FARGERIK MØRKETID: Martha Asmerom Yemane fra Eritrea brenner for å hjelpe andre. Derfor er hun nå i full gang med norskkurs og arbeidspraksis. – Det er litt kaldt og mørkt her, men når du får et slikt lys så blir jo dagen flott, sier hun.

På rett kurs 
mot et bedre liv

Martha Asmerom Yemane måtte flykte med barna fra Eritrea. Nå er drømmen å kunne få hjelpe de eldre på Fauske. Da blir norsk-kurset hos Moment Salten et avgjørende tilbud.


Som innvandrer møter du en skog av utfordringer. Kjernen i det å kunne fungere og få en jobb er språket. Både muntlig og skriftlig. Det er her Moment Salten kommer inn som en sentral aktør. På vegne av NAV arrangerer de norskkurs med arbeidspraksis.

– Dette gjør at vi får en praktisk tilnærming til språket, sier Inger Ellen Eftevand Orvin.

Saken fortsetter under bildet.

ENGASJERT LÆRER: Inger Ellen Eftevand Orvin er en engasjert lærer som bruker hele seg når hun skal få deltakerne til å få et bedre grep om det norske språket.
 

DET UNIKE NETTVERKET

Hun er hovedlæreren på kurset. Og på skjermen bak henne er de listet opp - praksisverbene. Ord som er direkte knyttet til det deltakerne opplever når de er ute i jobb.

Takket være Moment Saltens unike bedriftsnettverk med over 300 bedrifter, er det mulig å lage skreddersydde tilbud til hver enkelt person.

Saken fortsetter under bildet.

NETTVERKSBYGGER: Ine-Cathrin Jørum har selv bakgrunn som kjøpmann og fungerer som et uvurderlig bindeledd ut mot bedriftene i det unike nettverket til Moment Salten. Her i samtale med Rana Moustafa Almoustafa.
 

Da er det også gull verdt å vite hvordan næringslivet tenker. Hvordan er hverdagen for en daglig leder eller en HR-sjef. Derfor har Moment Salten hentet inn Ine-Cathrin Jørum. Som tidligere kjøpmann har hun dyp innsikt i hvor skoen trykker og hvordan de skal sy sammen et opplegg som også passer for de ulike bedriftene.

– Gjennom et langsiktig arbeid har vi klart å bygge opp tillit ute hos bedriftene, hvor de ser verdien av den jobben som blir gjort, sier Jørum.

Saken fortsetter under bildet.

ØVELSE GJØR MESTER: Martha Martha Asmerom Yemane  fyller side på side med tekst. Sakte, men sikkert, får hun et stadig bedre grep om det norske språket.
VIL GJERNE HJELPE

For Martha Asmerom Yemane er dette midt i blinken. Hun vil gjerne jobbe på et sykehjem:

– Jeg får fått mye hjelp og støtte i Norge, nå vil jeg gjerne gi noe tilbake. 

Det er ikke bare helt enkelt, da det er stort press på praksisplasser i helsevesenet. I første omgang har hun fått jobb på Bunnpris-butikken på Amfi-senteret.

Med to jenter på 11 og 9 år, som går på skolen, blir det ekstra motiverende å kunne gjøre lekser sammen med barna.

Det eneste som er et lite minus er kulden og mørketiden. Men akkurat denne dagen sørger morgensola for at himmelen bader i flytende gull.

– Veldig vakkert, men fortsatt litt kaldt, sier Martha.

Saken fortsetter under bildet.

PRAKTISKE VERB: Norskopplæringen er tett knyttet opp mot hverdagen deltakerne opplever når du jobber ute i en praksisbedrift.
PRAKSIS OG TEORI

Det å koble norskopplæring med arbeidspraksis har mange fordeler mener Eftvand Orvin:

– Du får et rammeverk hvor språket handler om det de skal gjøre, det de gjør og det de har gjort. Bøyning av verb får dermed en konkret og visuell referanse. 

Dette er viktig når det er et stort sprik i deltakernes bakgrunnskunnskap. Noen er klare for videre studier på videregående eller universitet. Andre kan verken lese eller skrive på morsmålet. Og mange har ikke brukt en datamaskin før.

Saken fortsetter under bildet.

IVRIG STUDENT: Syriske Yahya Yahya Mohamed Aetr følger nøye med når læreren går gjennom ord og uttrykk. Han er gift og har fire barn. Drømmen er en aktiv jobb hvor han får brukt kroppen
 
En annen som får stor hjelp av Moment Salten, er syriske Yahya Mohamed Aetr. Han har vært på Fauske i fire år, er gift og har fire barn. Nå har han praksisjobb på Goman-bakeriet, noen setter stor pris på:

– Jeg er en mann som liker at det skjer noe. Det må være fysisk aktivitet, ikke sitte bak et skrivebord.

Og det tok ikke lang tid på bakeriet før han fikk et selvstendig ansvar for en av ovnene.

Saken fortsetter under bildet.

KLASSEROM PÅ TUNET: Inger Ellen Oftevand Orvin har tatt med seg deltakerne hjem til gården sin. Her blir det norskundervisning i praktiske omgivelser. Og deltakerne følger oppmerksomt med. Fra venstre Nabil Hassan Altinawi, Mekhael Khouri, Yahya Mohamed Aetr og George Saad. Bak står Kazem Malik Alshebli.
PÅ TUR MED ALPAKKA

Denne dagen blir det ikke bare klasseromsundervisning. Eftevand Orvin tar med deltakerne hjem til gården sin på Leivseth. Der skal de få gå tur med alpakka, jobbe litt og spise lunsj på låven.

Saken fortsetter under bildet.

MESTRINGSFØLELSE: Når ord og bokstaver sitter, blir mestringsfølelsen stor. Ingen Eftevand Orvin gir tommelen opp til Bahati Shukuru.
Men igjen, det er hel tiden språket som står i sentrum. Derfor står Eftevand Orvin inne blant alpakkaene  med en stor skrivebok og forteller hvordan dagen skal foregå. Deltakerne må være med på å lese teksten og de må selv teste hverandre.

Latteren sitter løst og nysgjerrigheten er stor når det gjelder disse litt mystiske dyrene.

Saken fortsetter under bildet.

EN STOR DAG: Når deltakerne får lov til å gå på tur med alpakke, sitter latteren løst og det blir en stor dag. Fra venstre Kazem Malik Alshebli, Mekhael Khouri og Yahya Mohamed Aetr.
VEIEN TIL SELVSTENDIGHET

For Moment Salten handler det hele tiden om å øke deltagerens norskferdigheter og kunnskap om arbeidslivet.

– Vi skal styrke deltagerens muligheter til å ta videre utdanning, eller til å komme i jobb og bli økonomisk selvstendig, sier daglig leder Hans Austad i Moment Salten.

Det begynte med landets eldste attføringsbedrift Galvano, som ble etablert i 1955. I dag er Moment Salten et eget aksjeselskap eid av Fauske kommune og Nordland fylkeskommune.

– Vår virksomhet er i stor grad innrettet mot rendyrket jobbspesialist virksomhet, i tillegg driver vi selskapet Huset i Svingen som er en bruktbutikk og vår egen intern-arena for jobbsøkere. 

– Vi skaper arbeidskraft gjennom tett samarbeid med den enkelte jobbsøker, vårt varierte og brede bedriftsnettverk i Indre Salten og gjennom et nært og godt samarbeid med NAV, sier Austad.

Du kan leser mer om Moment Salten her.