Positiv papirmølle: Det er enorme mengder papir som blir gjenvunnet på anlegget til Iris. – Det er en givende jobb å sørge for et mest mulig miljøvennlig Salten, sier f.v salgskonsulent Erik Johnsen, salgssjef Anne-Line Tverbakk og daglig leder Anders Tverbakk.

Skaper en renere hverdag

Skrevet for Iris Retura

Uansett om det er kiosken på hjørnet eller gigantiske Nordlandssykehuset, Retura Iris sørger for at avfallet blir håndtert trygt og profesjonelt.

 – Vår styrke er at vi er en totalleverandør, fra rådgiving til den siste sluttrunden med gjenvinning, sier daglig leder i Retura Iris, Anders Tverbakk.

Tung kompetanse

Selskapet har en stab med lang erfaring og tung kompetanse:

– Den eldste sjåføren vår er 71 år og har fortsatt ingen planer om å slutte, så det må jo bety at folk trives her, sier salgssjef Anne-Line Tverbakk.

De ansatte har også et tett og varmt forhold til bedriften sin og føler at kundene nesten er en del av familien:

– Sjåførene våre nekter nesten å ta ferie hvis de ikke er sikre på at vikaren kan løse oppgaven 100 prosent, sier Anders.

 Saken fortsetter under bildet.

Lokal skreddersøm

I en hverdag hvor stadig flere bedrifter ser verdien av miljøsertifisering – og hvor kravene hele tiden blir strengere – er valget av avfallsselskap meget viktig.

Så er det ulike ønsker fra bedrift til bedrift. Noen vil at Retura Iris skal gjøre absolutt alt, andre ønsker delløsninger.

– Vi kommer gjerne på befaring og skreddersyr en plan som er tilpasset de lokale forholdene, sier Anne-Line.

Ligger i forkant

Retura Iris har de siste årene jobbet hardt med å oppgradere både utstyr og kjøretøyer. De har et sterkt ønske om hele tiden å ligge i forkant av utviklingen. Som det å teste ut dieselfrie alternativ, med biler som er en hybridversjon eller som går på strøm, eventuelt biogass.

Saken fortsetter under bildet.

Gjenvinning i fokus: – Vi ser at det er en økende interesse i næringslivet for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift. Her kan vi tilby et bredt og fleksibelt sett med løsninger, sier salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

 Ute på anlegget på Vikan er det også gjort en betydelig oppgradering, blant annet for å kunne håndtere metall på en best mulig måte.

­– Det betyr at vi har et strømlinjeformet mottak av alt fra bilvrak til verdifulle metaller som kobber, rustfritt og syrefast stål, understreker Anders.

Digital revolusjon

Retura Iris har også nylig rustet opp hjemmesiden, slik at den blir mest mulig brukervennlig:

– Vi ser at flere kunder ønsker å kunne gjøre mest mulig selv, dette setter dem også i stand til å ordne ting selv om vi har stengt for dagen, sier Anne-Line.

Den digitale teknikken gjør det også lettere å holde styr på avfallshåndteringen og kundene får enkelt tilgang til rapporter og statistikk de trenger for å innfri lovpålagte krav.

Maksimal gjenvinning

Alt arbeidet på Vikan er også rettet inn mot at selskapet hele tiden skal øke graden av gjenvinning, det siste fokuset er på matavfall.

– Det ligger en global tanke bak dette, selv om vi handler lokalt, sier Anders.

Saken fortsetter under bildet.

Moderne bilpark: Retura Iris investerer hele tiden i topp moderne kjøretøyer: – Nå ser vi også på mulighetene for å få flere biler over på strøm eller biogass, sier daglig leder Anders Tverbakk.

Betaler tilbake

Retura Iris er eid av kommunene i Salten og overskuddet går tilbake til regionen. Enten til kommunene eller inn i Irisfondet som støtter en lang rekke med tiltak innen ulike sektorer, fra film til reiseliv og regional næringsutvikling og samarbeid.

I fjor ble det betalt ut hele 3,7 millioner kroner fra dette fondet til allmennyttige tiltak.

Tar samfunnsansvar

– Det er en del av oppdraget vårt å ta et samfunnsansvar og det gjør det også ekstra moro å jobbe her. Vår jobb er å skape en bedre og mer miljøvennlig hverdag for bedriftene – og innbyggerne – i Salten, poengterer Anne-Line.

Retura Iris tilbyr blant annet:

  • Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige løsninger
  • Utleie av containere, komprimatorer, presser og oppsamlingsutstyr
  • Henting av alle typer søppel, inklusivt farlig avfall
  • Henting av løst avfall med skapbil
  • Utarbeidelse av avfallsplaner for byggeprosjekter
  • Veiledning, materiell og opplæring for å hjelpe kundene med å skape gode rutiner for kildesortering.