SKAPER SYNERGIER: Både Salten Aqua og SpareBank 1 Nord-Norge jobber hardt for å skape utvikling, bolyst og arbeidsplasser. Det nye anlegget til Salten Smolt er et veldig synlig bevis på nettopp dette. Fra venstre Jarle Solemdal, administrerende direktør i Salten Aqua-gruppen, Geir Wenberg, styreleder i Salten Smolt, Trine Gansmoe, kundeansvarlig og bedriftsrådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge og Børge Andreassen, daglig leder i Salten Smolt.

Satser lokalt
med globalt marked

Når Salten Aqua-gruppen investerer 600 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i lille Breivik i Salten, er det beviset på ei oppdrettsnæring som skaper lokal bærekraft.


– Nå har vi full kontroll over alle leddene i produksjonen. Det er helt avgjørende for at vi kan levere fersk laks til markedet hver dag, hele året, sier styreleder Geir Wenberg i Salten Smolt.

Han har jobbet for nettopp dette i mange år og nå er den siste brikken på plass.

NYE MULIGHETER

Det er et imponerende anlegg som nå står ferdig i Breivik, med sine 9.000 kvadratmeter. Det er støpt ca. 6.000 kubikkmeter med betong, og benyttet rundt 800 tonn armering.

Saken fortsetter under bildet.

 STARTEN PÅ NOE STORT: De er små, men skaper store verdier. Daglig leder i Salten Smolt, Børge Andreassen studerer noen av de 5,5 millioner yngel som svømmer rundt i det nye anlegget til Salten Smolt i Breivik i Salten.

Det nye anlegget er basert på RAS-teknologi hvor man bruker resirkulert vann i produksjonen. Det har mange fordeler.

– Vi har fått en helt annen fleksibilitet med tanke på hvilke størrelser på fisken vi kan tilby kundene våre. Det er gull verdt, sier Børge Andreassen, daglig leder i Salten Smolt.

To klekkerier og fem RAS-avdelinger er på plass. Etter nyttår har det vært flere innlegginger av rogn og innsettelse av yngel, og alle avdelinger er nå tatt i bruk.

Totalt 5,5 millioner yngel svømmer for tiden rundt i det nye anlegget og produksjonen av ferdig fisk i året blir nå tredoblet fra 400 tonn til 1.200 tonn

LOKALE TALENTER

For ett år siden jobbet det ni personer ved Salten Smolt. I dag er det 20 medarbeidere. Dette er en blanding av høyt utdannende personer med spisset kompetanse, og lokal rekruttering.

Saken fortsetter under bildet.

DEN SKAL TIDLIG KRØKES ... : Kristoffer Pedersen fikk sin første arbeidserfaring som utplassert 15-åring. Nå styrer han vaksinedekket hos Salten Smolt.

Kristoffer Pedersen er et godt eksempel i så måte. Han var utplassert som 15-åring, fikk sommerjobb, tok yrkesfag, ble lærling og sikret seg fagbrev.

– Vi ansatte ham uten å ha en ledig jobb. Like etterpå var det en som sluttet og alt falt på plass, sier Andreassen.

I dag leder Pedersen arbeidet på vaksinedekket hos Salten Smolt.

Omsorgen for medarbeiderne har vært et viktig tema for det nye anlegget, hvor det er bygget egne hybelrom, trimrom og laget en egen stue og kjøkkenavdeling for de som har vakt. Og det er vannbåren varme i alle gulv.

DEN RETTE BANKEN

For å lykkes med det som har vært Salten Aqua-gruppens største innvestering noensinne, må man ha finansielle medspillere på laget. Det fant de hos SpareBank 1 Nord-Norge i Bodø.

– Det handler om gjensidig tillit og personkjemi, sier administrerende direktør Jarle Solemdal.

Saken fortsetter under bildet.

TETT SAMARBEID:  Trine Gansmoe har lang erfaring fra havbruksbransjen, både som rådgiver i banken og fra Innovasjon Norge. Det gjør henne til en god samtalepartner for Salten Smolt og styreleder Geir Wenberg.

Han er overbevist om at det faktum at Salten Aqua-gruppen har lokale eiere, også er viktig i så måte. Styreleder Wenberg er enig:

– Noen ganger kan du ikke kun basere deg på hva et regneprogram eller en teknisk analyse kommer frem til. Du må evne å se menneskene bak prosjektet.

UT MOT HAVET

Og det er nettopp det bedriftsrådgiver Trine Gansmoe i SpareBank 1 Nord-Norge i Bodø gjør. Til tross for at hun er oppvokst på Tverlandet har hun alltid hatt en sterk dragning mot havet. Hun studerte fiskeriøkonomi før hun gikk videre til siviløkonomi, og har mange års erfaring fra havnæringsbransjen.

– Jeg er ikke i tvil om at dette har gitt meg en ekstra innsikt i, og forståelse av, hvilke behov bransjen har, sier Gansmoe.

Hun er bankens kundeansvarlige når det gjelder Salten Aqua-gruppen og innrømmer at det ble noen ekstra møter da det nye smoltanlegget skulle på plass.

– Men det er utrolig givende å få lov til å være med på et prosjekt som dette, med tanke på hvor store verdier som skapes, sier Gansmoe.

FELLES SAMFUNNSANSVAR

Salten-Aqua-gruppen kjenner seg igjen i hvordan SpareBank 1 Nord-Norge drifter.

– Måten de har brukt «Samfunnsløftet» på står det respekt av sier Wenberg.

Han peker på at over 5.000 samfunnsnyttige prosjekter har fått støtte fra SpareBank 1 Nord-Norges «Samfunnsløfte» - altså samfunnets overskudd av konsernets økonomiske resultater.

Hos SpareBank 1 Nord-Norge er de på sin side imponert over det samfunnsansvaret som Salten Aqua-gruppen har tatt.

Saken fortsetter under bildet.

STORT ANLEGG: Med sine 9.000 kvadratmeter er det nye anlegget et stor satsing for Salten Aqua-gruppen.

– Dette er en stor aktør som skaper arbeidsplasser og verdier, men de er også veldig tilstede i de ulike lokalsamfunnene hvor de støtter en rekke lag og foreninger. De er rett og slett med på å skape bolyst på en konkret måte, mener Gansmoe.

EN STOLT NÆRING

Norsk oppdrettsnæring er ung, men har i løpet av sin levetid gjennomgått kvantesprang. Det er ikke så lenge siden av folk kviet seg for å fortelle at de jobbet i næringen.

– I dag kan vi gå med hodet høyt hevet, vel vitende om at vi jobber med noe som er viktig og bærekraftig. Vi ser at rekrutteringen er god. Stadig flere ønsker å ta en utdanning som kan komme oppdrettsnæringen til gode, sier Børge Andreassen.

Nettopp dette er gode nyheter for SpareBank 1 Nord-Norge:

– Vi jobber hele tiden for å skape verdier for kundene våre og på den måten også den landsdelen vi er en del av. Det er dette samspillet som blir til en ekte vinn-vinn situasjon, sier bedriftsrådgiver Trine Gansmoe.

FAKTA:

Salten Aqua-gruppen har når kontroll over hele verdikjeden:

 • Stamfiskproduksjon i Skjerstadfjorden
 • Rognproduksjon i Sørfjorden i samarbeid med Benchmark Genetics
 • Brønnbåtrederi i samarbeid med Nova Sea
 • Slakting på Sørarnøy
 • Foredling på Salten Salmon i Bodø
 • Salg av laks hos Polar Quality
 • Egen merkevare med Nordic Blu

RAS-teknologi

 • Mindre behov for ferskvann
 • Mindre behov for energi til oppvarming av vannet
 • Mer fleksibel produksjon gjennom året
 • Økt vekt på fisken som skal ut av anlegget
 • Reduserer belastningen på miljøet rundt anlegget ved å rense alt avløpsvann
 • Slammet som blir filtrert ut blir tørket og solgt videre, slik at næringsstoffene kan brukes på nytt.