STOR INNSATS: Hver dag er fagfolkene hos Arva i full sving. De kan vise til et selskap med en pålitelighet på 99,8 prosent. Foto: ARVA

Sammen for et
elektrisk Nord-Norge

Det grønne skiftet skaper et gigantisk behov for mer strøm. For Arva blir dette en historisk utfordring.


– Vi har brukt 110 år på å komme opp til en årlig produksjon på 800 megawatt i Nordland og Troms. For de ti nestene årene er det meldt inn behov for 2.000 megawatt. Da sier det seg selv at vi står overfor en formidabel utfordring, sier administrerende direktør Eirin Kjølstad i Arva AS.

Arva AS er resultatet av en fusjon mellom Troms Kraft Nett og Nordlandsnett i 2000, noe som skapte et nettselskap som er det sjette største i Norge. De har 120.000 kunder, 220 medarbeidere og 15.385 kilometer med kraftlinjer. Med på eiersiden er også Dragefossen AS.

Saken fortsetter under bildet.

STABILT OG SIKKERT: – Vi skal utvikle og drifte en stabil og sikker strømforsyning, noe som er en grunnleggende forutsetning for en videre utvikling av Nord-Norge, sier administrerende direktør Eirin Kjølstad i Arva AS.

SOLIDE RESULTATER

Navnet Arva stammer fra nordsamisk og betyr energi og viljestyrke.

– Når vi kan vise til en pålitelighet på 99,8 prosent, så viser det at folkene vår gjøre en stor innsats hver dag, hele året, sier Kjølstad.

Men, som nevnt, den kommende elektrifiseringen vil kreve mye. Bare i perioden 2023-2027 forventes det investeringer for 4,6 milliarder kroner. Dette skyldes at biler, båter, busser og etter hvert anleggsmaskiner skal gå på strøm. Det kommer ny, «grønn» industri som krever massive leveranser av kraft.

Saken fortsetter under bildet.

HØY BEREDSKAP: Montører ut på feilretting. Uansett vær, storm eller stille, Arva stiller opp. Foto: Arva AS

TETT OPPFØLGING

Nøkkelen til å kunne håndtere det store investerings- behovet er i hovedsak tre faktorer:

  • Utnytte nettet best mulig
  • Forlenge levetiden på nettanlegg
  • Risikostyrt vedlikehold basert på tilstandsdata

– Så vet vi av erfaring at det kan blir en flaskehals med tanke på konsesjoner og kapasiteten hos entre- prenører og leverandører, sier Kjølstad.


PÅ PIONÉRENES SKULDRE
Så er Arva og samtlige medarbeidere veldig klare over hva som er samfunnsoppdraget:

– Vi skal utvikle og drifte en stabil og sikker strømforsyning, noe som er en grunnleggende forutsetning for en videre utvikling av Nord-Norge, understreker Kjølstad.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG VEDLIKEHOLD: Arbeid på travers mens spenningsførende kraftlinjer er løftet opp av en hjelpemast. På den måten trenger Arva ikke koble fra strømmen, men får likevel utført viktig vedlikehold. Foto: Arva AS
For Arva er tuftet på en lang og ærerik tradisjon. De står på skuldrene til kraftpionérene - de som hadde visjoner og stakk ut kursen. Dette er historien om hvordan lokalt eierskap ble prioritert gjennom kommunale og fylkeskommunale eiere.


MÅ JOBBE SMARTERE

For å kunne jobbe smartere og bedre har Arva et kontinuerlig fokus på forskning og utvikling. I 2021 var Arvas forskningsinnsats i NVE-godkjente prosjekter på cirka 4,4 millioner kroner.
Innovasjon blir enda viktigere framover i lys av det grønne skiftet.

Saken fortsetter under bildet.

SMARTE LØSNINGER: På Senja har Arva i samarbeide med flere utviklet smarte batteriløsninger for å trygge og sikre strømtilførselen.  Foto: JOHANNES FJELL HOJEM, UIT

– Gitt etterspørsel av energi og temposkiftet vi møter er det viktig å utnytte nettet på best mulig måte. Anerkjennelsen av at energietterspørsel ikke bare kan møtes med nye kraftnettutbygginger gir mulighet til å utvikle verktøykassen til Arva og andre nettselskaper.

– Digitalisering knyttet til AMS-målere og nye sensorer i nettet, samt automatisering er kjernen til disse nye verktøyene. Dette vil bidra til å redusere klima- og natur påvirkning, samt øke vår effektivitet og redusere nettleie for våre kunder, avslutter Eirin Kjølstad.

Du kan lese mer om Arva her.