FRA HELSE TIL DATA: Benedikte Dyrhaug Stoknes er ansatt som konsulentleder hos Atea og kommer fra Nordlandssykehuset. – Jeg har en sterk tro på at hvis du skal skape endringer, så trenger du samlende ledere og kreative medarbeidere.

–⁠ Sammen kan vi
skape det umulige

Hun har jobbet med luftvernmissiler og i akuttmottak. Nå skal Benedikte skape optimale arbeidsvilkår for Norges beste IT-konsulenter.


– Jeg kunne aldri ha funnet en bedre skole enn Luftforsvaret. Tjenesten i Luftvernbataljonen ga meg kunnskap som vil vare livet ut.

Det sier Benedikte Dyrhaug Stoknes, nytilsatt konsulentleder hos Atea i Bodø. En IT-gigant med visjonen «The place to be» - Stedet å være.

LEDELSE OG ANSVAR

For Dyrhaug Stoknes var det forblåste Keiservarden i nådeløse kuldegrader som var det første stedet å være. Som sersjant og løytnant i Luftvernbataljonen lærte hun fra dag én hvor viktig det var med samhold og sjekklister. To ting som skulle følge henne videre i yrkeslivet. Tett fulgt av to andre ord: ledelse og ansvar.

Saken fortsetter under bildet.

SPENNENDE JOBB: Benedikte Dyrhaug Stoknes stortrivdes som befal i Luftvernbataljonen. – Det var krevende men også veldig givende. Foto: Privat

– Som leder må du motivere, ikke beordre. Du må bygge tillit og skape et sammensveiset team. Som ung offiser med ansvar for soldater og høyteknologisk materiell var det viktig å være faglig trygg og tydelig - men ydmyk. 

LIVREDDEREN

Til sjuende og sist handler det om liv og helse. Hvilket da også ble neste trinn på en noe uvanlig karrierestige:

– Jeg ville bli sykepleier.

Med kontrollen over en NASAMS-launcher med seks missil var oppdraget å beskytte og redde liv til kollegene på bakken. Som sykepleier på akuttmottaket var jobben den samme: Redde liv.

Og det var der det begynte. Det som skulle bli en lang og interessant reise hvor det overordnede budskapet var pasientsikkerhet.

Saken fortsetter under bildet.

LIVSVIKTIG SAMSPILL: Gjennom sine år i helsevesenet hadde Dyrhaug Stoknes et brennende ønske om å bidra til at medarbeiderne gjorde hverandre gode. Her som konferanseleder i 2019 da man annonserte 2020-versjonen hvor temaet var regional pasientsikkerhet. Foto: Privat

SIKKERHET – I SYSTEM

Treningen fra Luftforsvaret kom godt med. For Dyrhaug Stoknes er en svoren tilhenger av å treffe beslutninger basert på fakta, ikke magefølelsen.

– Triage, sier hun.

Ett fransk ord som betyr forskjellen på liv og død. Ett ord som dekker et sammensatt fag som til slutt skal sette helsearbeidere i stand til å prioritere hvem som skal hjelpes først. Og hvem som blir nummer to og tre i køen – i akuttmottak eller på et skadested.

Det er her «sjekklistene» fra Forsvaret kommer inn i bildet. Sammen med sine kolleger gikk Dyrhaug Stoknes i spissen for å ta i bruk et standardisert system for triage. Slik at pasientene ble vurdert likt – gang etter gang.

Saken fortsetter under bildet.

STOLT OG YDMYK: – Jeg var stolt over jobben i Forsvaret, jeg var stolt over å få jobbe i helsevesenet. Nå er jeg stolt og ydmyk over å få lov til å være med på en digital utvikling som virkelig kan gjøren en forskjell, sier Benedikte Dyrhaug Stoknes.

Dette ble startskuddet for nye og større oppgaver:

  • Fagutviklingssykepleier
  • Leder for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
  • Kvalitetsleder i Kirurgisk klinikk
  • Assisterende klinikksjef i Kirurgisk klinikk

Ulike jobber, men de innebar en enkelt faktor; et brennende ønske om å gjøre hverandre gode!

TRYGGHET TRUMFER ALT

Redselen for å gjøre feil kan noen ganger stå i veien for å gjøre forbedringer. Derfor må vi skape trygghet for at den enkelte blir ivaretatt, og tillit til at vi blir bedre sammen når vi snakker om det. Det er menneskelig å feile og bare ved å erkjenne dette kan risikoen for feil reduseres.

Benedikte har jobbet mye for å bidra til å skape en kultur for læring. De gangene noe går galt, må vi ha gode systemer som gjør at tar vare på de som er involvert der og da, og som i etterkant kan trekke lærdom fra erfaringene.

– I en lærende kultur leter man ikke etter syndebukker. Vi kan alle trå feil, og derfor har vi et ansvar og en interesse for å bygge systemer som ivaretar også de menneskelige aspektene ved arbeidslivet.

DEN VIKTIGE BALANSEN: Travle dager på jobb gjør at du også trenger å hente krefter på fritiden. For Benedikte Dyrhaug Stoknes er naturen en helt sentral del av l livet. Foto: Privat

– Til sjuende og sist handler det om et genuint ønske om å bidra til at teamet eller organisasjonen jobber sammen og løser oppgavene sine på en god måte. De fleste inngår i fellesskap der helheten er større enn oss selv, men hver bit er fremdeles viktig. Vi blir alle den beste versjonen av oss selv når vi er blant folk som vil oss vel.

EKTE YRKESSTOLTHET

Soldater og offiserer har uniform. Sykepleiere og leger har uniform. For Dyrhaug Stoknes er det mange likhetstegn mellom de disse profesjonene. Noe som koker ned til selve DNA’et i jobbene:

– Offiser er ikke noe du gjør, det er noe du er. Det samme gjelder helsevesenet. Sykepleier er noe du er.

Men så var det Atea da? Hvordan går du fra luftvern til pasientsikkerhet og over til data? Kanskje ligger noe av forklaringen innebakt i ett av mottoene til Atea: «Fremtiden er ikke bare noe som skjer. Den er noe vi skaper».

– Da tilbudet kom ble jeg jo litt i tvil. Skulle jeg flytter over i en helkommersiell bransje?

Saken fortsetter under bildet.

 VIKTIG SIGNERING: – Vi er veldig fornøyd med at vi har fått Benedikte Dyrhaug Stoknes med på laget vårt. Hun kommer til å tilføre oss spisset kompetanse innen ledelse, kvalitetssikring og endring, sier leder for Atea Nordland, Roger Hansen.

NY JOBB – SAMME VERDIER

Dog, etter noe betekningstid sa hun ja. Det var verdier hos Atea hun kjente seg igjen i:

  • Fremtidsrettet
  • Ansvarlig
  • Nysgjerrig

Nok en gang handler det om å redde og sikre. Verdier, data og folks hverdag. Når Atea går i spissen for å utvikle velferdsteknologi, så er dette noe du selv kommer til å møte den dagen du blir gammel. Eller syk. Hun trekker spesielt frem selskapets satsing på bærekraft som meningsfylt. Slik sett går det fortsatt en rød tråd gjennom karrieren til Dyrhaug Stoknes.

– Jeg kan veldig lite om koding og gigabyte. Men det er heller ikke jobben min. Som konsulentleder skal jeg legge til rette for at medarbeiderne våre trives på jobb og har en spennende arbeidshverdag med gode utviklingsmuligheter.

For hvis du skal finne én definisjon som passer på Benedikte Dyrhaug Stoknes, så er det dette sitatet:

– Sammen kan vi skape det umulige.

Saken fortsetter under bildet.

STORTRIVES I NATUREN: Når hun skal lade batteriene henter hun gjerne overskudd fra naturen og kajakken. Foto: Privat

– JEG ER MAMMA

Men hvem er hun sånn helt egentlig? Benedikte Dyrhaug Stoknes. Jenta som elsket fotball og fysisk aktivitet i oppveksten? Som i dag henter overskudd fra naturen og kajakken?

– Først og fremst er jeg mamma. Det er den rollen som virkelig har definert meg. Med tre barn og tre bonusbarn føler jeg meg privilegert som får lov til å vise omsorg og ta del i livet til mine nærmeste.

Så da er det kanskje ikke så rart at hun valgte Atea. Et selskap som har fellesskapet som et sentralt mantra. Hvor én av verdiene er følgende:

«Sammen utforsker vi det vi ikke kan. Sammen søker og deler vi kunnskap. Sammen utfordrer vi oss selv og andre.»

Fakta:

Atea er et IT-selskap med 22 kontorer, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Sammen med sine kunder og partnere, bygger 1650 medarbeidere Norge med IT. Du finner også Atea i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.

Du kan leser mer om Atea her.