SAMMEN FOR NORDLAND: Jonny Gulbrandsen (t.v.) og Dagfinn Olsen mener det er FrP-politikken som er den beste garantisten for ny vekst i Nordland.

– Nordland trenger
oss på Stortinget!

Med et fylkesveinett som delvis ligger i ruiner og et næringsliv som risikerer å bli kvalt av skatter og avgifter, er det et sterkt behov for nordlendinger fra Frp på Stortinget.

– Nordland har alle forutsetninger for å lykkes, men da må det virkelig tas noen drastiske grep, sier førstekandidat Dagfinn Olsen.

MENINGSLØS PRISLAPP

Han viser til prognosene om at det kan forventes en femdobling av verdiskapingen innen sjømatsektoren.

– Da gir det ingen mening at det skal koste nærmere 200 millioner kroner for en oppdrettskonsesjon, mener Olsen.

I en tid hvor det i økende grad jobbes med lukkede merder og produksjon på land, blir det derfor helt feil å sette slike gigantiske prislapper på konsesjonene.

Saken fortsetter under bildet.

HINSIDES PRIS: Nordland FrP mener det er fullstendig uholdbart at man i dag må ut med nærmere 200 millioner kroner for en oppdrettskonsesjon.

TILGANG TIL RÅSTOFF

For FrP er det også maktpåliggende at det gjøres noe med råstofftilgangen til anlegg som driver med videreforedling av fisk. Parallelt med dette mener partiet at det også er viktig med forsterket forskning og utvikling med tanke på oppdrett av hvitfisk.

– Vi er nødt til å sørge for at dette blir helårsjobber. Da må en bedrift få anledning til å eie en kvote som de kan la fiskerne få tilgang til når deres hovedsesong er over, sier Olsen.

Dette vil bedre tilgangen til råstoff og samtidig sikre arbeidsplassene på land.

STATEN MÅ OVERTA VEIENE

En annen flaskehals i Nordland er et fylkesveinett som ikke holder mål:

– Dette viser at reformen som ble gjort i 2010 hvor flere riksveier ble omgjort til fylkesveier var en fiasko, sier tredjekandidat Jonny Gulbrandsen.

Per i dag har Nordland et etterslep når det gjelder vedlikehold og utbedringer på 10 milliarder kroner.

– Kostnadene er så høye at fylkeskommunen ikke har en sjanse til å kunne uføre jobben her, sier Gulbrandsen.

Og FrP har løsningen:

– Staten må ta tilbake ansvaret og la dette bli riksveier med økte, statlige bevilgninger. I vårt alternative forslag til Nasjonal Transportplan har vi lagt inn 20 milliarder kroner til en nasjonal opprusting av veinettet, påpeker Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

NATURLIG DEL AV VEIEN: Nordland FrP mener fergene er en del av veien og at du ikke skal være nødt til å betale for å bruke dem.

GRATIS FERGE

Det samme gjelder ferge- og hurtigbåttilbudet. Når vi vet at 25 prosent av den norske kystlinjen befinner seg i Nordland, sier det seg selv at her ligger det store utfordringer.

– Vårt syn er at ferger bør være gratis siden de er en del av veinettet, sier Gulbrandsen.

På samme måte mener FrP at staten bør ta 95 prosent av regningen når det gjelder å drifte et forsvarlig hurtigbåt-nett.

– Det finnes penger i budsjettet, her er det kun snakk om å gjøre noen klare prioriteringer, fremholder Olsen.

Saken fortsetter under bildet.

FARLIG ETTERSLEP: – Når vi vet at Nordland har et etterslep på 10 milliarder kroner på fylkesveinettet, så sier det seg selv at situasjonen er både håpløs og meget alvorlig, sier Jonny Gulbrandsen.

Så er både han og Gulbrandsen klare til å kjempe for at prisene på kortbanenettet skal reduseres betydelig:

– I første omgang kan vi starte med å fjerne alle unødvendige avgifter. Dette alene vil sørge for kraftige priskutt. Så må vi også sørge for at konkurranse vil være med på å holde prisene nede, sier de to.

EN BEDRE FREMTID

Av øvrige kampsaker for de to fra Nordland FrP finner vi blant annet:

  • Kraftig økning i bygging av hybler til studenter
  • En desentralisert skolestruktur som gjør at ungdommen kan gå på en videregående skole i nærheten av der de bor
  • Økning av borteboerstipend slik at det dekker de reelle utgiftene
  • Fjerne kravet om egenkapital når du skal søke om boliglån. Her bør det være inntekt og «orden i sysakene» som skal avgjøre.
  • Økt satsing på mineraler som en del av ny, industriell virksomhet i Nordland

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG UTDANNING: – Vi er nødt til å ta grep for å sikre en desentralisert utdanning og muligheter for ungdommen til å studere på heltid, uten at de er nødt til å ha en jobb ved siden av, mener Dagfinn Olsen.

– Det er viktig at velgerne skjønner hvor viktig det er å sørge for en politikk som trygger arbeidsplasser og skaper ny vekst.

 – Hvis en ny regjering blir avhengig av støtte fra Rødt og MDG er det all grunn til å frykte et skatteregime som både vanlige folk og næringslivet vil tape på, konkluderer Dagfinn Olsen og Jonny Gulbrandsen.