MÅ SPILLE PÅ LAG: – Vi har nå alle muligheter til å skape en ny og lys fremtid, men da må vi spille på lag for å skape ekte bærekraft i alle ledd, sier seniorrådgiver Heidi Elisabeth Larsen hos PwC i Bodø.

PwC er din veiviser til
en bærekraftig fremtid

Stadig flere lover og regler stiller høyere krav til bærekraftsarbeidet. Ekspertene hos PwC er din guide til en grønn og lønnsom fremtid.


– De aller fleste i næringslivet er klar over at de står overfor store endringer og skjerpede krav, men mange har fortsatt ikke kommet skikkelig i gang med arbeidet som kreves, sier seniorrådgiver Heidi Elisabeth Larsen hos PwC i Bodø.

Hun er en av fagfolkene som har bærekraft som arbeids- område, en sektor hvor behovet er stadig økende. Dette da i takt med skjerpede krav fra blant andre EU. Et sentralt begrep her er ESG, som står for Environment, Social og Governance.

ØKONOMISK AVGJØRENDE
ESG utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn, som investorer og andre interessenter bruker for å vurdere og rangere selskapets evne til å ivareta klima/ miljø, sosiale forhold og ansvarlig forretningsstyring.

– ESG blir mer og mer vektlagt som faktorer som kan ha en direkte innvirkning på selskapets finansielle forutsetninger. Stadig flere forvaltere tar hensyn til ESG i investeringsprosessen, fordi de ønsker å redusere risiko og øke sannsynligheten for god langsiktig avkastning, sier Larsen.

Det er her PwC kommer inn. De kan bistå med råd- giving når det gjelder strategi, tiltak, handlingsplan, rapportering og verifisering av ESG-rapportering.

Saken fortsetter under bildet.

SPENNENDE JOBB: PwC i Bodø får stadig flere kunder og hverdagen består av nye og spennende utfordringer. Her er manager Marius Bjerga Waagen i samtale med seniorrådgiver Heidi Elisabeth Larsen.

SPISSKOMPETANSE PÅ KLIMA
Klima er et helt sentralt tema når det gjelder ESG og her sitter PwC med lang erfaring og spisset kompetanse:

– Vi bistår virksomheter med klimaarbeidet som er helt nødvendig for at vi skal nå målet i Parisavtalen om å begrense økningen i global temperatur til under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå, sier manager Marius Bjerga Waagen hos PwC i Bodø.

Norge og EU har satt seg et mål om å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030, og det får man ikke til uten at næringslivet blir tungt involvert.

BÆREKRAFT ER GOD BUTIKK

– Vi bistår virksomheter med klimastrategi, klima- regnskap og klimarisikoanalyse i tråd med inter- nasjonale standarder og rammeverk. Om vi skal vite at vi er på riktig vei for å nå målene er det viktig at alle aktører, både private og offentlige, rapporterer på sine klimagassutslipp, understreker Bjerga Waagen.

Det springende punktet er at alle disse tiltakene faktisk er god butikk. De vil gi positive utslag på bunnlinjen. Det å ha en tydelig grønn og bærekraftig profil gir bedriften din et konkurransefortrinn. Krav til dokumenterte miljøeffekter blir også bygget inn når det lyses ut anbud på jobber.

Saken fortsetter under bildet.

TETT PÅ NATUR OG NÆRINGSLIV: En storslagen natur og et aktivt næringsliv ligger rett utenfor kontorvinduene til Heidi Elsabeth Larsen og PwC i Bodø.

NYE LOVER - NYE KRAV
Så stopper det ikke der. 1. juli i år trådte åpenhetsloven i kraft i Norge, og innen 30.juni neste år må alle foretak som ikke er definert som små foretak i regnskapsloven, offentliggjøre en redegjørelse av aktsomhetsvurderingene som er gjort i henhold til loven. Rapporteringsplikten får betydning for mange bedrifter i Bodø og Nordland.

Loven betyr i praksis at allmennheten har krav på å vite hvordan bedriftene sikrer at deres varer og tjenester ikke kommer fra leverandører som har uanstendige arbeidsforhold eller bryter grunn- leggende menneskerettigheter.

PwC har utviklet et eget digitalt verktøy for å hjelpe virksomheter med å kartlegge og ettergå leverandør- kjeden sin. Det som er mest krevende med loven er å innhente all nødvendig informasjon fra alle leverandørene.

– Vi jobber for å gjøre prosessen enklere for våre kunder, sier Larsen.

ØKT TILLIT
Åpenhetsloven er bare en av flere nye regelverk. I 2023 trer EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet i kraft i Norge, med krav om rapportering for 2023 i 2024. Nylig vedtok også EU parlamentet et nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD).

Bærekraftsdirektivet vil kreve at børsnoterte selskaper og store selskaper må rapportere om risiko og påvirkning på miljø og samfunn. Formålet er gjøre bedrifter mer ansvarlige for sine innvirkninger, samtidig som investorer og offentligheten får tilgang til sammenlignbar og pålitelig informasjon. 

Saken fortsetter under bildet.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER: – – Vi ser at stadig flere nyutdannede er på jakt etter en arbeidsgiver som kan tilby en meningsfull hverdag og som selv går i spissen for å gjøre en forskjell. PwC har selv satt seg som mål å bli klimanøytral innen 2030 og vi skal hjelpe andre i samme retning, sier seniorrådgiver Hedi Elisabeth Larsen og manager Marius Bjerga Waagen hos PwC i Bodø.

– Rapporteringen skal være en del av årsberetningen og det blir krav til attestering. Dette er et stort løft for tilliten til bærekraftsarbeidet, sier Larsen.

– Mindre virksomheter kan også bli indirekte omfattet gjennom sin leverandørkjede, nye finansieringskrav og forventninger i markedet, og bør forberede seg på dette, legger hun til.

LØSER DINE UTFORDRINGER
Høres dette komplisert og vanskelig ut? Da er dette nok et område hvor fagfolkene hos PwC er gull verdt. For her kan det fort bli snakk om saker i skjærings- punktet mellom fag som juss, miljø og forvaltning.

– Som et globalt selskap kan vi trekke veksler på spisskompetansen vi har i kraft av over 2.000 med- arbeidere i Norge og 300.000 globalt. Da vil det alltid være noen som har inngående kunnskap om nettopp din konkrete problemstilling, både lokalt og nasjonalt, sier Larsen.

TIDLIG INTERESSERT
Hennes fascinasjon for bærekraft vokste frem på videre- gående da hun jobbet frivillig som juniorrådgiver for FNs barnekonvensjon i Ungdommens rettighetsorgan i Plan Norge. I dag har Larsen en bachelor i stats- vitenskap og en master i teknologi og innovasjon.

I tillegg har 30-åringen erfaring fra Egga Utvikling i Vesterålen, næringsseksjonen i Nordland Fylkes- kommune og Avisa Nordland. Hun har også jobbet som praktikant på den norske ambassaden i Tanzania:

 – Der fikk jeg virkelig opp øynene for hvorfor det er så viktig å jobbe med bærekraftsmålene. Dette vil sikre mer sosial rettferdighet og bidra til å løse klimakrisen og naturkrisen som rammer millioner av mennesker og dyr.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER
Hvilket er nettopp det Larsen får muligheter til hos PwC:

– Vi ser at stadig flere nyutdannede er på jakt etter
en arbeidsgiver som kan tilby en meningsfull hverdag og som selv går i spissen for å gjøre en forskjell. PwC har selv satt seg som mål å bli klimanøytral innen 2030 og vi skal hjelpe andre i samme retning, sier Bjerga Waagen.

– I Bodø er PwC også en stolt samarbeidspartner i nettverket KRAFT, som vi mener gjør en viktig jobb for å øke kompetansen og arbeidet med bærekraft i regionen, avslutter Larsen.

Du kan leser mer om PwC her.