NØKKELTALL: I lånekalkulatoren legger du først inn hvor mye du ønsker å låne, og hvor mange måneder du har tenkt å bruke på å betale tilbake lånet.

Slik bruker du
lånekalkulatorer

Skrevet for Leading Web Solutions
19.01.2021 11:34

Hvis du planlegger å søke om et lån, er det viktig å gjøre en nøye vurdering på forhånd over hva du har bruk for, og hvor mye du bør låne. En lånekalkulator er da et nyttig redskap. Her viser vi deg hvordan den hjelper deg, samt hvilke begrensninger den har.

For å planlegge privatøkonomien din er det grunnleggende å vite hva et lån vil koste deg i måneden.

Hva gjør en lånekalkulator

Å beregne fremtidige rentekostnader på et lån kan være utfordrende. Likevel er det viktig å ha oversikt over månedlige kostnader hvis du skal ta opp lån som du skal betale på i flere måneder eller år framover. For å være sikker på å regne ut framtidige månedlige kostnader på en korrekt måte er det derfor lurt å benytte en lånekalkulator.

I lånekalkulatoren legger du først inn hvor mye du ønsker å låne, og hvor mange måneder du har tenkt å bruke på å betale tilbake lånet.

Dette velger du selv. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom du velger en lang nedbetalingstid vil totalkostnadene av lånet kunne bli høyere enn ved en kort nedbetalingstid. Dette vil komme tydelig fram i en lånekalkulator, hvis du forsøker deg med noen ulike nedbetalingstider.

Av den grunn er det lurt å søke om så kort tid som mulig, men likevel ikke så kort at de månedlige kostnadene blir for høye for deg.

Du kan bruke lånekalkulatorer hos hver enkelt bank du vil sjekke renten hos. De vil da beregne anslagsvise månedlige kostnader ut ifra hvilken rente de tilbyr.

Dette er en viktig nytte av lånekalkulatorer, særlig i planleggingen av hvor mye du har råd til å låne. Du bør sette opp et budsjett på forhånd, hvor du tar med alle dine inntekter og utgifter i månedene framover. Deretter hjelper lånekalkulatoren deg med å finne et beløp som det er realistisk å klare å betale hver måned.

Beregning av renter

Lånekalkulatoren regner ut kostnadene av lånet basert på en bestemt rente. Det er da viktig å huske på forskjellen på nominell og effektiv rente. Du bør følge med på den effektive renten som oppgis, siden det er den faktiske lånekostnaden som du må betale.

Bankene tilbyr renter ut ifra egne beregninger av risiko, og hva de forventer av inntjening. Det vil blant annet si at de ofte tilbyr lavere rente på høyere lån. Årsaken til det er at en lav rente på lån ned mot 10 000 kroner vil kunne gi en inntjening de anser for å være for lav.

Individuelle tilbud

En lånekalkulator vil ikke kunne gi deg helt eksakte svar på hvor mye et forbrukslån vil koste deg i måneden. Det er fordi bankene vurderer hver enkelt søknad individuelt, og gir individuelle lånetilbud.

Når du søker om lån foretar banken en kredittsjekk. Da innhenter de informasjon om deg, om det du har i inntekt og gjelden du allerede har. I tillegg innhenter de en kredittscore fra kredittopplysningsbyråer. All denne informasjonen blir brukt i vurderingen av hvor sannsynlig det er at du misligholder lånet, eller hvor sannsynlig det er at du er en god betaler.

Dersom du får en høy score tror de det er lite sannsynlig at du ikke betaler lånet tilbake i tide. Da vil de kunne tilby deg en relativt lav rente. Hvis du derimot får en lav score vil bankene mene at det innebærer en større risiko å låne ut penger til deg. De vil da kunne tilby en noe høyere rente.

Derfor vil to personer som søker om et like stort lån, med like lang nedbetalingstid, kunne få ulike rentetilbud.

Lånekalkulatoren vil likevel uansett gi deg en god pekepinn på hva du kan forvente deg. Når du mottar tilbudet bør du regne over kostnadene en gang til, for å sikre at budsjettet ditt fortsatt holder.

Kostnadsfritt og uforpliktende

Det å benytte lånekalkulatorer hos ulike banker koster ikke noe. Det er også helt uforpliktende, ifølge Uno Finans. Når du har brukt lånekalkulatoren kan du trygt sende inn en søknad uten å binde deg til noe som helst.

Etterpå mottar du et tilbud fra banken. Først når du velger ett av tilbudene, og inngår avtale med banken, er du forpliktet til deres betingelser.

Husk at hvis du sender søknad til mange banker, for å sammenligne tilbudene, er det viktig at du søker om nøyaktig samme beløp og samme nedbetalingstid. Hvis ikke vil ikke tilbudene du mottar være direkte sammenlignbare.

Når du skal sammenligne lånetilbudene må du se på effektiv rente og hva som er totalkostnaden for lånet.

Mer informasjon om lånekalkulator

På nettsiden forbrukslån.no/lånekalkulator/ finner du lånekalkulatorer for forbrukslån. Der er det også lenker videre til lånemeglere som kan hjelpe deg til å søke lån hos en rekke ulike banker. Det lønner seg å sende mange søknader, for å kunne sammenligne rentetilbudene og velge det laveste.

Hos Forbrukslån.no får du også ytterligere tips for å finne fram til det billigste lånet til nettopp ditt behov.