PÅ GAMLE TOMTER: PwC-direktørene Silja Eriksen og Morten Peters gleder seg stort over å komme tilbake til en offensiv hjemby i kraftig vekst. – Nå ser vi frem til å bli bedre kjent med næringslivet og bidra til fremtidig vekst, sier de to.

– Skal du velge én by å satse i akkurat nå
– så er det Bodø

Skrevet for PwC Bodø
21.12.2018 14:10

De har alltid hatt en drøm om å flytte hjem. Da de samtidig fikk sjansen til å være med på PwCs storsatsing i Bodø og Nordland, var det et tilbud de ikke kunne takke nei til.

– Du kjenner det med én gang du kommer ut av flyet. Lukten av salt hav og optimisme. Forvandlingen i Bodø er til å ta og føle på. Nå hersker det et voldsomt engasjement og en lokal stolthet i byen.

Garvede rådgivere

Morten Peters og Silja Eriksen har begge lang fartstid fra Norges største selskap innen revisjon, rådgivning og juridisk bistand. Silja Eriksen har 13 års erfaring fra PwC Bergen og Trondheim og Morten Peters har mer enn 20 års erfaring fra PwC Oslo. Samlet har de  jobbet med de fleste bransjer som er representert i næringslivet i Nordland.

 – Vi pleier å si at våre kunder dekker spekteret fra børs til katedral, sier Peters.

Saken fortsetter under bildet.

EN BLÅ FREMTID: – Marin sektor kommer til å bli et av de viktigste satsingsområdene i årene som kommer, og der vil vi gjerne bidra, sier Morten Peters.

Og tenker på det faktum at Peters og Eriksens revisjonserfaring strekker seg fra store konsern, via banker til små og mellomstore selskaper og organisasjoner som Kirkens Bymisjon.

Komplekse utfordringer krever breddeinnsikt

Nettopp bredden i porteføljen har gitt Peters og Eriksen en bred erfaring og ikke minst et stort kontaktnett. Begge deler blir helt avgjørende når de nå skal bistå næringslivet og andre kunder i fylkeshovedstaden med å ruste seg for fremtiden.

– Felles for norske virksomheter er at de, enten de vil det eller ikke, er under omstilling. Konkurransebildet er i endring, kundevaner er i endring og alt understøttes av ny teknologi som gjør at tempoet går raskere enn noen gang før. Vi ser at dagens komplekse utfordringer gjerne krever breddeinnsikt, både geografisk og på tvers av fagfelt, sier Eriksen.

 – Og nettopp dette er en av PwCs store styrker. Vi er et bredt kompetansehus, med et stort nettverk. For det lokale næringsliv kan vi tilby kompetanse i krysningspunktet mellom jus, økonomi og teknologi, i kombinasjon med regional kompetanse fra fem kontorer i Nord-Norge, og med kraften fra vårt nettverk om nødvendig, legger Peters til. Bare nord for Trondheim er vi 70 revisorer, rådgivere og jurister som er klare til å bistå.

Saken fortsetter under bildet.

TALENT-JAKTEN: – Skal næringslivet i Bodø lykkes må man beholde de flinke folkene og trekke til seg de lovende talentene, sier Silja Eriksen.

Beholde talentene i Bodø

Det er mange faktorer som spiller inn når Bodøs næringsliv skal styrkes og settes i stand til å vokse videre.

 – Et kritisk moment er å beholde og tiltrekke seg de flinke folkene og de gode talentene enten de kommer rett fra høyskolen eller har erfaring, poengterer Eriksen.

 Verdifull blå åker

Når det gjelder hvilke sektorer som blir sentrale, så er begge enige om at den blå åkeren, marin aktivitet, vil stå høyt på lista.

 – Fiskeri- og havbruksnæringen har et stort potensial og i så måte er jo Bodø også en sentral hub med tanke på kommunikasjon.

 Siden vi har erfaring fra de fleste bransjer, vil våre satsingsområder være alt fra tjenesteyting til reiseliv, industri, eiendom, kraft og finans.

Saken fortsetter under bildet.

MANGE MULIGHETER: Fiskeri og havbruk representerer store muligheter for Bodø, på lik linje med turisme som en økende næring.

 Den gode sparringspartneren

– Vi vil gjerne innta rollen som en sparringspartner, en kunden kan ha tillit til og tenke høyt sammen med. Vårt yrke er veldig sosialt. I tillegg til å besitte den kritiske kunnskapen innen ulike bransjer, er man også nødt til å være en god menneskekjenner, sier Eriksen.

 Målet for PwC er å utgjøre en forskjell. Dette skal blant annet skje ved at arbeidet er tuftet på sentrale verdier som integritet, samarbeid, evnen til å bry seg og bidra med utfordrende tanker og idéer.

 Morgendagens revisjon

– Revisjon er og vil fortsette å være viktig for norske virksomheter. Det handler om å avdekke alle fakta så tidlig som mulig i en prosess, slik at bedriften kan sette inn nødvendige tiltak. Med ny teknologi på revisjonsområdet, frigjøres også mer tid til god rådgivning og sparring med kunden. Den virkelige verdien ligger jo i hvordan man bruker tallene, sier Peters.

 Andre oppgaver som PwC har spesialisert seg på er due diligence ved oppkjøp, fusjoner, skatterett og rådgiving når bedrifter skal ut på eksportmarkedet, samt optimalisering av innkjøpsrutiner.

 –Vi jobber alltid for å skape synergi, det vil si at to pluss to blir fem. Vi skal bidra til at prosesser blir gjennomført kosteffektivt, samtidig som vi hele tiden er en nøytral part.

Norges mest spennende by

I dag er det fire ansatte ved Bodø-kontoret, på nyåret kommer nummer fem.

– Med den veksten vi ser i byen og ikke minst med tanke på de banebrytende prosjektene ”Ny by-ny flyplass” og ”Smart City”, så sier det seg selv at hvis du skal velge én by å satse i akkurat nå – så er det definitivt Bodø, sier Morten Peters og Silja Eriksen.


Les mer om PwC her.