IDYLLISKE OMGIVELSER: Gården til familien ligger idyllisk plassert på Engeløya i Steigen. – Det å være bonde gir litt ekstra mening med livet, sier Pernille Bakken.

Satser for fullt
på en grønn fremtid

Hun er vokst opp i fjøset. Nå vil Pernille Bakken (26) ta arven fra seks generasjoner videre, inn i en bærekraftig fremtid.


– Dette er jobb, hobby og livsstil vevd så tett sammen at det tidvis er vanskelig å definere hva du driver med akkurat nå, sier Pernille.

Men det som er lett å definere, er at matsikkerhet blir stadig viktigere. Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser, økende råvarepriser og stigande uro i Europa har satt temaet høyt på dagsorden. For en nasjon er det maktpåliggende at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat - også i krisetider.

Saken fortsetter under bildet.

FAMILIE-BEDRIFT: Mamma og pappa Johnny Hansen og Solbjørg Bakken er glad for at datteren Pernille har lyst til å overta og drive gården videre

Og maten, den produseres blant annet her - i Steigen. Septembersola sprer et himmelsk lys over Engeløya. I bakgrunnen troner maleriske Mjeldtinden. Der ute i havet - den lyseblå Lofotveggen. På Bøsand skal poteten opp av jorda - siloen er lagt.

– Valget om å satse som bonde ble nok tatt ganske tidlig, sier Pernille.

HESTER SOM HOBBY

Hun er utdannet agronom fra Kleiva, jobber som avløser og semintekniker, bidrar på familiegården, og har sin egen lille rideskole.

– Det er vel kanskje dette som må defineres som hobbyen, selv om det dreier seg om sju hester.

Saken fortsetter under bildet.

EGEN RIDESKOLE: Pernille Bakken har sin egen, lille rideskole for lokale barn. Da med den sjarmerende ponni-rasen Gotlandsruss.

Og det er ikke hvilken som helst rase, det er Gotlandsruss, en ponni som jobbet inne i trange og lave gruveganger.

Det er foreldrene Johnny Hansen (53) og Solbjørg Bakken (54) som startet drifta på gården i 1988. Da hadde den ligget brakk siden 1972. De har bygget opp bruket, bygg for bygg, jorde etter jorde. I dag har de en melkekvote på 400 tonn, i tillegg til kjøttproduksjon og et tredvetalls Steigar-sauer. De har fire barn, døtrene  Ida, Stina, Pernille og Regine.

Saken fortsetter under bildet.

GODT HUMØR: Det kan bli lange dager, men humøret er alltid på topp hos Johnny og Solbjørg.

ALLTID PÅ JOBB

Den teknologiske utviklingen har vært rivende, nå dreier den  seg om melkeroboter, fôringsautomater, fôrkvern og mekanisk utlegging. Men midt inne i alt av teknologi, det er kunnskap, erfaring og lidenskap som skaper høy kvalitet og god dyrevelferd.

– Dette er en 24/7 jobb, du må like det, sier Solbjørg.

Selv tar hun aldri kveld før hun har vært innom fjøset en siste runde ved 22-tiden. Da sjekkes alt fra småkalver og brunst, til drikkekar. Det er alltid tusen detaljer som skal passes på.

Saken fortsetter under bildet.

EFFEKTIV FREMKOMST: En ATV er greit å ha når avstandene blir store. Her er Johnny Hansen på vei ut til en ny oppgave.

Med en såpass stor gård følger det også en stor maskinpark. Det handler om å holde investeringene på rett nivå, slik at utstyret bidrar til verdiskaping uten å skape for store poster i utgiftsregnskapet.

Det handler også om å tenke langsiktig, spille på lag med naturen og dyrene. Derfor har man på denne gården gjeninnført den klassiske utesiloen. Det betyr mindre bruk av plast til rundballer og mindre kjøring. Noe som igjen reduserer drivstofforbruket og CO2-utslipp.

Saken fortsetter under bildet.

MILJØVENNLIG LØSNING: På gården har de murt opp store utendørssiloer - nært fjøset. Det betyr mindre kjøring og mindre plastbruk enn hva som kreves hvis alt legges i rundballer.

ET LIV MED MENING

Pernille finner stor mening i å forvalte det arbeidet flere generasjoner har lagt ned. 

– Det eksisterer ikke to like dager. På ti minutter kan du gå fra å være mekaniker til å fungere som jordmor. Du har ingen sjef over deg, du står helt fritt til å planlegge arbeidsdager og uker. Du får være ute i naturen, glede deg over at ting vokser og gror. Så kjenner du selvfølgelig på en stor og dyp kjærlighet til alle dyrene på gården. De er jo de som er det bankende hjertet.

Saken fortsetter under bildet.

FANT TONEN: Bedriftsrådgiver Silje Beate Askvik fra SpareBank 1 Nord-Norge kommer selv fra gård og fant friskt tonen med Johnny Hansen

Som gårdbruker er du ansvarlig for en tidvis stor bedrift og da er det gull verdt å han en solid bank i ryggen. En lokal bank hvor du kan bygge personlige relasjoner.

EN GOD SPARRINGSPARTNER

– Vi har fått veldig fin hjelp av SpareBank 1 Nord-Norge. De har vært en verdifull sparringspartner når vi vurderer nye utbygginger og andre endringer i driften, sier Johnny.

Saken fortsetter under bildet.

RETT I POTETOPPTAKINGEN: Da bedriftsrådgiver Silje Beate Askvik fra SpareBank 1 Nord-Norge kom på kundebesøk på Engeløya, hev hun seg like godt med i potetopptakingen sammen med Solbjørg Bakken.Denne dagen har han og Solbjørg besøk av bedriftsrådgiver Silje Beate Askvik, fra SpareBank 1 Nord-Norge sitt kontor på Fauske. Og du skjønner at de har valgt riktig rådgiver når hun uten å nøle napper tak i et grev og hiver seg med i potetopptakingen.

– Vakkert, konstaterer hun og løfter frem gylne mandelpoteter.

Askvik har selv vokst opp på gård, og vet det meste om hva som er viktig for at en gårdbruker skal få til en optimal produksjon.

Saken fortsette under bildet.

GODT DYRESTELL: – Jeg kikker alltid litt ekstra til kalvene, de er jo den neste generasjonen, sier Solbjørg Bakken. Her sammen med bedriftsrådgiver Silje Beate Askvik fra SpareBank 1 Nord-Norge.

DE VIKTIGE DETALJENE

– Jeg tror nok det er en fordel, ja. Det å være bonde i dag stiller store krav over et bredt spekter, både landbruksfaglig og økonomisk. Da er det greit å vite hvor skoen trykker, for å si det slik.

Johnny Hansen og Solbjørg Bakken er på sin side meget godt fornøyd med både rådgiveren sin og SpareBank 1 Nord-Norge:

– Det blir noe spesielt når du har en bank med lokal tilhørighet. De kjenner folket, landskapet og næringslivet. Det er mange brikker som skal stemme i puslespillet som til slutt skal gå opp.

FORNØYDE DYR: Dyrene på gården koser seg ute i et mildt høstvær.