FAGLIG OPPFØLGING: Sykepleier Ellen Synnøve Pedersen måler blodtrykket til Brith Elinor Hongset. – Hjemmetjenesten gjør en fantastisk jobb, sier Hongset.

Skaper en tryggere hverdag for de eldre

Skrevet for Bodø kommune

En offensiv hjemmetjeneste sørger for en verdig alderdom for Bodøs eldre.

– For ti år siden hadde jeg befunnet meg på et sykehjem, sier Brith Elinor Hongset (78).

Nå kan hun kose seg hjemme i leiligheten, til tross for at hun vært gjennom en omfattende operasjon som krevet medisinfaglig oppfølging.

Sykehus på hjul
I dag er det sykepleier Ellen Synnøve Pedersen som kommer på besøk. Hun og kollegene kan i dag løse en rekke oppgaver som før krevde innleggelse.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR TIL INNSATS: Ellen Synnøve Pedersen er klar for nok en arbeidsdag ute hos brukere. I praksis er det et sykehus på hjul som svinger ut på veien når hun setter seg i bilen.

I praksis er det et lite sykehus som ruller ut på veien når sykepleierne setter seg i bilen for å ta dagens runde.

– For oss er det kjempespennende å få bruke mest mulig av den kompetansen vi sitter på, sier Pedersen.

Skreddersydd omsorg
For å skape et best mulig tilbud, er Bodø kommune i full gang med et prosjekt som heter VIPS. Dette skal sørge for at den enkelte bruker får et skreddsydd tilbud.

Bokstavene i VIPS står for Verdi, Individuell, Perspektiv og Sosialt.

NYBROTTSARBEID: Assisterende virksomhetsleder Tine Angelo er stolt over at Bodø går i spissen for å skape en ny og bedre hverdag for brukerne til hjemmetjenesten.

– Det handler om hverdagsmestring, forteller assisterende virksomhetsleder Tine Angelo i Bodø kommune.

Noe som igjen betyr at de ansatte i hjemmetjenesten skal legge til rette for og oppmuntre brukerne til å klare mest mulig selv.

– Vi pleier å si at man skal jobbe med hendene på ryggen. Kan brukeren hente posten selv, så skal de gjøre det. Samtidig er det viktig å ha med seg hodet på jobben og hele tiden foreta konkrete vurderinger.

Tverrfaglig jobbing
Bodø kommune jobber også tett opp det palliative miljøet, det vil si smertelindring for personer med uhelbredelige sykdommer.

– Vi har et god dialog med Nordlandssykehuset, Sølvsuper og Universitetssykehuset i Nord-Norge, forteller Angelo.

Et av målene er å legge til rette for at folk får anledning til å dø hjemme.

– Her legges det også ned mye arbeid i forhold til de pårørende, som er en sentral ressurs i slike situasjoner.

De har også et eget prosjekt i forhold til brukere med ulike demenslidelser. Rundt 50 av de 250 brukerne som får hjelp av hjemmetjenesten har en slik diagnose.

Saken fortsetter under bildet.

JOBBER SMARTERE: Smarttelefoner gjør arbeidet raskere og mer oversiktlig for de ansatte i hjemmetjenesten.

Digital revolusjon
Bodø kommune satser også hardt på innføring av velferdsteknologi, noe de ansatte i hjemmetjenesten har tatt i mot med åpner armer.

– Nå har vi det meste av relevante data i en smarttelefon, noe som gjør rapporteringen mer presis og effektiv når den kan gjennomføres hjemme hos den enkelte bruker.

­– Det gjør det også mye lettere for nye medarbeidere å ha en best mulig oversikt over behovene til den brukeren de til en hver tid besøker, sier sykepleier Ellen Synnøve Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.

I EGET HUS: Hjemmesykepleien gjør det mulig for Brith Elinor Hongset til å bo hjemme så lenge som mulig. – De gjør en fantastisk jobb, skryter hun.

Og det er noe Brith Elinor Hongset setter pris på:

– Før måtte jeg ofte forklare alt på nytt hver gang det kom en ny person på besøk fra hjemmetjenesten. Det slipper jeg nå.

E-lås og GPS
Men det digitale nybrottsarbeidet stanser ikke der.

­ – Vi prøver nå ut et system med e-lås, hvor du bruker mobilen til å låse opp dører, sier Angelo.

De er også i full gang med å teste ut bruk av digitalt tilsyn via systemet Roommate som fungerer som en fall-alarm i brukernes hjem.

GPS-sensorer er også under utprøving, spesielt for de demente som ikke finner veien hjem.

– Målet er at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, på en tryggest mulig måte, sier Angelo.

Hun er overbevist om at de kraftige endringene i hjemmetjenesten vil komme både brukere og ansatte til gode:

– Det er et veldig fokus på individuell tilrettelegging av tilbudet, samtidig som vi sørger for et stort kompetanseløft blant de ansatte. Her er også faglig deling av kunnskap et sentralt element i å fremme utvikling og skape et best mulig arbeidsmiljø.