NYTT BLOD: NOBL rigger skuta for økt vekst. Bare i løpet av 2018 blir det ansatt 14 nye medarbeidere og gjennomsnittsalderen er kraftig synkende. – Vi jobber hardt og målrettet med å styrke kompetansen, som må bli stadig mer spisset og målrettet, sier administrerende direktør Mona Liss Paulsen.

Rigget for vekst

Skrevet for NOBL
05.12.2018 19:35

Økte finansielle muskler, styrket kompetanse og ungt blod gjør at NOBL er rigget for ytterligere vekst.

 – Vi er nødt til å ha en viss størrelse for å få det nødvendige gjennomslaget. Det handler på mange måter om den kritiske massen, sier administrerende direktør Mona Liss Paulsen.

Doblet kapitalen

I 2012 hadde NOBL en egenkapital på 78 millioner kroner, nå er den oppe i 150 millioner kroner. Bare i løpet av 2018 blir det ansatt 14 nye medarbeidere og gjennom- snittsalderen er kraftig synkende.

Saken fortsetter under bildet.

SNART KLART PÅ REINSLETTA: Nå er det like før NOBL legger ut det nye prosjektet på Reinsletta for salg. Her kommer det 85 boliger

Samtidig jobbes det hardt og målrettet med å styrke kompetansen, som må bli stadig mer spisset og målrettet. 

– Vi ser at behovet for våre forvaltningsprodukter bare øker og da trenger vi alt fra jurister til økonomer, ingeniører og it-folk, sier Paulsen.

Stadig større ansvar

Forvaltningsproduktene er en portefølje med ulik bistand som boligselskapene kan benytte seg av. For ansvaret og kompleksiteten som følger med et styreverv i et bolig- selskap har aldri vært større. Velges du til styret i Ramsalt, skal du plutselig forvalte en bygningsmasse til en verdi av 500 millioner. Da sier det seg selv at det kan være lurt å få faglig bistand.

Saken fortsetter under bildet.

SENTRUMS-LØFT:  Storgata i Bodø skal det skje store ting og NOBL kommer inn med hele 54 nye leiligheter.

En viktig del av dette er en økende grad av digitalisering. Her legges det hele tiden vekt på at brukergrensesnittet skal være intuitivt og gjøre hverdagen så enkel som mulig for det enkelte medlem og det enkelte boligselskap.

Tunge sentrumskunder

Nå er det ikke bare NOBL’s 261 forvaltede bolig- selskaper som får økonomisk, teknisk og juridisk bistand. En rekke av de større leilighetskompleksene i Bodø har tegnet en forvaltningsavtale, slike som Bodø 360, Byparken, Meierikvartalet og Bryggerihagen.

I fjor fusjonerte NOBL med Lofoten Boligbyggelag, noe som førte til at selskapet er det største boligbyggelaget i Nordland med mer enn 16.000 medlemmer og 7.297 forvaltede boliger.

Saken fortsetter under bildet.

SENIOR-FOKUS: NOBL går i spissen for å skape et enda bedre tilbud til seniorene og på Tverlandet skal det bygges 20 boliger spesialtilpasset denne gruppen.

– Vi er så heldige at vi ikke har noen eiere som krever utbytte av driften, dermed kan overskuddet pløyes direkte tilbake for å skape et enda bedre tilbud, og flere boliger til medlemmene, sier Paulsen.

Spennende prosjekter

Parallelt med styrkingen av forvaltningsproduktet, så jobber NOBL aktivt ute i markedet for å bygge flere boliger.

Per nå er de i full gang med en rekke spennende prosjekter:

  • Reinsletta med 85 boliger der salget startersnart
  • 20 seniorboliger påTverlandet
  • 29 utleieboliger påAlstad
  • NyttboligprosjektiOsanpolleniSvolvær
  • Nytt seniorprosjekt iKabelvåg
  • 54 nye leiligheter i Storgata i Bodø
  • Rønvikveien i Bodø i samarbeid med Coop Nordland

Storby-synergi

En annen, og viktig fordel for NOBL, er storbysamarbeidet, hvor selskapet jobber tett sammen med kollegene i Bergen, Oslo og omegn, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Tromsø og Harstad.

Dette gir både en ekstra synergi som aktør i markedet og det sørger for at medlemmene kan dra nytte av sitt NOBL-medlemskap hvis de skal skaffe seg en bolig i en av disse medlemsbyene.