Motivert stab: De ansatte på Bølgen gleder seg til å gå på jobb – hver eneste dag. F.v. Demenssykepleier Suvi Paulsen, kreftsykepleier Benedikte Olaussen, fysioterapeut Bård Brekkan, avdelingsleder Gøril Johnsen, kreftsykepleier Linda Therese Rathe og lege Mariann Isachsen.

Sammen for livet

Skrevet for Bodø kommune

Under mottoet ”Hele mennesket – hele tiden” har avdelingen Bølgen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kraftsamlet alle faggruppene for å gi et komplett tilbud.

 Ordene på veggen sier egentlig alt når du kommer inn på Bølgen:

Tillit, kompetanse, trygghet, verdighet og samarbeid.

Akutt og lindrende

Avdelingen har seks kommunale akutte døgnplasser og fem plasser er reservert for lindrende behandling.

– Målet vårt er at både pasienter og de pårørende skal bli sett. De skal få omsorg, samtidig som det er rom for refleksjon, samtaler og ettertanke, sier avdelingsleder Gøril Johnsen.

Saken fortsetter under bildet.

Synlig bevis: Visjonen for Sølvsuper står skrevet på veggen slik at alle skal huske hva som er viktig.

Verdig slutt

De lindrende plassene brukes for å skape en verdig avslutning for døende pasienter. I dag er dette i all hovedsak kreftsyke. Men tilbudet brukes også som en løsning for personer med sterke smerter eller som trenger å bygge seg opp etter en alvorlig sykdom eller operasjon.

Akuttplassene er det fastlegene eller legevakta som kan disponere. Dette betyr at man avlaster sykehuset når det gjelder personer som er for syke eller skadde til å bli sendt hjem.

Saken forsetter under bildet.

Fristende måltid: – Vi legger ned mye innsats i å lage god og visuelt attraktiv mat, forteller diabetessykepleier Siw Nordvik.

Unik integrering

Det banebrytende ved Bølgen er den tette integreringen av ulike fagfelt. Her har Bodø og Sølvsuper gått i spissen og nå vil blant andre Tromsø kommune komme på besøk for å lære mer om hvordan helse- og velferdssenteret har tenkt rundt måte de driver tilbudet.

– Vi har fått til en unik fagmiks hvor vi har spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, fysioterapeut og ergoterapeut, forteller Johnsen.

I tillegg har avdelingen samarbeid med prestetjenesten, palliativt team ved Nordlandssykehuset og de tilbyr også frisør og fotpleier for de som trenger det.

Saken fortsetter under bildet.

Konstant dialog: – Det er veldig bra at vi hele tiden kan snakke sammen på tvers av fagfeltene sier kreftsykepleier Benedicte Olaussen (t.v) og lege Mariann Isachsen.

Viktig å snakke sammen

– Styrken ved dette er at vi hele tiden kan snakke med hverandre og søke råd, sier kreftsykepleier Linda Therese Rathe.

Avdelingen legger også stor vekt på at maten skal være en trivselsfaktor og det jobbes kontinuerlig med å legge forholdene best mulig til rette for de pårørende. Da også barn, barnebarn og oldebarn.

Saken fortsetter under bildet.

Stolt leder: – Vi har en utrolig flink, sammensveiset og lojal gjeng med medarbeidere som skaper et helt unikt tilbud, sier avdelingsleder Gøril Johnsen.

Høy prioritet

– Når en pasient er inne i livets siste fase, er familie og venner svært viktig. Dette er noe vil hele tiden har meget høyt på prioritetslisten, sier Johnsen. 

Når alt kommer til alt, handler det om å gi en opplevelse av høy livskvalitet til tross for alvorlig sykdom og sørge for verdighet og samhandling i avdelingen og mellom tjenestenivåene.