkårene fra flere banker.

Ikke bland med privatøkonomi

Enten du er eneeier eller deleier i en bedrift, så må du være nøye med å ikke blande bedriftens økonomi med din privatøkonomi.

Oppsummert

Vi kan oppsummere noen råd som hjelper deg til å gjøre riktig valg for din bedrift:

  • Tenk nøye over hva bedriften har behov for - hvor stort lån og over hvor lang tid.
  • Vurder bedriftens tilbakebetalingsevne.
  • Sammenlign ulike finansieringsmåter.
  • Sammenlign rentevilkår fra flere banker.