Så mange unge må ha hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet

Mange nordmenn er hvert år ute på boligmarkedet i jakten på sin første bolig, eller en ny bolig. Det er imidlertid ikke alle som er klare over alle kriteriene som stilles fra banken.


For å kunne få et boliglån må du blant annet ha en god betjeningsevne, betalingsvilje, sikkerhet for lånet og egenkapital. Bankene i Norge reguleres av Boliglånsforskriften, noe som betyr at:

Må sitte igjen med nok penger etter finansiering av alle utgifter

Du ikke har mulighet til å låne mer enn fem ganger din inntekt. Dette punktet inkluderer også studielån og forbrukslån. Du må kunne en renteoppgang på fem prosentpoeng på lånet banken innvilger deg. Du må ha minst 15 prosent egenkapital til boligkjøp, med mindre du kan stille med en kausjonist.

Må sitte igjen med nok penger etter finansiering av alle utgifter

Din faste inntekt er nødt til å tilsi at du kan betjene lånet du får, også dersom renten blir økt med fem prosentpoeng. Bankene ser på om en lånekunde har igjen nok penger til å betale renter og avdrag etter at alle faste utgifter er betalt.

Betalingsviljen blir også sett på. Det er på ingen måte gitt at man får boliglån selv om man kan skilte med høy nok inntekt. Dersom man ikke betaler regningene sine vil man få avslag for manglende betjeningsvilje. Dette vil blant annet bli avslørt i en kredittsjekk som alle banker gjennomfører før et lån kan innvilges.

Ved et eventuelt boligkjøp må man altså skilte med minst 15 prosent i egenkapital dersom man ikke har en kausjonist. Det betyr at boliglånet man søker om, ikke kan overgå 85 prosent av det boligen koster. Ved kjøp av sekundærbolig er kravene til egenkapital noe annerledes, her må man ha minst 40% i Oslo og 25% i resten av Norge.

Penger på BSU-konto kan brukes som egenkapital til et boliglån, dette til tross for at kontoen ikke avsluttes. 

Flere står uten egenkapital ved kjøp av bolig

Mange jakter sin første bolig rett etter endt skolegang, ofte uten å ha spart opp nok penger. Uavhengig av årsaken til dette, kan man fortsatt skaffe seg bolig.

Her er det ofte en kausjonist som bidrar til innvilgelse av boliglån. Dette kan være foreldre, søsken eller besteforeldre som har mulighet til å stille med fast eiendom som sikkerhet for lånet, i tillegg til boligen som kjøpes.

I Oslo får blant annet halvparten av unge i 20-årene hjelp av foreldre til å komme seg inn i boligmarkedet. I resten av landet får 2 av 5 tilsvarende hjelp, kan E24 avsløre.

Skulle lånet bli misligholdt, vil det imidlertid være kausjonisten som må stå ansvarlig. Da kan banken kreve inn verdiene som regnes som sikkerhet for lånet.

Det finnes også et annet alternativ. Man kan for eksempel få med seg en person som medlånetaker på lånet. Da står ikke vedkommende som eier av boligen, men må likevel stå ansvarlig for deler av lånet som er nødvendig for å kjøpe boligen. Dette er et alternativ som gjør at lånets ramme strekkes ytterligere, selv uten tilstrekkelig egenkapital.

– Noen mangler egenkapital og trenger derfor en kausjonist. Andre har ikke høy nok inntekt og trenger en medlåntaker. Mange har verken tilstrekkelig egenkapital eller høy nok inntekt og trenger da en kombinasjon av disse, forklarer Madelen Dørmenen i DnB på bankens nettsider.