EIERNE: Her er gjengen som skal ta Økoråd Gruppen til nye høyder også i Salten. Fra venstre Lisbet Karlsen (daglig leder og eier), Geir Arne Mathisen (daglig leder i Økoråd Gruppen), Svein Aspmo (rådgiver og eier), Irene Fjordbakk (rådgiver og eier) og Eiolf Steinvik (seniorrådgiver og eier)

Siffo og Økoråd slår
seg sammen

Økorådgruppen er etablert i Lofoten, Vesterålen og Narvik-regionen. Totalt omsetter kontorene for 80 millioner, har rundt 90 ansatte og betjener omlag 2.000 kunder. Nylig er også Siffo AS blitt en del av grupperingen, og sammen går de for gull.


Forretningsmodellen til Økoråd Gruppen er å forene tung fagkompetanse med kunder som er på fornavn med sin regnskapsfører.

- Der passet Siffo fantastisk godt inn i vår profil, sier daglig leder i Økoråd Gruppen – Geir Arne Mathisen.

Nå skal de satse tungt på rådgivning.

- Teknologien har kommet så langt at de fleste egentlig tilbyr det samme i bunnen. Det som er vår profil er at vi skal være nær kunden og nær markedet. Det er da vi kan gi de gode rådene, sier Mathisen.

Han beskriver den tidligere Siffo-gjengen på følgende vis.

- Kompetent, fremoverlent, teknologi-fokuserte og en fantastisk stab.

DE SAMME VERDIENE

Lisbet Karlsen er daglig leder og har vært med på eiersiden helt tilbake til 2001.

- Vi trengte litt tenkepause da vi tok over Økoråd Salten. Men oppdaget fort at Økoråd stod for de samme verdiene som oss. Tanken er at vi skal hente ut noen stordriftsfordeler, slik at vi først og fremt kan konsentrere oss om kundene våre. Bransjen er i endring og sammen med Økoråd Gruppen kan vi ndtere de omstillingene som kommer, sier Lisbet Karlsen.

RUTINERT: Ivar Arne Hansen har hatt en midt sagt solid karriere med tall i Bodø. Nå er 81-åringen klar for nok et eventyr.

 

Totalt er det 19 ansatte i Bodø og i Beiarn – fordelt på 16 årsverk.

- Herav er vi 10 autoriserte regnskapsførere og i tillegg er to av våre unge medarbeidere på tur til å bli autorisert. Vi betjener rundt 350 store og små bedrifter så det er viktig å holde seg oppdatert.

Tidligere var vi en del av Consis, men ved utgangen av 2013 gikk vi ut av kjeden, og i 2014 endret vi navn til Siffo AS.

EN RINGREV I STABEN

Og med på reisen er Ivar Arne Hansen. 81-åringen har gjort det meste med tall i Bodø, og han tenker ikke å gi seg riktig enda.

Yrkeskarrieren startet allerede i 1956. Året Elvis slo gjennom og Grand Prix ble arrangert for første gang. Da trappet også Ivar Arne Hansen opp på kemnerkontoret for å starte i sin første jobb.

Etter det har det blitt en imponerende CV han har skaffet seg. Økonomisjef ved Nordlandssykehuset, Fylkesrevisjonssjef, revisorsjef i banken og statsautorisert revisor.

Men hvor lenge blir du med på laget, Ivar Arne Hansen?

- Så lenge hun vil ha meg med, sier han – og gløtter bort på Lisbet.

ENDRET PROFIL

Siffo-eierne beholder sine eierposter – mens markedsnavnet og profilen endres.

Nå blir vi en del av Økoråd Gruppen. Firmanavnet vil fortsatt være Siffo AS, men markedsnavnet fremover blir Økoråd Salten.

- Vi er fornøyd med å ha Ivar sammen med oss, han sitter på mye kompetansen som han kan bringe videre til sine yngre kollegaer. Men jeg må få presisere at vi også har mange unge og dyktige medarbeidere. Og det er nok disse som skal ta oss inn i fremtiden. 

Bransjen har vært i en rivende utvikling over flere år nå. Vi ønsker den teknologiske utviklingen velkommen og synes det er spennende å få være med på denne reisen. Ved å ta i bruk de nye systemene og gjøre nytte av det teknologien tilbyr, mener vi at vi yter en bedre tjeneste til våre kunder enn tidligere. Nå handler det nok mer og mer om den menneskelige faktoren, være en samtalepartner, faglig kompetanse, og å kunne tilby rådgivning. Derfor mener vi det er en viktig og riktig avgjørelse å bli en del av Økoråd gruppen. Vi får mange gode partnere og sammen sitter vi på kompetansen som kreves, sier daglig leder Lisbet Karlsen.