Eldre og pårørende kan oppleve ulike utfordringer med at folk bor lengre hjemme enn før. Salten Omsorg kan bistå på flere områder som kan bedre hjemmesituasjonen. Foto: Unsplash

Slik bidrar de til at eldre
kan bo lengre hjemme

Salten Omsorg har en misjon: Å bidra til bedre livskvalitet for folk som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Dette gjør de gjennom å tilby alt fra innkjøp, rydding og matlaging, til sårstell, ernæring og hagearbeid.

I snart 10 år har Salten Omsorg bidratt til økt livskvalitet i hjemmet, og de virkelig brenner for faget sitt. 

- Vårt mål er å gi folk den tryggheten og omsorgen de har krav på gjennom tilgang til relevante tjenester av høy kvalitet, sier Rolf Bruun, eier og daglig leder i Salten Omsorg AS.

ET VIKTIG SUPPLEMENT

Salten Omsorg AS skal være et supplement til den offentlige helsetjenesten, og gjennom godt samarbeid kan de tilby fullverdig omsorg for de som trenger det. 

- Vi ser at behovet for private omsorgstjenester absolutt er der, fortsetter Bruun, som har utdanning og lang erfaring som blant annet sykepleier.  

Å ha en person som kommer innom og tar seg tid til en kopp kaffe og en hyggelig prat, kan gjøre den store forskjellen for mange eldre som bor hjemme. Foto: Unsplash.

ENKLE TJENESTER

Noen har bare behov for enkle tjenester i hjemmet. Dette kan være alt fra innkjøp og matlaging, til vasking, følgetjeneste eller avlastning for pårørende ved besøksordning.

- Vi har god erfaring med det meste og man kan være trygg på at vi leverer en god kvalitet på de tjenestene vi tilbyr, sier daglig leder. 

Hjemmehjelptjenester som tilbys: 

Innkjøp av dagligvarer
Avlastning for pårørende
Ringe og besøkstilsyn
Vask/rydding i hjemmet
Matlaging/tilrettelegging
Følgetjeneste
Klesvask
 

Mange som bor hjemme når de er eldre eller dårlig til beins, har behov for hjelp til vasking og andre oppgaver. Dette er en av tjenestene som Salten Omsorg kan bistå med. Foto: Unsplash

HØY KOMPETANSE

Noen behov forutsetter en høy kompetanse og kunnskap innen spesifikke områder. Salten Omsorg har flere ansatte som er utdannet sykepleiere. 

- Da vi har fagutdannede ansatte innen sykepleie, kan vi også tilby tjenester innen alt fra sårstell og ernæring, til smertelindring og omsorg ved livets slutt, fortsetter han. 

Sykepleietjenester som utføres: 

Ernæring
Kateterisering
Avlastning i hjemmet
Sårstell
Rådgivning/veiledning
Hjelp til personlig hygiene/assistanse
Omsorg ved livets slutt
Medikamenthåndtering
Smertelindring
Stell og opplæring i stomi

Ernæring er bare et av flere områder Salten Omsorg har ekspertise. Foto: Unsplash. 

HJELP TIL HAGEARBEID

- Det mange kanskje ikke vet er at vi også tilbyr bistand med hagearbeidet. Dette er jo spesielt relevant nå i sommer, sier daglig leder. 

Salten Omsorg kan nemlig gjøre alt fra å klippe plenen og plante i blomsterbedet, til å rydde og koste gårdsplassen. 

- Det er bare å ta kontakt med oss om du lurer på noe. Vi skreddersyr gjerne en løsning som dekker ditt eller din pårørendes individuelle behov, avslutter han. 

Hagearbeid kan være en utfordrende aktivitet for de som er dårlig til beins. Foto: Unsplash

 

Ønsker du kontakt med Salten Omsorg for å høre om tjenester til deg selv eller en av dine nærmeste? Ta kontakt på tlf 917 70532 eller email [email protected] Se mer informasjon på nettsiden og følg dem gjerne på Facebook