SIGNALBYGGET: REAL Eiendomsforvaltning har ansvaret for drift og vedlikehold av «The Storm» i Bodø. – Vår jobb er å sørge for at alt fungerer knirkefritt, 24/7, sier driftstekniker Thomas Værang (t.v.) og daglig leder Magne Risvik.

REAL vekst

I løpet av ett år har de gått fra 20 til 33,9 millioner i omsetning. Det er en vekst på 70 prosent. REAL Eiendomsforvaltning har tatt markedet med storm.

– Vi er godt fornøyde og ser på tilbakemeldingene fra kundene at de virkelig setter pris på den jobben vi gjør, sier daglig leder Magne Risvik.

Og jobben omfatter etter hvert ganske mye:

  • Drifts – og vaktmestertjenester
  • Teknisk Forvaltning
  • Økonomisk Forvaltning
  • Administrativ Forvaltning
  • Boligforvaltning

AVANSERTE SYSTEMER

I dagens marked er det ikke slik at en vaktmester bare er en vaktmester. I dag trenger du driftsteknikere med høy kompetanse som deltar aktivt i planleggingen av drift og vedlikehold. Det betyr igjen at du er sikret skreddersydde løsninger som er nøye tilpasset nettopp ditt bygg og din bransje.

Det som stadig blir viktigere er energistyring og energiledelse. Med stigende kraftpriser er det maktpåliggende at du har tilgang til fagfolk som sørger for at bygget ditt er optimalisert med tanke på lavest mulig strømregning.

Saken fortsetter under bildet.

DIGITAL STYRING: Digitale systemer er hjertet i nye næringsbygg. REAL Eiendomsforvaltning har driftsteknikere med høy kompetanse og lang erfaring fra å håndtere disse systemene.REAL Eiendomsforvaltning tilbyr kompetanse, verktøy og systemer for å styre og kontrollere energiforbruket, i tillegg til å forbedre energi- og miljøprestasjon i nye og eksisterende bygg.

NYE OG STRENGERE KRAV

Så er det også slik at det grønne skiftet har slått om takten i forbindelse med innfasingen av det som kalles EU’s taksonomi. Det implementeres nå et nytt felles kriteriesett fra EU for felles forståelse av hva som er bærekraftig innenfor en rekke bransjer. Dette vil gi utfordringer og muligheter for finansiering av nye prosjekter og rehabiliteringsprosjekter i tiden fremover.

- Regelverket vil gi bygg – og anleggsbransjen en bedre verktøykasse for å gi en objektiv rapportering av bærekraft og håndtering av klimarisiko, sier Risvik

HØY BEREDSKAP: Når snøen plutselig laver ned i løpet av natta, er det betryggende å vite at du har egne folk som rykker inn og rydder opp på kort varsel.HAR KJELDSBERG I RYGGEN

Det er med dette som bakgrunn at det er gull verdt å ha en avtale med profesjonelle folk som kan drifte og vedlikeholde byggene dine. REAL Eiendomsforvaltning på sin side, har giganten Kjeldsberg Eiendomsforvaltning i ryggen, noe som igjen borger for kvalitet og tilgang til nasjonal og spisset kunnskap innen absolutt alle områder.

REAL Eiendomsforvaltning vokser stort i Tromsø, hvor de blant annet har ansvaret for SIVA Innovasjonssenter på 30.000 kvadratmeter.

Selskapet har også etablert en egen avdeling på Mo, med tanke på den kraftige satsningen som skal skje der i forbindelse med flyplass og batterifabrikk. Dette da i tillegg til den eksisterende virksomheten som Mo Industripark, og en meget aktiv oppdrettsnæring.

Saken fortsetter under bildet.

RIKTIG BALANSE: – Går man konsekvent etter de laveste byggekostnadene, så vet man at dette vil kunne føre til høyere driftsutgifter. Her må man finne den korrekte balansen, poengterer Magne Risvik.

GRUNDIG PLANLEGGING

Nøkkelen til lave driftsutgifter starter allerede når et nytt bygg skal planlegges. Derfor er det viktig å ha med seg aktører som REAL Eiendomsforvaltning i tidligfasen for et byggeprosjekt.

– Går man konsekvent etter de laveste byggekostnadene, så vet man at dette vil kunne føre til høyere driftsutgifter. Her må man finne den korrekte balansen, poengterer Risvik.

PROFF BOLIGDRIFT

Så er det ikke bare næringsbygg som kan tjene stort på et samarbeid med profesjonelle forvaltere. Dette gjelder i minst like stor grad borettslag og boligsameier.

– Hvis man «utsetter» vedlikeholdet så vil dette straffe seg i lengden hvor regningen blir unødvendig stor. Våre folk kan komme inn og bistå med å sette opp vedlikeholdsplaner slik at disse kan innarbeides i de årlige budsjettene, sier Risvik.

I samarbeid med sitt «søsterselskap» Kjeldsberg Boligforvaltning kan REAL Eiendomsforvaltning tilby en komplett leveranse av administrative tjenester og driftstjenester til borettslag og boligsameier